-->
 • Priemonė verslui: investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

  Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra nuo  2022 m. rugsėjo 2 d. priima paraiškas iš įmonių, nukentėjusių dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

  Subsidijos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintą Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą.

  Pareiškėjas – juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.

  Valstybės paramos suma –  90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų.

  Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas:

  Detalus tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas numatytas Aprašo 9-10 punktuose. Įmonėms, kurios atitinka  9.1 – 9.3, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 2 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 – 9.4, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 25 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 – 9.5, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 50 mln. eurų. Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri vertinama  susijusių įmonių lygiu. Tinkamų išlaidų apskaičiavimui prašome naudoti pavyzdinę tinkamų išlaidų skaičiuoklę (žr. su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr. 1).

  Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

  Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16.00 val.

  Daugiau informacijos: https://bit.ly/3SkPYs3

Skip to content