• Atstovavimas

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami Jūsų verslo interesams, prašo Jūsų įvardinti verslui aktualiausius klausimus, kurie turi būti išspręsti mūsų valstybėje artimiausiu metu. Prie probleminių klausimų kviečiame pateikti  galimus sprendimo būdus. Jums pateikiame temas (sąrašas nėra baigtinis), kuriose prašome rašyti probleminius klausimus. Jūsų nuomonės laukiame iki vasario 6 d. el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt Informacija bus apibendrinta ir naudojama bendradarbiaujant su valdžios institucijomis […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė, Kauno finansininkų klubo vadovė, finansinių paslaugų įmonės UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė dalyvavo diskusijoje dėl ekonomikos skaitmenizacijos keliamų mokestinių iššūkių, kurią organizavo LR Finansų ministerija. Diskusija organizuota atsižvelgiant į skaitmenėjančios ekonomikos sąlygojamus iššūkius tarptautinio apmokestinimo srityje. Taip pat į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Fiskalinių reikalų […]

   Plačiau
  • Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos renka aktualias temas verslui, kad galėtų suplanuoti efektyvią Muitinės konsultacinio komiteto veiklą. Kviečiame verslininkus iki sausio 24 dienos el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt pateikti Jums aktualias, svarbias, problemines temas, susijusias su Muitinės veikla ir kurios gali būti svarstomos Muitinės konsultaciniame komitete. Jeigu turite pasiūlymų dėl Muitinės konsultacinio komiteto, kurio veiklos tikslas yra paspartinti užsienio […]

   Plačiau
  • Sausio 7 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko verslo atstovų susitikimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Susitikime dalyvavo LR Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, LR Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė, LR Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiūtė, LR Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyr. patarėjas Vitalijus Sosunovičius, Lietuvos […]

   Plačiau
  • Užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimas yra vienas aktualiausių klausimų augančioms įmonėms, todėl renginys šia tema organizuotas jau ketvirtą kartą. Per pastaruosius metus šiems klausimams aptarti ir pasiūlymams teikti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir juose veikiantis Enterprise Europe Network organizavo forumus ir apskritojo stalo diskusijas su valdžios institucijų ir verslo atstovais, teikė pasiūlymus dėl užsieniečių įdarbinimo […]

   Plačiau
  • Kviečiame pareikšti nuomonę dėl Europos plastiko pakto projekto. Europos plastiko pakto tikslas  – sukurti vienodas rinkos sąlygas ir nustatyti bendrą plastikinių gaminių ir pakuočių rinkos viziją Europoje. Prezentacija lietuvių kalba. Europos plastiko pakto projektas anglų kalba. LR Aplinkos ministerija svarsto šio pakto turinį ir prisijungimo prie pakto galimybę. Kviečia aktyviai dalyvauti verslo atstovus. 2019-12-10 ministerijoje vykusiame […]

   Plačiau
  • Žemės reformos ir kitų su valstybinės žemės nuoma, įsigijimu, užstatymu susiję klausimai bus keliami Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuojamoje apskritojo stalo diskusijoje su Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovais. Į organizuojamą diskusiją atvyksta trys Žemės ūkio ministerijos atstovai. Tai Žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius, Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus vedėjas […]

   Plačiau
  • Kauno verslo bendruomenei aktualūs klausimai gali būti svarstomi Verslo taryboje. Rūmai, atstovaudami bendriesiems narių verslo interesams, rugsėjo 19 d. pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe bei Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija. Verslo tarybai pirmininkauja Kauno PPA rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Verslo taryba – tai būdas konstruktyviam Jūsų verslo interesų atstovavimui ir palankių […]

   Plačiau
  • Ketvirtadienį, rugsėjo 19 d. Kauno miesto savivaldybėje buvo pasirašyta Kauno miesto savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos bendradarbiavimo sutartis, kuria oficialiai pradėtas trečiosios Verslo tarybos Kaune darbas. Šios Verslo tarybos pirmininku, bendru sutarimu, išrinktas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Sutartį parašais patvirtino Kauno […]

   Plačiau
  • Jau ketvirtą kartą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose organizuotas susitikimas su LR Seimo nariais, išrinktais Kaune. Susitikimą moderavo Rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Seimo nariai pristatė šiuo metu nagrinėjamus klausimus energetikos srityje, transporto strategijos parengimo inicijavimą, mobilumo paketo įtaką ir su juo susijusias socialines garantijas vairuotojams, socialinių įmonių įstatymo projektą ir neįgaliųjų integraciją į darbo […]

   Plačiau
  • Jau ketvirtą kartą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose organizuotas susitikimas su LR Seimo nariais, išrinktais Kaune. Susitikimą moderavo Rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Seimo nariai pristatė šiuo metu nagrinėjamus klausimus energetikos srityje, transporto strategijos parengimo inicijavimą, mobilumo paketo įtaką ir su juo susijusias socialines garantijas vairuotojams, socialinių įmonių įstatymo projektą ir neįgaliųjų integraciją į darbo […]

   Plačiau
  • GPAIS tobulinimas 2019-03-06

   Aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė dėl GPAIS: vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos tobulinimo. Šioje darbo grupėje atstovaujame Rūmų nariams. Iš viso joje dalyvauja Darbo grupė teikia pasiūlymus dėl GPAIS tobulinimo pagal šias temas: Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščiai Atliekų tvarkymo apskaita Gaminių ir pakuočių apskaita Įrodantys dokumentai Tarptautiniai atliekų vežimai Gamintojų ir […]

   Plačiau
  • Rūmuose veikiantis Kauno personalo vadovų klubo nariai analizavo, ar reikalingas  pavojingų darbų sąrašas. Dalis mano, kad sąrašas nėra naudingas, nes visais atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje pagal galiojantį LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Taip pat buvo išreikšta ir kita nuomonė.  Pirma,  teisės aktas, kuriame […]

   Plačiau
  • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipėsi į aplinkos ministrą K. Navicką dėl taikos sutarties sudarymo eigos tarp pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų ir Aplinkos apsaugos departamento. Rašte kalbama apie organizacijų išduotų patvirtinimų panaikinimą dėl UAB „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų 2013–2015 m. pripažinimo negaliojančiais. Įmonės, nukentėjusios dėl panaikintų patvirtinimų, yra nežinioje dėl taikos sutarties sudarymo […]

   Plačiau
  • Investiciniai sklypai - ir vietos kapitalui
  • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Ūkio ministerijai pateikė savo poziciją dėl paramos priemonių LEZ ir pramonės parkų infrastruktūrai plėtoti. Siūloma infrastruktūrą plėtoti ir kituose investiciniuose sklypuose (apleistose pramoninėse ar buvusiose karinėse teritorijose ir pan.). Atkreipiamas dėmesys, kad infrastruktūra nebūtų skiriama tik užsienio investuotojams. Pabrėžiama, kad ir vietinis kapitalas reikšmingai prisideda prie atskirų regionų […]

   Plačiau
  • BDAR įsigaliojo
  • Kauno PPA rūmai organizavo ne vieną renginį, susijusį su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymu. Renginius vedę konsultantai, teisininkai sulaukė daugybės klausimų dėl konkrečių reglamento nuostatų taikymo verslo įmonėse. Buvo konstatuota, kad dažnokai susiduriama su skirtingomis reglamento bei jo praktinio taikymo interpretacijomis. Įmonės, atsakingai įgyvendinančios Reglamento ES Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento reikalavimus, nėra užtikintos, ar […]

   Plačiau
  • Ar užteks GPAIS taikymui pereinamojo laikotarpio?
  • Dėl GPAIS įgyvendinimo Kauno PPA rūmai, atstovaudami verslo interesams, ne kartą kreipėsi į savo narius dėl problemų identifikavimo ir teikė problematiką, klausimus ir rekomendacijas (įskaitant ir termino atidėjimą) Aplinkos ministerijai. Kauno PPA rūmai yra neformalios darbo grupės GPAIS klausimams spręsti nariai.

   Plačiau
  • Prioritetai regionų plėtrai iki 2030 m.
  • Viešam svarstymui pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 metų patvirtinimo“ projektas, parengtas siekiant sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo galimybes visoje Lietuvoje.

   Plačiau
Skip to content