• Naujienos
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų siūlymas Dėl dokumentų legalizavimo

    2024 m. vasario 28 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmai), kaip organizacija, kuri atstovauja bendriesiems verslo interesams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją, raštu Nr. 2-(24)-27 , kuriame dėstomi įmonių, eksportuojančių prekes į trečiąsias šalis, sunkumai legalizuojant dokumentus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje nuo 2024 m. sausio 1 d. Rašte nurodoma, kad: registruojantis per elektroninę asmenų registracijos sistemą dokumentų legalizavimui vizito laikas Užsienio reikalų ministerijoje paskiriamas po 4 savaičių; vienas ūkio subjekto darbuotojas gali registruoti ne daugiau kaip 3 dokumentus, o laukimo metu tas pats darbuotojas negali registruoti kitų dokumentų; taip pat nėra galimybės dokumentų pristatyti ar atsiimti įgaliotam asmeniui ar naudotis kurjerių pagalba. Visa tai ūkio subjektams sukelia didelius nepatogumus.

    Reaguodama į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų kreipimąsi, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija atsako ir išdėsto savo poziciją Dėl dokumentų legalizavimo dokumente Nr.: 3-1265, siųstame 2024 m. balandžio 08 d.

    Pažymėtina, kad dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“[1] (toliau – Tvarkos aprašas), 14 punkte nurodyta, kad dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo notarui, Konsuliniam departamentui ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. Dokumentų pateikiamų legalizavimui skaičiaus ribojimo Tvarkos aprašas nenumato. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomone, toks ilgas vizito paskyrimo laikas ir dokumentų skaičiaus ribojimas nesuderinamas su Tvarkos aprašo 14 punktu ir neproporcingai prailgina dokumentų legalizavimo laiką.

    Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo[2] 3 straipsnyje yra nustatytos ir turi būti taikomos administracinės naštos mažinimo priemonės: proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija, informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas ir kitos. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, prašome Užsienio reikalų ministerijos įvertinti, kodėl bendras dokumentų legalizavimo terminas praktikoje yra toks ilgas ir ieškoti galimybių kaip sumažinti administracinę naštą. Pastebėtina, kad vienas iš veiksmingiausių būdų mažinti administracinę naštą yra procedūrų supaprastinimas, skaitmenizavimas ir galimybės pateikti dokumentus tiesiogiai nevykstant į įstaigą sudarymas, todėl siūlome įvertinti šias alternatyvas.

Skip to content