• Verslo moterų tinklas

  Verslo moterų tinklas yra iniciatyva, kuria siekiama padėti moterims verslininkėms sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas bei aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus. Jo įkūrimą paskatino sėkmingo moterų tinklo, susibūrusio prie Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (Eurochambres), veikla. Tinklo iniciatorė – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

  Šiuo metu yra penkios Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jų filialų aktyvios narės verslininkės – branduolių vadovės, kurios buria iniciatyvias moteris. Planuojama, kad ateityje kiekvienoje apskrityje veiks virtualios moterų verslininkių bendruomenės. Jos tarpusavyje bendraus tinklo internetinėje svetainėje www.verslomoterys.lt.

  Bendradarbiavimas tarp aktyvių moterų verslininkių vyksta ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu. Tinklo veiklos planuose numatyta užsitikrinti poziciją panašaus pobūdžio tarptautinėse organizacijose, išvystyti ir palaikyti ryšius su analogiškais, specializuotais ir giminingais tinklais, veikiančiais kitose šalyse.

  Verslo moterų tinklo tikslai:

  • skatinti moterų verslumą;
  • siekti lygių galimybių principo užtikrinimo versle;
  • tinklui priklausančių narių savitarpio pagalba;
  • siekti glaudaus bendradarbiavimo su panašaus pobūdžio tarptautiniais bei kitų šalių tinklais.


  Kauno regiono Verslo moterų tinklo vadovė – Irma Kvedarienė MB „IR buhalterija“ steigėja ir vadovė.

  Kauno regiono Verslo moterų tinklas renkasi antrą trečiadienį 8:30 val. (vyksta bendrystės pusryčiai) ir ketvirtą ketvirtadienį 16 val. (vyksta teminis susitikimas) ir  bendrauja įvairiomis temomis, skatina moterų verslumą ir puoselėja verslo moterų bendruomenę.

  Tinklo taryba:

  Deimantė Mitkuvienė, individuali DMConsulting veikla

  Margarita Baltrušaitienė, UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas” Vidurio Lietuvos skyriaus pardavimo grupės vadovė

  Žaneta Venskavičienė, MB „Human Capital Center“ savininkė

  Dr. Rūta Klimašauskienė, UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ akcininkė ir personalo verslo partnerė

  Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų Verslo atstovavimo skyriaus vadovė, Kauno regiono VMT koordinatorė,  el. paštas vmt@chamber.lt, tel. 8 687 36240

Skip to content