• Paslaugos
 • Dokumentų autentiškumo tvirtinimas

  Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos Lietuvoje dėl COVID-19 viruso prevencijos ir rūpindamiesi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuotojų ir klientų saugumu prekių kilmės sertifikatų išdavimą ir dokumentų autentiškumo tvirtinimą teikiame tokia tvarka:

  • Pasinaudokite galimybe greitai ir patogiai išsiimti elektroninius prekių kilmės sertifikatus;
  • dokumentus dėl prekių kilmės sertifikatų išdavimo ir dokumentų autentiškumo tvirtinimo reikia pateikti el. paštu. Nesant galimybės pateikti dokumentų el. paštu, susisiekite su Rūmų darbuotojais dėl dokumentų pristatymo laiko;
  • parengtus prekių kilmės sertifikatus galite atvykti pasiimti tik kai atsakingas rūmų darbuotojas pateiks informaciją apie konkretų dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką Jūsų nurodytu el. paštu;
  • patvirtinti originalių dokumentų autentiškumą galite atvykti tik kai atsakingas rūmų darbuotojas pateiks informaciją apie konkretų dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką Jūsų nurodytu el. paštu;
  • tos pačios įmonės dokumentų atsiėmimas ribojamas iki vieno karto per dieną;
  • dokumentai prekių kilmės sertifikatams gauti priimami: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-16:30 val., penktadieniais 8:00-15:15 val.

   

  Išsamesnė informacija ir dokumentų pateikimas:

  Kaune: tel.: +370 685 73542 el. paštu sertifikatai@chamber.lt

  Marijampolėje: tel.: +370 343 55568 el. paštu dana.liukineviciene@chamber.lt

  Jonavoje: tel.: +370 679 74343 el. paštu dalia.sinkeviciene@chamber.lt

  Kėdainiuose: tel. +370 673 20205 el. paštu ramune.gustiene@chamber.lt

  Likime saugūs ir sveiki,

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų administracija

   

  Remiantis prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 (aktuali redakcija 2016 lapkričio 10 d.) 5 straipsnio 12 punktu, 12. tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą; (susijusių su tarptautine prekyba arba muitinės operacijomis).

  Asmuo norintis patvirtinti dokumentų autentiškumą, pateikia šiuos dokumentus:

   1. 1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo asmens administracijos vadovas ar jo įgalioti asmenys. Autentiskumo prasymas( 24,50 kB)
   2. 2. dokumentų kurių autentiškumą reikia patvirtinti originalus ir kopijas.

   

  Dokumentai, pateikiami autentiškumui tvirtinti, turi atitikti reikalavimus:

  1. 1. pasirašyti kompetentingo įmonės darbuotojo;
  2. 2. patvirtinti dokumentą išdavusios įmonės antspaudu;
  3. 3. dokumentų kopijų (nuorašų) tikrumas turi būti patvirtintas kompetentingo įmonės darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu;
  4. 4. pateikiami autentiškumo patvirtinimui dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai;
  5. 5. juridinių asmenų pavadinimai turi būti parašyti nors vieną kartą nesutrumpinti;
  6. 6. dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė turi būti aiškiai įskaitomi, spaudai – aiškūs.
  7. 7. ištaisymai, prirašymai, užbraukti žodžiai turi būti aptarti ir patvirtinti dokumentą pasirašiusio asmens parašu ir dokumentą išdavusios įmonės spaudu.

  Dokumentų autentiškumo tvirtinimas yra rūmų darbuotojo atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas.

  Rūmų darbuotojas dokumento autentiškumą tvirtina padarydamas jame įrašą lietuvių ir angų kalba. Dokumente, kurio autentiškumas patvirtintas nurodoma:

   1. 1. numeris, kuriuo patvirtintas autentiškumas;
   2. 2. autentiškumo patvirtinimo data;
   3. 3. rūmų darbuotojo, patvirtinusio dokumentų autentiškumą pareigos, vardas, pavardė ir parašas;
   4. 4. rūmų spaudas.

   

  Visi dokumentai, kuriems patvirtintas autentiškumas registruojami žurnale. Kiekvienam dokumentui ar dokumentų rinkiniui suteikiamas atskiras eilės numeris. Numeris, kuriuo patvirtintas autentiškumas įregistruotas žurnale, nurodomas dokumento, kurio autentiškumas patvirtintas, įraše.

  Kiekvienų metų sausio mėnesį, arba pasikeitus atsakingiems rūmų darbuotojams, prekybos, pramonės ir amatų rūmai privalo perduoti LR Ūkio ministerijai (kuri informuoja kitų šalių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas) įgaliotų darbuotojų tvirtinti dokumentų autentiškumą parašų ir rūmų antspaudo pavyzdžius.

  Dokumentai, pateikti jų autentiškumui patvirtinti, turi būti patvirtinti per 5 darbo dienas. Jeigu atsisakoma tvirtinti dokumentų autentiškumą, motyvuotas atsakymas pareiškėjui pateikiamas raštu.

Skip to content