• Paslaugų įkainiai

  Įsigalioja nuo 2020 m. sausio 02 d.

  Nr. Pavadinimas Mato vienetas Rūmų nariams Kitiems klientams
  Verslo informacijos bei verslo partnerių paieška
  1 Užsienio įmonių adresai 1 šalyje (per rūmų tinklą) iki 20 adresų nemokamai neteikiama
  2 Verslo partnerio vienoje užsienio valstybėje paieška (komerciniai laiškai per rūmų tinklą) 1 nemokamai neteikiama
  3 Lietuvos įmonių adresai (užsienio subjektams) 1 adresas nemokamai neteikiama
  4 Išvykų į parodas-muges, verslo kontaktų renginių organizavimas 1 išvyka sutartinė sutartinė
  Konsultacijos
  5 ES verslo plėtros aplinkos klausimais 30 min. 0,00 0,00
  Oficialių dokumentų išdavimas
  6 Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: 1
  6.1. kai eksportuojamų prekių vertė iki 1.000 eurų* 1 12,00
  6.2. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų iki 150.000 eurų* 1 48,00
  6.3. kai eksportuojamų prekių vertė daugiau kaip 150.000 eurų / kai reikalinga papildomai paruošti asortimentinį sąrašą ir/arba smulkią prekių charakteristiką / ES įmonėms (ne Lietuvos)* 1 63,00
  7 Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* 1 vnt. 6,00
  8 Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* 1 vnt. 2,00
  9 Konsultacijos dėl prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo ir pan. 1 val. 26,00 32,00
  10 Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai institucijai 1 pažyma 21,00 32,00
  11 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas 1 11,00 21,00
  12 „Force majeure“ aplinkybių ekspertizė ir šias aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas 1 pažyma 200,00 200,00
  Reklamos paslaugos
  15 Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 355×200 taškų) .jpg .png formatu 1 mėn. 50,00 100,00
  16 Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) 1 kartą 50,00 100,00
  17 Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje „Nariai informuoja“ 1 kartą nemokamai neteikiama

  Kainos nurodytos su PVM

  * 1. Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį

  * 2. Rūmų nariams taikoma nuolaida 20%

  * 3. Parduodant su akredityvu (dokumentų patikra, derinimas, PKS parengimas) +30%

  * 4. Jei daugiau kaip 15 prekių pozicijų +20%


  Pastabos:

  1. Rūmų nariai naudojasi visomis nuolaidomis, jei yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį.
  2. Rūmų nariams nemokamai teikiama informacija, kuri atitinka įmonės veiklos pobūdį.
  3. Skubus (iki 2 darbo valandų) prekių kilmės sertifikatų išdavimas 20 Eur.
  4. Banerį talpinant ilgesniam laikotarpiui gali būti taikomos nuolaidos
  5. Informacija, skelbiama rūmų interneto puslapyje turi būti cenzūruota ir aktuali verslo bendruomenei.
  6. Rūmai pasilieka teisę netinkamą informaciją pašalinti.

   

  Dėmesio! Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimu mažoms (mikro) įmonėms, kuriose dirba iki 10 darbuotojų (imtinai), bus taikomas 50 procentų sumažintas mokestis už Force Majeure pažymą. t.y. 100 Eur. Įmonėms, kurios užsako 5 ir daugiau pažymų, bus taikoma 25 proc. nuolaida. Mokesčio už Force Majeure pažymas sumažinimas galios tol, kol galioja LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. Nr. 207 nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ arba kiti valstybės institucijų draudimai.

Skip to content