• Atstovavimas

  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė projektų paketą, kviečiame su juo susipažinti ir įvertinti: Nr. 22-5244(2) „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos […]

   Plačiau
  • Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 24 d., 13 val. organizuoja nuotolinį susitikimą, kurio metu kalbės apie paramą Ukrainai ir su ja susijusias lengvatas verslui. Susitikimo metu bus aptariama: Labdaros ir paramos įstatymo nuostatos; mokesčių lengvatos paramą teikiančioms įmonėms; paramos teikimas tiesiogiai Ukrainos paramos gavėjams. Nuoroda dalyvavimui: https://vmi-lt.zoom.us/j/84237248827?pwd=eWNLTnR4VDdVMjhCQVM2S0FGQWptUT09 Susitikime dalyvaus: VMI vadovė Edita Janušienė, taip pat Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė. Kviečiame iki […]

   Plačiau
  • Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad remiantis nauju LR vidaus reikalų ministro įsakymu, Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems nuo karo, bus taikomos palengvintos įsidarbinimo procedūros. 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo 2022 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-145 „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių […]

   Plačiau
  • Sausio mėnesį gavome informaciją iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių dėl krovininio transporto trikdžių tarp Ukrainos ir Lietuvos, kadangi šalys nėra apsikeitusios dvišaliais leidimais krovininiam transportui. Atlikus rūmų narių apklausą identifikavome ne vieną įmonę, kuriai yra sutrikęs prekių / žaliavų transportas iš Ukrainos. Bendradarbiavome su Susisiekimo ministerija aiškinantis situaciją ir atstovaujant verslo interesams. […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB „Omniteksas“ valdybos narys Vydas Damalakas ir tarybos narys, UAB „Kauno stiklas“ direktorius Evaldas Sauliūnas dalyvavo pasitarime su Energetikos viceministre Inga Žiliene ir kitais ministerijos atstovais dėl 2020 m. ir 2021 m. Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ patrauklumo […]

   Plačiau
  • Gerbiami Rūmų nariai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius kviečia Rūmų narius į nuotolinę diskusiją tarp Rūmų narių dėl tranzito geležinkeliu per Baltarusiją draudimo: „Ar išlaikysime verslo konkurencingumą nutraukus geležinkelio tranzitą per Baltarusiją?“ Diskusijoje aptarsime įmonių problemas, tranzito draudimo įtaką, kokios pagalbos įmonės tikisi iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir galimus tolimesnius veiksmus. Diskusijos […]

   Plačiau
  • Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas naujas priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimas, EIMIN teikia viešam aptarimui šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektą (20220120-expo-sertifikatas-pfsa-nr-4-vies-aptar). Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Galimi […]

   Plačiau
  • Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamentas informavo, kad šiuo metu darbo Lietuvoje ieško asmenys, atvykę į Lietuvą iš Afganistano, Venesuelos, Eritrėjos ir kitų šalių. Jau daugelis afganistaniečių, atvykusių į Lietuvą su savo šeimomis 2021 m., įsidarbino Lietuvos įmonėse. Tai pat planuojama, kad iš Venesuelos artimiausiu metu atvyks ne viena dešimtis asmenų, turinčių lietuviškų šaknų. Asmenys, […]

   Plačiau
  • Kviečiame atsiliepti visus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius – įmones, kurioms yra aktualus krovinių vežimas iš Ukrainos kelių transportu. Esame gavę informacijos iš rūmų nario, kad Ukrainos bendrovės – vežėjai negauna/neturi tarptautinių krovinių vežimo leidimų prekių vežimui į Lietuvą, o tarp Lietuvos vežėjų pakankamai sudėtinga rasti įmones, kurios vežtų krovinius iš Ukrainos į […]

   Plačiau
  • 2022 m. sausio 21 d. vyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl verslo ryšių, jame dalyvavo URM, EIMIN,  verslo asocijuotų organizacijų atstovai ir įmonių atstovai. URM atstovai pateikė informaciją apie veiksmus, kurių imtasi bendradarbiaujant su Europos Komisija, Pasaulio prekybos organizacija. Įmonės išsakė visus joms rūpimus klausimus: dėl teikimo grandinių užtikrinimo, krovinių esančių Kinijoje, transporto kaštų, kompensacinio mechanizmo, apyvartinių […]

   Plačiau
  • 2022 m. sausio 25 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko susitikimas su verslo asocijuotų institucijų vadovais. Tikslas – aptarti ekonominius ryšius su Kazachstanu ir Baltarusija. Susitikime URM atstovavo viceministras Egidijus Meiliūnas. Rūmų nariams atstovavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos viceprezidentas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas. Kauno prekybos, pramonės ir amatų […]

   Plačiau
  • Kinijos rinka 2021-12-15

   Užsienio reikalų ministerijoje 2021-12-10 vyko ministerijų vadovų ir verslą atstovaujančių organizacijų bei verslininkų pasitarimas dėl Kinijos rinkos.  Susitikime dalyvavo: Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis, Ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė, Užsienio reikalų viceministras E. Meilūnas, Ekonomikos ir inovacijų viceministrė J. Neliubšienė, Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento vadovė D. Kreivienė, verslo asociacijų ir atskirų įmonių […]

   Plačiau
  • 2021-12-22 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyks LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė šiuo metu derinama, numatoma svarstyti šiuos klausimus: įmonių konkurencingumo užtikrinimas (elektros ir dujų kainų įtaka verslui ir galimi sprendimai, darbuotojų trūkumas rinkoje, eksporto skatinimas), skaitmeninimas ir inovacijos. Prašome Rūmų narius pateikti klausimus, pasiūlymus vadovaujantis šiomis temomis el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt iki 2021-12-20.     […]

   Plačiau
  • LR Susisiekimo ministerija pateikė informaciją apie paskelbtą Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui būtinų ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo ir įgyvendinimo įstatymo projektą.   Įstatymo projekto tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui ir nustatyti nekarinių sankcijų, kurių nenustato Europos Sąjungos teisės aktai, Baltarusijos Respublikos subjektams ir (arba) tiesiogiai ar netiesiogiai iš Baltarusijos […]

   Plačiau
  • Kinijos rinka 2021-12-08

   Skubiai kviečiame atsiliepti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius, kurie turi prekybinių ryšių su Kinija ir patiria eksporto, importo ar paslaugų veiklos trikdžius. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija rengia kreipamasi į LR Vyriausybę bei atskiras ministerijas, taip pat planuoja organizuoti pakartotinį susitikimą su LR URM ir EIMIN. Prašome Jūsų pateikti aktualią informaciją, […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė Vaida Butkuvienė dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1K-295 sudarytos darbo grupės, skirtos su smulkiojo verslo apmokestinimu susijusiems klausimams nagrinėti, veikloje. Lapkričio 9 dieną vyko pirmasis atnaujintos sudėties darbo grupės posėdis. Kviečiame Rūmų narius įvardinti aktualius mokestinius klausimus  ir teikti argumentuotus pasiūlymus,  susijusius […]

   Plačiau
  • Lapkričio 25 d. šaukiamas Kauno verslo tarybos posėdis. Verslo taryboje Rūmams atstovauja prezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentė Vaida Butkuvienė, tarybos narys Mantas Raišys, Rūmų narys Tomas Jurgelevičius, Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė. Planuojami svarstyti klausimai: Kauno strateginio plėtros plano 2023–2030 rengimo tarpinių rezultatų pristatymas. Didžiųjų Kauno miesto savivaldybės vykdomų projektų eigos pristatymas. Dėl Kauno miesto savivaldybės […]

   Plačiau
  • Planuojame verslo bendruomenės susitikimą su LR Kultūros ministru Simonu Kairiu. Kviečiame  pateikti Jums aktualius klausimus, kuriuos galėtume įtraukti į darbotvarkę. Šiuo metu numatyti šie klausimai: Mecenatystė (galimos įstatymo pataisos ir pan.) Verslo ir kultūros sinergija Paveldo objektų tvarkymas (problematika ir galimi sprendimai) Ekonomikos atsigavimo ir atsparumo didinimo lėšos kultūros sektoriui   Maloniai kviečiame rašyti el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt iki spalio […]

   Plačiau
Skip to content