• Atstovavimas

  • Jau kelerius metus gauname įmonių pranešimus apie problemas, kurias sukuria nepatikimas elektros energijos tiekimas, įtampos mikrosvyravimai, energijos tiekimo standartų nesilaikymas.  Ruošdamiesi šio klausimo svarstymui LR Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijose ir Valstybinėje energetikos reguliavimo tarnyboje, parengėme trumpą apklausą įmonėms. Gautų atsakymų pagrindu norime nustatyti problemos mastą, kaštus, kuriuos sukelia elektros energijos įtampos mikrosvyravimai. Apibendrinti […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai planuoja Rūmų narių susitikimą su LR Finansų ministerijos ir LR Muitinės vadovybe dėl Muitinės paslaugų verslui tobulinimo ir kitais klausimais. Šiuo metu renkame aktualias temas mūsų Rūmų nariams. Kviečiame susitikimo darbotvarkei pateikti aktualius klausimus/pasiūlymus el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt iki spalio 6 d. Apie susitikimo laiką pranešime vėliau.

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai planuoja Rūmų narių susitikimą su LR Finansų ministerijos ir LR Muitinės vadovybe dėl Muitinės paslaugų verslui tobulinimo ir kitais klausimais. Šiuo metu renkame aktualias temas mūsų Rūmų nariams. Kviečiame susitikimo darbotvarkei pateikti aktualius klausimus/pasiūlymus el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt iki rugsėjo 29 d. Apie susitikimo laiką pranešime vėliau.

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius rugpjūčio 30 d. dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotame pasitarime su viceministru Vincu Jurgučiu. Susitikimo metu Zigmantas Dargevičius išreiškė poziciją, kad apribojimai verslui vykdyti veiklas išlieka. Ribojimai susiję su klientų aptarnavimu turint galimybių pasą (galima bus aptarnauti tik apie 60 proc. žmonių), užsienio piliečių atvykimu į […]

   Plačiau
  • Europos Komisija paskelbė apklausą, kurios tikslas sužinoti mažų ir vidutinių įmonių nuomonę apie tvarių produktų iniciatyvas (ang. Sustainable Products Initiative) bei planuojamas priemones, apie kurias Europos Komisija paskelbė praėjusių metų žiedinės ekonomikos veiksmų plane. Šia iniciatyva siekiama, kad produktai, patenkantys į ES rinką būtų taupantys išteklius, mažintų sukuriamų atliekų kiekį, o jų poveikis aplinkai būtų […]

   Plačiau
  • Kviečiame susipažinti su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu. Derinimas su visuomene vyksta iki 2021 m. kovo 8 d.  Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą rasite ČIA. „Žaliasis kursas, skaitmenizacija ir švietimas – trys pagrindiniai Vyriausybės prioritetai. Pirmasis susijęs su klimatui neutralios ekonomikos atsiradimu, pokyčiais žemės ūkyje, transporto srityje. Skaitmeninėje darbotvarkėje keliame sau tikslą atverti kuo daugiau duomenų ir […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė Vaida Butkuvienė atstovauja rūmams ir verslo bendruomenei Lietuvos banko Mokėjimo tarybos užduočių grupėje „Grynųjų pinigų prieinamumo Lietuvoje užtikrinimas“. 2021 m. vasario 24 d. vykusiame posėdyje buvo pristatyta grynųjų pinigų prieinamumo situacija Lietuvoje. Darbo grupės tikslas – parengti pasiūlymus grynųjų pinigų Lietuvoje užtikrinimui: spręsti grynųjų pinigų prieinamumo situaciją, ypatingai regionuose, […]

   Plačiau
  • Finansų ministerija, atsižvelgdama į Vyriausybės programos nuostatas, susijusias su teisingesne ir augti palankia mokesčių sistema, ir įtvirtintą iniciatyvą peržiūrėti mokesčių lengvatas ir specialias sąlygas, iškreipiančias apmokestinimo teisingumą, atliekant jų kaštų ir naudos analizę, formuoja mokesčių ekspertų darbo grupę, kurioje dalyvaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai. Darbo grupės tikslas – įvertinti galiojančių mokesčių lengvatų tikslingumą ir […]

   Plačiau
  • 2020 m. sausio 12 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva įvyko didžiausios Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenės susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų viceministru. Nuotoliniame susitikime be Ekonomikos ir inovacijų viceministro Vinco Jurgučio, atsakingo už paramos nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui, turizmo ir viešojo maitinimo sritis, dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja Muitinės konsultacinio pakomitečio posėdžiuose prie Kauno teritorinės muitinės, organizuoja pasitarimus – apskritojo stalo diskusijas tarp verslo ir Muitinės departamento atsakingų pareigūnų. Taip pat teikiame informaciją dėl svarbių temų verslui nagrinėjimo Muitinės konsultaciniam komitetui. Prašome mus informuoti dėl aktualių klausimų, susijusių su muitinės veikla, kurie aktualūs Jūsų versle ir […]

   Plačiau
  • Sausio 12 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdyje dalyvaus ekonomikos ir inovacijų viceministrai Eglė Markevičiūtė (atsakinga už už inovacijų, skaitmeninės politikos, pramonės ir verslo aplinkos sritis) ir Vincas Jurgutis (atsakingas už paramos nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui, turizmo, viešojo maitinimo sritis). Planuojami klausimai aptarimui: Vyriausybės programos ekonomikos dalies tikslai ir priemonės, verslo aplinkos […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra Lietuvos muitinės konsultacinio komiteto Kauno teritorinės muitinės pakomitečio nariai. Kviečiame informuoti mus dėl Jums aktualių bendradarbiavimo su muitine temų, kitais metais organizuosime renginius pagal Jūsų poreikius. Jums aktualias bendradarbiavimo su muitine temas prašome praneškite iki 2020 m. gruodžio 21 d. el.paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt

   Plačiau
  • Aplinkos ministerija parengė ir pateikė LR Vyriausybei derinimui LR pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Nuorodą į patalpintą projektą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fec7dc30257e11eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=de7c6aa8-6c99-429c-942c-67f4dbce80e3 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikia Rūmų narių atstovų darbo grupė dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo teisinės bazės tobulinimo. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vardu pastabas įstatymo pakeitimo projektui pateikėmė 2020-08-12. Šiuo metu […]

   Plačiau
  • Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų registre 2020-10-13 užregistruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, Prezidento dekreto ir įstatymo dėl Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo („Susitarimas“) ratifikavimo projektai [1]. Visuomenė, įskaitant verslo organizacijas, turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų 15 darbų dienų (iki 2020-11-04 imtinai) nuo jų paskelbimo. […]

   Plačiau
  • Į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus kreipėsi Valstybinė darbo inspekcija dėl Rūmų atstovų, paskirtų į DARBO GINČŲ KOMISIJŲ NARIUS sąrašo atnaujinimo. Prašome Rūmų narių  vadovų teikti savo įmonių atsakingus darbuotojus į DARBO GINČŲ KOMISIJAS. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba priims sprendimą dėl narių pateikimo VDI. Jūsų teikime turi būti nurodyta:  Vardas, pavardė […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – tai aktyvus, atsakingas socialinis-ekonominis partneris valdžios ir valstybės institucijoms, aktyviai dalyvautis teisėkūros procesuose, teikiantis pozicijas įvairiais ekonomikos ir verslo plėtros klausimais. Išskirtinė pandemijos situacija neabejotinai paveikė Lietuvos ekonomiką ir verslą, ateinantys ketveri metai bus ypatingai svarbūs verslo atsigavimui ir augimui, taip pat Lietuvos ekonomikos stabilizavimui ir plėtrai. Prieš […]

   Plačiau
Skip to content