• Naujienos
 • Kauno ir Marijampolės verslininkai susitiko su Ekonomikos ir inovacijų viceministru

  2020 m. sausio 12 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva įvyko didžiausios Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenės susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų viceministru.

  Nuotoliniame susitikime be Ekonomikos ir inovacijų viceministro Vinco Jurgučio, atsakingo už paramos nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui, turizmo ir viešojo maitinimo sritis, dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, rūmų tarybos nariai bei įvairių veiklos sektorių ir dydžių rūmų narių – įmonių vadovai.

  „Kauno rūmai jungia 573 įmones ir atstovauja ne tik jų, bet ir viso verslo teisėtiems interesams.  Praėjusių metų pabaigoje suformuota nauja Vyriausybė, patvirtinta naujos Vyriausybės programa. Labai malonu, kad naujus metus rūmai pradeda nuo diskusijos su Ekonomikos ir inovacijų ministru Vincu Jurgučiu. Tikimės, kad šiandien verslo atstovų pristatyti klausimai bus įtraukti į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbotvarkę. Po susitikimo raštu pateiksime ministerijai verslui svarbias temas, probleminius klausimus ir pasiūlymus.“, – pradėdamas susitikimą sakė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.

  Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis trumpai pristatė Vyriausybės programos ekonomikos dalies tikslus ir priemones.

  Kalbėdamas apie Vyriausybės ir Ekonomikos bei inovacijų ministerijos prioritetus viceministras akcentavo inovacijas ir skaitmenizavimą, talentus bei žmogiškąjį kapitalą, biurokratijos mažinimą, atvirų duomenų politiką ir siekį pereiti į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką. Susitikimo metu nemažai kalbėta ir apie viešuosius pirkimus. Čia nemažai pastabų turėjo ir verslo atstovai. Viceministro V. Jurgučio teigimu yra siekiama turėti skaidresnius ir vis labiau į ekonominį naudingumą orientuotus viešuosius pirkimus. Kad daugiau rinkos dalyvių galėtų juose dalyvauti, kad būtų kuo mažiau barjerų ir, kad visuomenė labiau pasitikėtų viešųjų pirkimų sistema.

  Susitikimo metu buvo pristatytos antrojo pagalbos verslui etapo priemonės ir jų projektai.

  Susidijos nukentėjusiam verslui

  Šiai priemonei numatoma skirti apie 150 mln. eurų. Priemonės tikslas – padėti įmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą. Pareiškėjais gali būti įmonės, kurių ūkinės veiklos vidutinė 1 mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., bei nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio  30 d. įsteigtos įmonės, kurių vykdoma ūkinė veikla įtraukta į Dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą. Pagalba neteikiama žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sričių įmonėms, kredito ir finansų  įstaigoms. Subsidijos išmoka bus susieta su verslo mokėtais mokesčiais 2019 metais (subsidijos dydis – 25 proc. GPM). Tikimasi, kad paraiškas verslas galės pradėti teikti jau kitą savaitę.

  Tiesioginės Covid-19 paskolos

  Šios priemonės tikslas – padėti įmonėms susidūrusioms su likvidumo problemomis, sąlygotomis COVID-19. Pareiškėjais gali būti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai ir didelės įmonės (išskyrus vykdančius veiklą žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, akvakultūros ir finansų  srityse), kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nurodytą sąlygą, t. y. jų apyvarta nukrito daugiau nei 30 proc., arba, naujų įmonių atveju, veikla buvo ribojama arba draudžiama minėtu nutarimu, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis (netaikoma labai mažų ir mažų įmonių atveju), nėra valstybės ir savivaldybių įmonės ir įmonės, kuriose 25 procentus ir daugiau dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi valstybė ir (ar) savivaldybė. Maksimalus paskolos laikotarpis – 72 mėnesiai. Paskolos atidėjimo laikotarpis – 6 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo. Palūkanų norma  priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės svyruoja nuo  0,1 proc. iki 1,69 proc. Maksimali paskolos suma yra 100 000 Eur. Kiekvienu konkrečiu atveju suteikiamos paskolos suma apskaičiuojama pagal patvirtintą metodiką. Priimant sprendimą vertinamas gebėjimas grąžinti paskolą.

  Antras paramos paketas

  Antras paramos paketas nukreiptas į savarankiškai dirbančius bei labiausiai nukentėjusius verslus. Planuojamos priemonės:

  • Papildomos subsidijos savarankiškai dirbantiems 50% sumažėjimas (susiejant su 2019 GPM)
  • Papildomos subsidijos labiausiai nukentėjusiems verslams (50% sumažėjimas +25% GPM / 70% sumažėjimas +50% GPM)
  • Turgavietės mokesčio kompensacija
  • Nedidelis fondas smulkiems verslams (nenumatytoms situacijoms/ įsteigtiems 2020)
  • Vaučeriai medikams ir mokytojams, išplečiant paslaugų tiekėjų ratą
  • Paskolos labiausiai nukentėjusiems verslams, mažinti Covid-19 padarinius
  • Paskolos naujo verslo startui ir naujų darbo vietų kūrimui – pradiniam kapitalui ir plėtrai

   

  Po viceministro pristatymo verslo atstovai uždavė kelis klausimus, tačiau jų buvo kur kas daugiau ir įvairesnių, nei spėta paklausti, todėl visi rūmų narių pateikti klausimai bus susisteminami ir raštu pateikti ministerijai artimiausiu metu.

  Dėkojame viceministrui už skirtą laiką ir dalyvavimą susitikime, o rūmų nariams už aktyvumą, pateiktus klausimus ir pasiūlymus, kurių buvo net 41.

  Primename, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje įkurtoje darbo grupėje dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinavimo dalyvauja ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, todėl kviečiame verslo atstovus aktyviai teikti probleminius klausimus ir pasiūlymus el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt.

Skip to content