• Rūmų veikla atstovaujant Jūsų verslo interesams

  Praėjusią savaitę Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai aktyviai atstovavo verslo interesams žiniasklaidoje, Rūmų padaliniuose bei nacionaliniu mastu.

  Atstovavimas verslo interesams žiniasklaidoje 

  2020-05-14 Kauno PPA rūmų prezidento Zigmanto Dargevičiaus ir viceprezidento Vido Butkaus išsakyta verslo pozicija straipsnyje „Verslui padėtų mažiau biurokratijos ir individualizuotas požiūris“, Kauno diena, ekonomikos rubrika. Straipsnis taip pat paskelbtas https://chamber.lt/naujienos/verslui-padetu-maziau-biurokratijos-ir-individualizuotas-poziuris/

  2020-05-13 LPPARA prezidento Rimo Varkulevičiaus interviu laidoje „Kaip Lietuvai ir verslui išvengti ekonominės krizės, ką siūlo verslas ir investuotojai“. Delfi video. https://www.delfi.lt/video/laidos/delfi11/delfi-11-kaip-lietuvai-isvengti-ekonomines-krizes-ka-siulo-verslas-ir-investuotojai.d?id=84262949

  Verslo atstovavimo veikla Rūmų padaliniuose

  2020-05-13 Kauno PPA rūmų Jonavos filialo nariai ir filialo pirmininkas Alfonsas Meškauskas ir Lietuvos PPA rūmų prezidentas Rimas Varkulevičius svarstė aktualius klausimus verslui: dėl nuomos mokesčio kompensacijos, subsidijų prastovoms po karantino, mikro įmonėms, savivaldybių mokesčių lengvatų verslui. Dėl nuomos mokesčio nuomos mokesčio ir subsidijų mikro įmonėms suformuotos pozicijos raštu ir išsiųstos atsakingoms institucijoms.

  2020-05-13 vyko Šakių Verslo tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Kauno PPA rūmų atstovybės vadovas Arūnas Tarnauskas ir atstovai, pateikė verslo poziciją. Pristatyta  apžvalga. Svarstyta: rajono verslo situacijos karantino sąlygomis, mokestinės lengvatos  2020 m., mokesčių tarifai 2021 m., kitos priemonės verslo sąlygoms palengvinti.

  2020-05-12 vyko Rūmų Vilkaviškio atstovybės narių susirinkimas. Aptartos galimos  pagalbos priemonės rajone veikiančiam verslui.

  2020-05-13 Vilkaviškio savivaldybei įteikta pozicija dėl  rajono verslo stabilizavimui siūlomų priemonių ir įteikta.

  2020-05-14 vyko KPPAR Marijampolės filialo tarybos posėdis. Mero pavaduotojas pristatė Marijampolės savivaldybės taikomas priemones verslui.

  Verslo atstovavimo veikla nacionaliniu mastu

  2020-05-12 LPPARA prezidentas R. Varkulevičius dalyvavo ir verslo interesams atstovavo ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinuoti darbo grupės posėdyje. 2020-05-18 darbo grupės posėdyje Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje (aptarti klausimai dėl prekinio kredito darudimo, garantijų ES projektų avansui).

  2020-05-14 vyko LPPARA Finansų komiteto posėdis. Dalyvavo Kauno PPA rūmų vicepreizdntė Vaida Butkuvienė ir Verslo atstovavmo skyriaus vadovė Daiva Vyšniauskienė. Svarstyti klausimai: dėl nuomos mokesčio kompensavimo, mikro įmonių subsidijų tvarkos aprašų, Rūmų Jonavos filialo pateiktų klausimų, LPPARA pozicijos dėl priemonių verslui savivaldybėse. Nuspręsta parengti naują poziciją dėl nuomos mokesčio kompensacijos, mikro įmonių subsidijų, savivaldybių pagalbos verslui ir išsiųsti  Savivaldybių asociacijai, VRM, Finansų ministerijai.

  Susisiekime verslo atstovavimo klausimais: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8 687 36240

   

Skip to content