• DUK

  Dažniausiai užduodami klausimai apie Force Majeure pažymas:

  1. Ar Vyriausybės nutarimai dėl karantino paskelbimo ir tam tikrų verslo sričių veiklos draudimo yra Force Majeure aplinkybė?

  Taip, kovo 12 d. Vyriausybės pasitarimo sprendimas drausti ir riboti tam tikrų verslo sričių veiklą ir kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, draudžianti arba ribojanti verslo veiklą, vertintina kaip FM aplinkybė.

  2. Ar FM pažyma atleidžia nuo visų įsipareigojimų vykdymo?

  Sutartinius įsipareigojimus vistiek teks įvykdyti, pažyma yra papildomas įrodymas tariantis su kita sutarties šalimi dėl įsipareigojimų FM aplinkybių egzistavimo laikotarpiu nevykdymo, delspinigių, palūkanų, baudų nemokėjimo, atidėjimo ir pan.

  3. Į ką turi atkreipti dėmesį įmonė, svarstanti kreiptis dėl FM pažymos išdavimo?

  Pirma, peržiūrėti savo sutartis, sutartyse nustatytais terminais arba nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, jų numatomą trukmę ir mastą.

  4. Ar FM pažyma išduodama kiekvienai reikalavimus atitinkančiai sutarčiai atskirai?

  Kiekviena sutartis nagrinėjama atskirai. Jei sutarties subjektas ir sutarties sąlygos identiškos, galima rengti vieną FM pažymą kelioms sutartims.

  5. Per kiek laiko išduodama FM pažyma?

  Visiems FM atvejams nagrinėti ir pažymai išduoti nustatytas 20 darbo dienų terminas. Jei yra pateikti visi reikalingi ir tinkamai parengti dokumentai, pažyma gali būti išduota greičiau.

  6. Ar FM pažyma išduodama, kai įmonė savo veiklą vykdė be raštu sudarytos sutarties, pagal atskirus užsakymus, žodinius susitarimus?

  Ne, FM pažymai būtina raštu sudaryta sutartis.

  7. Ką daryti įmonei, jei sutartyje FM aplinkybės nenumatytos?

  Kaip galima anksčiau informuoti kitą sutarties šalį apie iškilusius sunkumus ir tartis dėl sutarties šalims priimtinos išeities. Reikalui esant, galima kreiptis dėl FM pažymos remiantis Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

  Išsamesnė informacija čia:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMAS NR. 207: „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. kovo 12 d. Nr. 12 PASITARIMO PROTOKOLAS

  http://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/1536832_b7b9517b53889a41064287957c2f0dba.pdf

Skip to content