• Naujienos
 • Darbą pradėjo Jonavos verslo taryba

  Jonavos rajono savivaldybėje pirmą kartą posėdžiavusi Jonavos verslo taryba savo pirmininku dvejų metų kadencijai išsirinko Tomą Krejarą, uždarosios akcinės bendrovės „ACHEMPAK“ direktorių. Jo pavaduotoja tapo savivaldybės mero patarėja Alina Batulevičienė.

  Verslo taryba svarsto su verslo aplinka, rajono ekonomine pažanga, verslo aplinkos strateginiu planavimu, verslo skatinimu, įvaizdžio kūrimu susijusius klausimus ir teikia Jonavos rajono savivaldybės  institucijoms priimant sprendimus, susijusius su verslo plėtra, skatinimu bei  rajono ekonomine aplinka.

  Verslo taryba veikia verslo subjektų ir savivaldos bendradarbiavimo forma, kuri sudaro sąlygas atviram ir konstruktyviam dialogui, tarpusavio konsultacijoms, suteikia nuoseklumo bei sistemiškumo valdžios ir verslo subjektams, užtikrina savivaldybės institucijų veiklos viešumą ir skaidrumą, verslo subjektų dalyvavimą sprendžiant atitinkamus klausimus.

  Pirmajame posėdyje tarybos nariai taip pat sutarė dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonių atnaujinimo bei rekomendacijos ir kriterijų nustatymo atleidžiant verslą nuo nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių COVID-19 kontekste.

  Verslo taryba sudaroma Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu iš dviejų šalių –  savivaldybės ir verslo atstovų: keturis narius deleguoja rajono meras, kiti keturi – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo atstovai.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo deleguoti atstovai verslo taryboje yra Jonavos filialo tarybos pirmininkas, uždarosios akcinės bendrovės „Baldai jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas, uždarosios akcinės bendrovės „ACHEMPAK“ direktorius Tomas Krejaras, uždarosios akcinės bendrovės „Gudžionys“ direktoriaus pavaduotojas Gintautas Brukas ir UAB „Rizgonys“ direktorius Vytautas Maslauskas. Jonavos mero deleguoti atstovai – Jonavos rajono savivaldybės Turto skyriaus vedėja Jolita Gumaniukienė, mero patarėja Alina Batulevičienė, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Macionis bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Povilas Garbauskas.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir jonavoszinios.lt informacija

  Nuotr. jonavoszinios.lt

Skip to content