• Paslaugų įkainiai

  Įsigalioja nuo 2022 m. sausio 02 d.

  Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kaina Rūmų nariams
  Oficialių dokumentų išdavimas
  1 Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: 1
  1.1. kai eksportuojamų prekių vertė iki 1.000 eurų* 1 16,00 12,80
  1.2. kai eksportuojamų prekių vertė iki 1.000 eurų* išduodamas el. būdu 1 14,00 11,20
  1.3. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* 1 54,00 43,20
  1.4. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* išduodamas el. būdu 1 50,00 40,00
  1.5. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 1.000 eurų* ir parduodama su akredityvu arba daugiau kaip 15 prekių pozicijų 1 70,00 56,00
  2 Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* 1 6,00 4,80
  3 Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* 1 2,00 1,60
  4 Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai institucijai 1 pažyma 36,00 25,00
  5 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas 1 24,00 14,00
  5.1 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas, kai daugiau nei 3 vieno dokumento kopijos 1 29,00 17,00
  6 Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas išduodamas el. būdu 1 22,00 12,00
  7 Konsultacijos dėl prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo ir pan. 1 val. 32,00 26,00
  8 „Force majeure“ aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas 1 pažyma 200,00 200,00
  Reklamos paslaugos
  9 Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 355×200 taškų) .jpg .png formatu 1 mėn. 100,00 50,00
  10 Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) 1 kartą 100,00 50,00
  11 Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje „Nariai informuoja“ 1 kartą neteikiama nemokamai

  Kainos nurodytos su PVM

  * Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį


  Pastabos:

  1. Rūmų nariai naudojasi visomis nuolaidomis, jei yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį.
  2. Rūmų nariams nemokamai teikiama informacija, kuri atitinka įmonės veiklos pobūdį.
  3. Skubus (iki 2 darbo valandų) prekių kilmės sertifikatų išdavimas 20 Eur.
  4. Banerį talpinant ilgesniam laikotarpiui gali būti taikomos nuolaidos
  5. Informacija, skelbiama rūmų interneto puslapyje turi būti cenzūruota ir aktuali verslo bendruomenei.
  6. Rūmai pasilieka teisę netinkamą informaciją pašalinti.
Skip to content