• Paslaugų įkainiai

  Įsigalioja nuo 2022 m. liepos 01 d.

  Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kaina Rūmų nariams
  Oficialių dokumentų išdavimas
  1 Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: 1
  1.1. kai eksportuojamų prekių vertė iki 1.000 eurų* 1 20,00 16,00
  1.2. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 iki 50.000 eurų* 1 60,00 48,00
  1.3. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 50.000 iki 150.000 eurų* 1 65,00 52,00
  1.4. kai eksportuojamų prekių vertė daugiau kaip 150.000 eurų* 1 75,00 60,00
  1.5. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* ir parduodama su akredityvu arba daugiau kaip 15 prekių pozicijų 1 75,00 60,00
  2 Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* 1 6,00 4,80
  3 Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* 1 5,00 4,00
  4 Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai institucijai 1 pažyma 40,00 32,00
  5 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas 1 28,00 22,40
  5.1 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas, kai daugiau nei 3 vieno dokumento kopijos 1 30,00 24,00
  6 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas išduodamas el. būdu 1
  7 Konsultacijos dėl prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo ir pan. 1 val. 35,00 28,00
  8 „Force majeure“ aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas 1 pažyma 200,00 200,00
  9 Neformalių mokymo programų derinimas 1 30,00 15,00
  Reklamos paslaugos
  10 Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 355×200 taškų) .jpg .png formatu 1 mėn. 100,00 50,00
  11 Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) 1 kartą 100,00 50,00
  12 Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje „Nariai informuoja“ 1 kartą neteikiama nemokamai

  Kainos nurodytos su PVM

  * Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį


  Pastabos:

  1. Rūmų nariai naudojasi visomis nuolaidomis, jei yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį.
  2. Rūmų nariams nemokamai teikiama informacija, kuri atitinka įmonės veiklos pobūdį.
  3. Skubus (iki 2 darbo valandų) prekių kilmės sertifikatų išdavimas 20 Eur.
  4. Teikiant dokumentus elektroniniu būdu taikoma 5% nuolaida.
  5. Banerį talpinant ilgesniam laikotarpiui gali būti taikomos nuolaidos
  6. Informacija, skelbiama rūmų interneto puslapyje turi būti cenzūruota ir aktuali verslo bendruomenei.

   

  Rūmai pasilieka teisę netinkamą informaciją pašalinti.

Skip to content