• Įtraukios darbo rinkos plėtros programos pagrindimas

  Gerbiami Rūmų nariai,

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su pavaldžiomis įstaigomis parengė 2021–2030 m. Įtraukios darbo rinkos plėtros programos pagrindimą: https://drive.google.com/file/d/1YqqWu4LBftoo6EIMyu4A8feR9X7EgcCD/view?usp=sharing

  Ši plėtros programa sudaryta ir 3-jų uždavinių:

  1. Didinti nedirbančiųjų įtraukimą į darbo rinką, siekiant užtikrinti tinkamą darbą ir pajamų šaltinį, bei, tuo pačiu, geriau panaudoti laisvų darbo išteklių potencialą ir spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą. Įgyvendinant uždavinį, didinamas užimtumo rėmimo sistemos efektyvumas, siekiant kuo didesnei daliai nedirbančiųjų ir kuo greičiau rasti tinkamą darbą bei užtikrinti jų užimtumo tvarumą, ilgalaikį išlikimą darbo rinkoje.
  2. Skatinti atsakingą verslą, stiprinti įmonių atsakomybę už jų veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei.
  3. Stiprinti socialinį dialogą, remiant kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių sudarymą, stiprinant profesines sąjungas, o taip pat kitais būdais gerinti darbo vietų kokybę – skatinti darbo užmokesčio augimą, plačiau taikyti lanksčias darbo formas, kurti saugią ir sveiką darbo aplinką, mažinti nelaimingus atsitikimus darbe.

   

  Maloniai prašytume Jūsų susipažinti su šios plėtros programos pagrindimu ir pateikti pastabas, komentarus el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt 

  Pastabų pateikimo terminas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2020-08-25, todėl labai laukiame Jūsų pastabų iki rugpjūčio 25 d. 15 val. 

Skip to content