• Paslaugų įkainiai

  Įsigalioja nuo 2019 m. sausio 02 d.

  Nr. Pavadinimas Mato vienetas Rūmų nariams Kitiems klientams
  Verslo informacijos bei verslo partnerių paieška
  1 Užsienio įmonių adresai 1 šalyje iki 20 adresų nemokamai neteikiama
  2 Verslo partnerio vienoje užsienio valstybėje paieška (komerciniai laiškai per rūmų tinklą) 1 nemokamai neteikiama
  3 Lietuvos įmonių adresai (užsienio subjektams) 1 adresas nemokamai neteikiama
  4 Išvykų į parodas-muges, verslo kontaktų renginių organizavimas 1 išvyka sutartinė sutartinė
  Konsultacijos
  5 ES verslo plėtros aplinkos klausimais 30 min. 0,00 0,00
  Mokymo paslaugos 
  6 Neformalios mokymo programos vertinimas 1 nemokamai 25,00
  Oficialių dokumentų išdavimas
  7 Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: 1
  7.1. kai eksportuojamų prekių vertė iki 500 eurų* 1 12,00
  7.2. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 500 eurų iki 15.000 eurų* 1 42,00
  7.3. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 15.000 eurų iki 150.000 eurų* 1 48,00
  7.4. kai eksportuojamų prekių vertė daugiau kaip 150.000 eurų / kai reikalinga papildomai paruošti asortimentinį sąrašą ir/arba smulkią prekių charakteristiką / ES įmonėms (ne Lietuvos)* 1 63,00
  8 Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* 1 vnt. 6,00
  9 Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* 1 vnt. 2,00
  10 Konsultacijos dėl prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo ir pan. 1 val. 26,00 32,00
  11 Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai institucijai 1 pažyma 21,00 32,00
  12 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas 1 11,00 21,00
  13 „Force majeure“ aplinkybių ekspertizė ir šias aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas 1 pažyma 200,00 200,00
  14 Prekių brūkšniniai numeriai (GS1 kodai) žr. priedą Nr. 1 žr. priedą Nr. 1
  Reklamos paslaugos
  15 Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 355×200 taškų) .jpg .png formatu 12 mėn. 180,00 360,00
  16 Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) 1 kartą 25,00 50,00
  17 Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje „Nariai informuoja“ 1 kartą 0,00 pagal susitarimą

  Kainos nurodytos su PVM

  * 1. Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį

  * 2. Rūmų nariams taikoma nuolaida 20%

  * 3. Jei parduodama su akredityvu (dokumentų patikra, derinimas, PKS parengimas) +30%

  * 4. Jei daugiau kaip 15 prekių pozicijų +20%


  Pastabos:

  1. 1. Rūmų nariai naudojasi visomis nuolaidomis, jei yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį.
  2. 2. Rūmų nariams nemokamai teikiama informacija, kuri atitinka įmonės veiklos pobūdį.
Skip to content