• Naujienos
 • Rūmų veikla atstovaujant verslo interesams

  Informuojame apie verslo atstovavimo veiklas praėjusią savaitę.

  Verslo pozicijos 

  2020-05-25 paskelbtas memorandumas dėl siekio išsaugoti dirbančiųjų pajamas COVID-19 pandemijos padarinių laikino darbo jėgos apmokestinimo sumažinimo laikotarpiu.

  Po 2020-05-20 vykusio Kauno Verslo tarybos posėdžio, apklausti Rūmų nariai ir 2020-05-25 parengta pozicija dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos 50 proc. Kauno  įmonėms, kurių apyvarta nukrito 50 ir daugiau procentų. 2020-05-26 Kauno miesto taryba priėmė sprendimą dėl 25 proc. lengvatos tik įmonėms, kurioms veikla buvo uždrausta pagal LT Vyriausybės nutarimą Nr. 207. Rūmų pasiūlymas bus svarstomas vėliau.

  2020-05-26 Lietuvos prekybos, pramonės ir matų rūmų asociacija, įvertinusi Rūmų narių nuomonę, Vyriausybei, Finansų ministerijai, Ekonomikos ir finansų ministerijai, LR Seimo biudžeto ir finansų komitetui LR Seimo ekonomikos komitetui, žiniasklaidai pateikė poziciją dėl Ateities ekonomikos DNR plano (pozicijos priedas). Prie pozicijos rengimo labai prisidėjo mūsų rūmai: identifikavę narių poreikius pateikėme poziciją dėl priemonių nukreipimo į verslą, finansavimo intensyvumo didinimo, plyno lauko investicijų, vietos investicijų skatinimo, pramonės skaitmeninimo, eksporto vystymo ir kt.

  Veikla darbo grupėse

  2020-05-26 Ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui koordinuoti darbo grupės posėdyje svarstyti Rūmų teikti klausimai draudimo garantijų prekiniams kreditams, subsidijų mikroįmonėms (Posėdžio protokolas). Posėdyje dalyvavo ir rūmus atstovavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimas Varkulevičius.

  2020-05-27 įvyko pirmasis Jonavos Verslo tarybos posėdis. Tarybos pirmininku išrinktas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo tarybos narys Tomas Krejaras, uždarosios akcinės bendrovės „ACHEMPAK“ direktorius. Posėdyje dalyvavo ir Jonavos Verslo tarybos narys, KPPAR Jonavos filialo pirmininkas A. Meškauskas. Daugiau apie tai skaitykite čia. Posėdyje svarstyti klausimai:

  1. SVV fondo nuostatų keitimas (projektas bus pristatytas verslo bendruomenei, 06.17 fondo nauji nuostatai).
  2. Nuo COVID-19 nukentėjusių verslų atleidimas nuo NT, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių. Nuspręsta parengti kriterijus, kuriais vadovaujantis bus įmonėms taikoma lengvata (manoma, kad tai bus 30 proc.).

   

  2020-05-29 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas dalyvavo LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo grupėje dėl COVID-19.

  Susisiekime verslo atstovavimo klausimais: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8 687 36240

Skip to content