• Kviečiame teikti įmonių atstovus į DARBO GINČŲ KOMISIJAS

  Į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus kreipėsi Valstybinė darbo inspekcija dėl Rūmų atstovų, paskirtų į DARBO GINČŲ KOMISIJŲ NARIUS sąrašo atnaujinimo.
  Prašome Rūmų narių  vadovų teikti savo įmonių atsakingus darbuotojus į DARBO GINČŲ KOMISIJAS. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba priims sprendimą dėl narių pateikimo VDI.
  Jūsų teikime turi būti nurodyta: 
  Vardas, pavardė
  Įmonės / darbovietės pavadinimas
  Pareigos
  Telefono numeris
  El. pašto adresas
  Teikimą parenkite ant firminio blanko, pasirašykite.
  Laukiame Jūsų teikimų iki 2020-10-19 dienos el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt 
  Kandidatas į DARBO GINČŲ KOMISIJĄ TURI būti pareigingas, kompetentingas, vykdytų pareigą pasiruošti darbo bylos nagrinėjimui ir galėtų tinkamai  atlikti darbo ginčų komisijos nariui priskirtas funkcijas.
  Informuojame, kad paskirti DARBO GINČŲ KOMISIJŲ nariai turi atvykti į posėdžius pasirengę nagrinėti darbo bylas (posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu), susipažinę su pateiktais dokumentais, teisės aktais, reglamentuojančiais darbo ginčo dalyką, turėti pakankamai žinių, kompetencijos tinkamai atlikti nario funkcijas: įvertinti bylos aplinkybes, priimti objektyvius ir pagrįstus sprendimus.
  Už dalyvavimą Darbo ginčų komisijos darbe mokamas atlygis iš valstybės biudžeto.
  Informacija apie DARBO GINČŲ KOMISIJAS:
  Su darbo ginčų komisijos narių pareigomis ir kita informacija galite susipažinti nuostatuose ir reglamente:

  Dėkojame už bendradarbiavimą.

Skip to content