• Paslaugos
 • GS1 brūkšniniai kodai

  Tarptautinė GS1 organizacija, įsteigta dar 1973 metais, JAV ir Kanadoje, jau visą eilę metų kuria ir skatina įvairiausių standartų tiekimo grandinei, verslui, sveikatos apsaugai ir kt. sektoriams diegimą bei įgyvendinimą pasauliniu mastu.

  Vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus visi Prekybos pramonės ir amatų rūmai (toliau – „Rūmai“), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės 2011 m. birželio 29 d. įsteigė asociaciją “GS1 Lithuania”, kurios pagrindiniai tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus Lietuvoje, atstovauti tarptautinę GS1 organizaciją (GS1 AISBL) Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimus pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus.

  Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania“ Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p. LPPARA perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

  Visi asociacijos „GS1 Lithuania“ steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine GS1 AISBL organizacija, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania“ registracijos patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises Asociacijai „GS1 Lithuania“ teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus su Lietuvos Respublikai priskirtu prefiksu 477.

  Atsižvelgiant į tai, kad Rūmus ir regioninius GS1 sistemos vartotojus sieja ilgalaikis bendradarbiavimas, Rūmai konsultuoja GS1 sistemos naudotojus sutarčių sudarymo, dokumentų pildymo, mokesčių mokėjimo bei kitais GS1 sistemos naudojimo klausimais, taip pat priims iš fizinių ir juridinių asmenų prašymus tapti GS1 sistemos naudotojais Lietuvoje, prašymus dėl prekių registravimo GS1 sistemoje.

  Visais jums kylančiais brūkšninių kodų  klausimais kreipkitės arba į regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus arba tiesiogiai į Asociaciją „GS1 Lithuania“ tel.: +370 52 614532 arba elektroniniu paštu gs1@gs1lt.org .

  Brūkšniniai kodai – kas tai?

  Brūkšninių kodų (BK) technologija – tai nustatytų matmenų šviesių ir tamsių brūkšnių (segmetų), išdėstytų pagal tam tikras taisykles raštas, skirtas duomenų pavaizdavimui forma, tinkama automatizuotam skaitymui.

  GS1 prekių numeravimo sistema skirta automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje. Jos dėka pagerėjo pirkėjų aptarnavimas, pagreitėjo atsiskaitymas, sumažėjo klaidų, palengvėjo kasininko darbas. Lengvesnis ir prekybos proceso valdymas, nes bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieno pavadinimo prekę. Paprastesnės prekių ekspedijavimo ir pajamavimo procedūros. Tuos pačius numerius galima naudoti ir gamybos valdymo sistemoje, sudarant sandėrius, vykdant įvairias logistines operacijas.

  Nežiūrint į labai plačias brūkšninių kodų taikymo galimybes, galima drąsiai tvirtinti, kad labiausiai paplitęs yra jų panaudojimas identifikuojant prekes jų gamybos, transportavimo ir prekybos procesuose. Šiandien kodų pasirinkimas yra gana didelis ir nuolat didėja. Dažniausiai prekių numeravimui yra naudojami trylikos skaitmenų GS1-13 numeris ir sumažintas aštuonių skaitmenų GS1-8 numeris, skirtas ženklinti labai mažoms prekėms.

  Be šių numerių dar yra galimos įvairios jų modifikacijos. Labiausiai paplitusios iš jų – tai kintamos išeigos (svorio) prekių numeriai; numeriai, skirti ženklinti spaudos leidinius, nuolaidų korteles, prekių siuntas, įmonių rekvizitus duomenų bazėse ir kt.

  Išvardinti numeriai ant prekių yra pavaizduojami skaitmeninėje ir BK formoje, kur kiekvienam skaitmeniui skiriami įvairaus pločio 2 brūkšniai ir 2 tarpai. Brūkšninio kodavimo principus bei įvairius kitus techninius reikalavimus ant prekių užnešamiems simboliams nusako atitinkami tarptautiniai standartai ir jų pagrindu leidžiami nacionaliniai standartai. Tokiu būdu yra užtikrinama, kad bet kurioje šalyje paženklintos prekės numeris yra lengvai nuskaitomas visose pasaulio parduotuvėse. Tai yra pasiekiama dar ir todėl, kad įvairiose šalyse, įvairių firmų gaminama BK spausdinimo ir nuskaitymo aparatūra atitinka (tiksliau sakant turi atitikti, o tai būtina įsitikinti prieš ją įsigyjant) šiems standartams.

  Visi reikalavimai prekių numerių simboliams, kurie yra keliami Lietuvoje, yra smulkiai išdėstyti Lietuvos standarte, LST EN 797 + AC: 1998 “Brūkšniniai kodai. Techniniai simbolikų reikalavimai. “EAN/UPC”, paruoštame atitinkamo Europos standarto pagrindu. Todėl akivaizdu, kad prieš įsigyjant BK spausdinimo aparatūrą reikia įsitikinti, kad ji užtikrina spausdinamų simbolių kokybę, atitinkančią šį standartą, o nuskaitančios aparatūros atpažįstamų kodų sąraše yra kodai EAN/UPC, ITF-14, EAN-128, naudojami įvairiuose prekybos automatizavimo procesuose.

  Kaip tapti Asociacijos „GS1 Lithuania“ nariu

  Norėdami prisijungti prie GS1 sistemos Lietuvoje, registruoti prekes GS1 sistemoje, parsisiųskite ir užpildykite pateikiamus dokumentų blankus: stojimo prašymą, sutartį dėl naudojimosi GS1 sistema, prašymą ir priedą dėl naudojimosi elektronine GS1 prekių kodų registracijos sistema.

  Užpildytus dokumentus prašome atsiųsti į Kauno PPAR el. paštu: irma.taparauskiene@chamber.lt  (tel. pasiteiravimui: +370 602 92901)  arba tiesiai  į Asociaciją „GS1 Lithuania“ el. paštu: gs1@gs1lt.org .

  Svarbu! Vėliau dokumentų originalus (po 2egz.) reikia išsiųsti paštu, adresu: Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius.

  Asociacija „GS1 Lithuania“, gavusi reikiamus dokumentus,  išrašys ir išsiųs el. paštu išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir lauks mokėjimo pavedimo už prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestį. Tą atlikus, Jums bus suteiktas GS1 gamintojo numeris ir išduodami GS1 prekių numeriai.

  Prekių GS1 kodų registravimas vykdomas dviem būdais: naudojantis elektronine prekių kodų registravimo sistema arba pildant prekių registravimo pareiškimą ir persiunčiant jį atsakingam darbuotojui Kauno PPA rūmuose / Asociacijoje GS1 Lithuania.

  GS1 naudotojui prekių numerių registraciją atliekant savarankiškai per elektroninę prieigą, mokestis už prekių numerių registravimą nėra skaičiuojamas; jei reikalingas atspausdintas registracijos pažymėjimas su registruotais prekių numeriais – už spausdinimą ir siuntimą būtų taikomi mokesčiai.

  Kainoraštis

  https://www.gs1lt.org/kainorastis/

  Mokesčių mokėjimo tvarka

  Prijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos, metinis GS1 sistemos palaikymo ir  prekių numerio registracijos mokesčiai mokami Asociacijai „GS1 Lithuania“.

  Laiku nesumokėję mokesčių arba pažeidę mokesčių mokėjimo tvarką bei prekių numerių naudojimo taisykles naudotojai, Valdybos sprendimu, yra pašalinami iš Asociacijos „GS1 Lithuania“  ir netenka teisės naudotis numeriais. Apie tai yra informuojami Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, ministerija, kurios reguliavimo sferoje yra įmonė, Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, muitinė ir kitos instancijos, be to neatliekami jų užsakymai, neteikiamos jokios paslaugos. Norėdamos vėl žymėti savo produkciją brūkšniniais kodais įmonės turi iš naujo stoti į Asociaciją „GS1 Lithuania“, sumokėdamos pilną prisijungimo mokestį ir padengdamos visus įsiskolinimus.

  Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina pareiškime stojant į Asociaciją „GS1 Lithuania“ .

Skip to content