• Dokumentų autentiškumo tvirtinimas

  Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso ir su tuo susijusius ribojimus bei rekomendacijas, siekiame apriboti tiesioginius kontaktus pateikiant dokumentus ir atsiimant prekių kilmės sertifikatus, tvirtinant užsienio prekybos dokumentus ir nuo kovo 16 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nustato tokią klientų aptarnavimo tvarką:

  • dokumentus dėl prekių kilmės sertifikatų išdavimo ir dokumentų autentiškumo tvirtinimo reikia pateikti el. paštu;
  • parengtus prekių kilmės sertifikatus galite atvykti pasiimti tik kai atsakingas rūmų darbuotojas pateiks informaciją apie konkretų  dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką Jūsų nurodytu el. paštu;
  • patvirtinti originalių dokumentų autentiškumą galite atvykti tik kai atsakingas rūmų darbuotojas pateiks informaciją apie konkretų  dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką Jūsų nurodytu el. paštu;
  • tos pačios įmonės dokumentų atsiėmimas bus ribojamas iki vieno karto per dieną.

   

  Atsiprašome už nepatogumus.

  Išsamesnė informacija ir dokumentų pateikimas:

  Kaune: tel.: 8 37 229615 el. paštu sertifikatai@chamber.lt

  Marijampolėje: tel.: 8 343 55 568 el. paštu dana.liukineviciene@chamber.lt

  Jonavoje: tel.: 8 679 74 343 el. paštu dalia.sinkeviciene@chamber.lt

  Kėdainiuose: tel.: 8 673 20205 el. paštu ramune.gustiene@chamber.lt

   

  Remiantis prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 (aktuali redakcija 2016 lapkričio 10 d.) 5 straipsnio 12 punktu, 12. tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą; (susijusių su tarptautine prekyba arba muitinės operacijomis).

  Asmuo norintis patvirtinti dokumentų autentiškumą, pateikia šiuos dokumentus:

   1. 1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo asmens administracijos vadovas ar jo įgalioti asmenys. Autentiskumo prasymas( 24,50 kB)
   2. 2. dokumentų kurių autentiškumą reikia patvirtinti originalus ir kopijas.

   

  Dokumentai, pateikiami autentiškumui tvirtinti, turi atitikti reikalavimus:

  1. 1. pasirašyti kompetentingo įmonės darbuotojo;
  2. 2. patvirtinti dokumentą išdavusios įmonės antspaudu;
  3. 3. dokumentų kopijų (nuorašų) tikrumas turi būti patvirtintas kompetentingo įmonės darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu;
  4. 4. pateikiami autentiškumo patvirtinimui dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai;
  5. 5. juridinių asmenų pavadinimai turi būti parašyti nors vieną kartą nesutrumpinti;
  6. 6. dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė turi būti aiškiai įskaitomi, spaudai – aiškūs.
  7. 7. ištaisymai, prirašymai, užbraukti žodžiai turi būti aptarti ir patvirtinti dokumentą pasirašiusio asmens parašu ir dokumentą išdavusios įmonės spaudu.

  Dokumentų autentiškumo tvirtinimas yra rūmų darbuotojo atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas.

  Rūmų darbuotojas dokumento autentiškumą tvirtina padarydamas jame įrašą lietuvių ir angų kalba. Dokumente, kurio autentiškumas patvirtintas nurodoma:

   1. 1. numeris, kuriuo patvirtintas autentiškumas;
   2. 2. autentiškumo patvirtinimo data;
   3. 3. rūmų darbuotojo, patvirtinusio dokumentų autentiškumą pareigos, vardas, pavardė ir parašas;
   4. 4. rūmų spaudas.

   

  Visi dokumentai, kuriems patvirtintas autentiškumas registruojami žurnale. Kiekvienam dokumentui ar dokumentų rinkiniui suteikiamas atskiras eilės numeris. Numeris, kuriuo patvirtintas autentiškumas įregistruotas žurnale, nurodomas dokumento, kurio autentiškumas patvirtintas, įraše.

  Kiekvienų metų sausio mėnesį, arba pasikeitus atsakingiems rūmų darbuotojams, prekybos, pramonės ir amatų rūmai privalo perduoti LR Ūkio ministerijai (kuri informuoja kitų šalių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas) įgaliotų darbuotojų tvirtinti dokumentų autentiškumą parašų ir rūmų antspaudo pavyzdžius.

  Dokumentai, pateikti jų autentiškumui patvirtinti, turi būti patvirtinti per 5 darbo dienas. Jeigu atsisakoma tvirtinti dokumentų autentiškumą, motyvuotas atsakymas pareiškėjui pateikiamas raštu.

Skip to content