• Naujienos
 • Rūmų pasiūlymai po pirmojo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinavimo darbo grupės posėdžio

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius dalyvauja Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinavimo darbo grupės darbe.

  Sausio 6 d. vykusiame posėdyje EIMIN pristatė numatomų pagalbos priemonių verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19, II paketą. Buvo aptarti įvairūs pasiūlymai dėl paramos verslui (įskaitant ir patalpų nuomos kompensaciją) tarp valdžios ir verslo asocijuotų institucijų atstovų. Daugiau informacijos: https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/ant-ekonomikos-ir-inovaciju-ministerijos-stalo-antrasis-pagalbos-verslui-paketas.

  Posėdžio metu ir sausio 8 d. raštu Ekonomikos ir inovacijų ministrei, šios darbo grupės pirmininkei, verslo subjektus, kurie nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos, ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinavimo darbo grupei pateikė šiuo pasiūlymus:

   

  1. Skirti subsidijas įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, patirtiems fiksuotiems kaštams padengti. Tokių subsidijų skyrimo praktika yra taikoma Vokietijoje, Švedijoje.
  1. Pratęsti 100 proc. palūkanų kompensavimo priemonę, kuomet paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) grąžinimas yra atidėtas įmonei. Siūlome palūkanas kompensuoti iki 9 mėn., skatinti finansines įstaigas atidėti paskolų mokėjimą sunkumus patiriančiam verslui. 100 proc. atidėtų paskolų palūkanų kompensavimo priemonė realiai padėtų atlaisvinti nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių apyvartines lėšas.

   

  Šiuo metu veikianti iki 95 proc. palūkanų kompensavimo priemonė yra neskirta ir nepritaikoma nukentėjusiam nuo COVID-19 verslui. Jei paraiška pateikiama INVEGAI vėlesne nei 2020 m. liepos 1 d. data, tuomet  paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d., apyvartinėms lėšoms skirtos paskolos turi būti paimtos per INVEGA finansų tarpininkus ar su INVEGA garantija ir kt. Tai nėra tinkamos sąlygos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms.

   

  1. Skirti subsidijas darbo užmokesčiui pokarantininiu laikotarpiu nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui. Tai būtų svarbi parama darbdaviui ir darbuotojui išsaugoti darbo vietas, nes dalis verslų pasibaigus karantinui ir ekstremaliai situacijai per trumpą laiką negalės sugeneruoti pakankamai pajamų.
  1. Sukurti valstybinio prekinio kredito draudimo sistemą. Prekinio kredito draudimas turi būti skirtas 1) eksportui, 2) importui, 3) vidaus rinkos sandoriams. Draudimas padėtų atlaisvinti įmonių apyvartines lėšas ir padėtų išlaikyti įmonių likvidumą, gaunant mokėjimų už prekes atidėjimą, drąsiau pradėti sandorius nežinomoje užsienio rinkoje, įgyti konkurencinį pranašumą neprašant išankstinio mokėjimo. Tai būtų reali pagalba verslo skatinimui ir rizikos sumažinimui. Pavydžiai, kaip šį klausimą sprendžia kitos valstybės: Estija (kredex.ee), Italija (sacesimest.it).
  1. Organizuoti plačią socialinės reklamos kampaniją, skirtą visuomenės teigiamos nuomonės formavimui dėl saugojimosi nuo COVID-19, karantino priemonių laikymosi, vakcinacijos.

   

  Nuolat laukiame Jūsų pasiūlymų, problemų klausimų dėl COVID-19 II bangos įtakos Jūsų verslui. Darbo grupei teiksime Jūsų pasiūlymus, informuosime Jus apie eigą ir priimamus sprendimus. Palaikykime bendradarbiavimą: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8687 36240.

Skip to content