• Atstovavimas

  • Gerbiami Rūmų nariai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su pavaldžiomis įstaigomis parengė 2021–2030 m. Įtraukios darbo rinkos plėtros programos pagrindimą: https://drive.google.com/file/d/1YqqWu4LBftoo6EIMyu4A8feR9X7EgcCD/view?usp=sharing Ši plėtros programa sudaryta ir 3-jų uždavinių: Didinti nedirbančiųjų įtraukimą į darbo rinką, siekiant užtikrinti tinkamą darbą ir pajamų šaltinį, bei, tuo pačiu, geriau panaudoti laisvų darbo išteklių potencialą ir spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo […]

   Plačiau
  • Rugpjūčio 3 d., Birštone Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda. Šalies vadovas su patarėjais Kauno regione ypač domėjosi vietos ekonomiką galinčio išjudinti turizmo plėtros galimybėmis, todėl susitikime su šio sektoriaus atstovais – viešbučių, restoranų, kaimo turizmo sodybų, kultūros objektų, sveikatinimo ir kitų paslaugų teikėjais bei […]

   Plačiau
  • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija rengia pasiūlymus politinių partijų programoms 2020 m. rinkimuose į LR Seimą. Norime išskirti pačias pagrindines problemas ir pasiūlymus joms išspręsti. Teikiame Jums sąrašą temų, kuriose prašome įvardinti Jums aktualiausius klausimus. Ypatingai prašome atkreipti dėmesį į Kauno PPA rūmų kuruojamas temas rengiant pasiūlymus partijoms: tai investicijų aplinkos ir mokesčių balansavimas, […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai tęsia bendradarbiavimą su Kauno teritorine muitine, dalyvauja muitinės pakomitečio posėdžiuose ir, atstovaudami teisėtiems rūmų narių interesams, teikia muitinės specialistams aktualius klausimus ir problematiką, su kuria susiduria verslo atstovai. Liepos mėnesį pateikėme Rūmų narių klausimus ir dalinamės su Jumis Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės ir Mokesčių apskaitos […]

   Plačiau
  • Informuojame apie verslo atstovavimo veiklas praėjusią savaitę. Verslo pozicijos  2020-05-25 paskelbtas memorandumas dėl siekio išsaugoti dirbančiųjų pajamas COVID-19 pandemijos padarinių laikino darbo jėgos apmokestinimo sumažinimo laikotarpiu. Po 2020-05-20 vykusio Kauno Verslo tarybos posėdžio, apklausti Rūmų nariai ir 2020-05-25 parengta pozicija dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos 50 proc. Kauno  įmonėms, kurių apyvarta nukrito 50 ir daugiau procentų. 2020-05-26 […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai aktyviai atstovauja verslo interesams. Atstovavimas verslo interesams žiniasklaidoje Kauno verslo taryba gegužės 20 dieną vykusio posėdžio metu nagrinėjo šiuo laikotarpiu verslui ypatingai aktualius klausimus. Po tarybos posėdžio pranešimas spaudoje: https://m.diena.lt/naujienos/kita/kita/kauno-verslo-taryboje-svarstytos-priemones-verslui-nukentejusiam-nuo-covid-19-968467 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradeda išdavinėti elektroninius prekių kilmės sertifikatus. „Esame verslo partneris, padedantis auginti ir kompetencijas […]

   Plačiau
  • Praėjusią savaitę Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai aktyviai atstovavo verslo interesams žiniasklaidoje, Rūmų padaliniuose bei nacionaliniu mastu. Atstovavimas verslo interesams žiniasklaidoje  2020-05-14 Kauno PPA rūmų prezidento Zigmanto Dargevičiaus ir viceprezidento Vido Butkaus išsakyta verslo pozicija straipsnyje „Verslui padėtų mažiau biurokratijos ir individualizuotas požiūris“, Kauno diena, ekonomikos rubrika. Straipsnis taip pat paskelbtas https://chamber.lt/naujienos/verslui-padetu-maziau-biurokratijos-ir-individualizuotas-poziuris/ 2020-05-13 LPPARA prezidento […]

   Plačiau
  • Šiandien vyko Kauno verslo tarybos posėdis, kurio metu buvo nagrinėti verslui ypatingai aktualūs klausimai: dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų dėl pandemijos nukentėjusioms įmonėms bei savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) įmonių geranoriško bendradarbiavimo atidedant mokėjimus. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, Verslo tarybos pirmininkas Zigmantas Dargevičius sakė: „situacija valstybėje ir versle yra […]

   Plačiau
  • Vakar Finansų ministerijai pristačius investicijų planą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai rengia pasiūlymus Finansų ministerijai, prašome pateikti Jūsų nuomonę raštu iki ketvirtadienio 14 val. el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt  Investicijų planas Finansų ministerijos plane išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis, tai žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. […]

   Plačiau
  • Kadangi informacija dėl koronaviruso ir su juo susijusių veiksmų bei priemonių kinta labai greitai, parengėme suvestinę, kuri padės surasti Jus dominančią informaciją lengviau. Sąrašas nėra baigtinis, jis bus nuolat atnaujinamas. Mielai Jums padėsime rasti reikiamą informaciją, kreipkitės: +370 687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt Primename, esame darbo grupės valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti nariai. Prašome […]

   Plačiau
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-06 savo sprendimu priėmė naujojo koronaviruso COVID-19 valdymo strategiją, kurioje numatytas šalies socialinio ir ekonominio sektorių stabilizavimas ir pritaikymas naujoms sąlygoms. Strategijoje numatyta, kad finansavimą tikslinga skirti žmogiškajam kapitalui, skaitmeninei ekonomikai, inovacijoms, ekonominei infrastruktūrai ir energetikai. Investicijų į šias sritis koncentravimas padėtų sukurti nematerialią ir fizinę infrastruktūrą, siekiant ilguoju laikotarpiu didesnės aukštą […]

   Plačiau
  • Dėkojame nariams už pasitikėjimą, atvirą bendravimą ir pasiūlymų dėl COVID-19 įtakos verslui mažinimo ir ekonomikos gaivinimo teikimą. Rūmų pozicija LR Seimo ir ekonomikos komiteto posėdyje   Gegužės 8 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius dalyvavo LR Seimo ekonomikos ir komiteto nuotoliniame posėdyje, kuriame išsakė poziciją šiais klausimais: Dėl pernelyg didelių biurokratinių […]

   Plačiau
  • 2020 m. gegužės 6 d. LR Vyriausybės pasitarime buvo papildytas Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas. Su papildyta nauja redakcija galima susipažinti posėdžio protokole. Šiame plane numatytos priemonės dėl turizmo sektoriaus likvidumo išsaugojimo ir skatinimo. Plačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacijoje http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/pristatytos-priemones-turizmo-sektoriaus-likvidumui-uztikrinti-ir-veiklai-skatinti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai praėjusią savaitę kreipėsi į rūmų narius ir kvietė pasidalinti dabartine jų situacija. Nuolat perduodame narių pasiūlymus ir pastebėjimus bei siekiame, kad verslo balsas būtų išgirstas, o į verslo poreikius – atsižvelgta. Apklausoje dalyvavo 31 įmonė. 4 iš jų tiesiogiai nukentėjo nuo COVID-19, kai veiklos negalima buvo vykdyti dėl paskelbto […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius gegužės 6 d. dalyvaus Ekonomikos komiteto posėdyje LR Seime. Atstovaudami Rūmų narių interesams ruošiame poziciją dėl priemonių ir paramos skyrimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19. Prašome atsakyti į keletą svarbių klausimų, Jūsų atsakymai padės atstovauti Jūsų interesams. Šios apklausos tikslas, ar numatyta valstybės parama dėl COVID-19 pasekmių […]

   Plačiau
  • Balandžio 28 d. LR Seimo teisės aktų projektų duomenų bazėje įregistruotas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo projektas. Paskutinė šio projekto derinimo diena – gegužės 6 d., tačiau greita reakcija būtų efektyvesnė. Todėl prašome siųsti pastabas ar pasiūlymus iki […]

   Plačiau
  • Atnaujinta 2020-04-15 Kadangi informacija dėl koronaviruso ir su juo susijusių veiksmų bei priemonių kinta labai greitai, parengėme suvestinę, kuri padės surasti Jus dominančią informaciją lengviau. Sąrašas nėra baigtinis, jis bus nuolat atnaujinamas. Mielai Jums padėsime rasti reikiamą informaciją, kreipkitės: +370 687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt Dėl Force Majeure pažymų konsultuoja Dalia Sinkevičienė, +370 679 74343, pažymas išduoda Andrius Verbyla, […]

   Plačiau
  • Europoje ir visame pasaulyje susidariusi situacija dėl COVID-19 pandemijos jau palietė verslą, todėl būtina reaguoti ir priimti sprendimus skatinančius ekonomiką bei mažinančius koronoviruso verslui sukeltas pasekmes. Realios verslo situacijos žinojimas ir Jūsų pasiūlymai šiuo laikotarpiu yra labai reikalingi todėl dėkojame visiems, kurie atsiliepė į Rūmų kvietimą ir pateikė informaciją,  konkrečius pasiūlymus, kurie padėtų verslui sumažinti […]

   Plačiau
  • Šiandien Vyriausybės posėdyje bendru sutarimu buvo pritarta ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano projektui. Bendra Vyriausybės priemonių apimtis – 2,5 mlrd. eur, kartu su bankų skolinimosi potencialo padidinimu – 5 mlrd. eur,  tai yra apie 10 proc. nuo šalies BVP. Plane numatyti 5 tikslai. Priemones, kurios numatytos verslui išdėstysime išsamiau. Dėkojame nariams, […]

   Plačiau
Skip to content