• Rūmų veikla atstovaujant verslo interesams

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai aktyviai atstovauja verslo interesams.

  Atstovavimas verslo interesams žiniasklaidoje

  Kauno verslo taryba gegužės 20 dieną vykusio posėdžio metu nagrinėjo šiuo laikotarpiu verslui ypatingai aktualius klausimus. Po tarybos posėdžio pranešimas spaudoje: https://m.diena.lt/naujienos/kita/kita/kauno-verslo-taryboje-svarstytos-priemones-verslui-nukentejusiam-nuo-covid-19-968467

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradeda išdavinėti elektroninius prekių kilmės sertifikatus. „Esame verslo partneris, padedantis auginti ir kompetencijas ir verslus, atstovaujame verslą dialoge su valdžia bei sėkmingai padedame rinkų plėtroje. Išlaikydami ilgaamžes rūmų funkcijas ir tradicijas, keičiamės ir savo paslaugas pritaikome besikeičiančiam verslui. Pasaulinė pandemija ir krizė dar ryškiau nubrėžė kryptį naujų technologijų poreikiui ir skaitmenizacijai. Tai skatina visus tobulėti, todėl nuo šiol Jums gauti prekių kilmės sertifikatus taps daug paprasčiau.“ – sako Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Elektroninių sertifikatų išdavimas leis įmonėms pateikti ir gauti dokumentus nuotoliniu būdu. Naudojantis sistema trumpės dokumentų išdavimo terminas, dokumentai bus patvirtinami ir grąžinami išvengiant vykimo į rūmus. Pranešimas spaudoje: https://m.diena.lt/naujienos/kita/kita/prekiu-kilmes-sertifikatai-isduodami-ir-elektronine-forma-968456

  Verslo pozicijos

  2020-05-18 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ bei Valstybinei mokesčių inspekcijai išsiųstos pozicijos dėl nuomos mokesčio kompensavimo ir  subsidijų mikroįmonėms (sprendimas dėl šių pozicijų priimtas LPPARA finansų komitete, 2020-05-14). Į pozicijas įtraukti ir Jonavos filialo narių praėjusią savaitę išdiskutuoti klausimai.

  2020-05-18 išsiųstas raštas į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl Rūmų nario prašymo, susijusio su priemone „Pramonės skaitmeninimas LT“.

  2020-05-21 Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas pasirašė penkių verslo asocijuotų organizacijų poziciją dėl darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo.

  2020-05-21 išsiųstas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų raštas Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

  Verslo atstovavimo veikla nacionaliniu mastu

  2020-05-19  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimas Varkulevičius dalyvavo darbo grupės valstybės lygio ekstremaliosios situacijos taikymo verslui klausimams koordinuoti posėdyje.

  2020-05-20 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai Kauno verslo taryboje rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentė Vaida Butkuvienė, rūmų nariai Mantas Raišys, Tomas Jurgelevičius ir rūmų generalinė direkorė Olga Grigienė dalyvavo rūmų iniciatyva surengtame Kauno miesto verslo tarybos posėdyje: svarstytos nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos 2020 m., savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) įmonių bendradarbiavimas su verslu atidedant mokėjimus ir kt. https://chamber.lt/naujienos/kauno-verslo-taryboje-svarstytos-priemones-verslui-nekentejusiam-nuo-covid-19/  Po posėdžio nariams, registruotiems Kauno mieste, išplatinta informacija, ir surinkti duomenys dėl nukentėjusių įmonių (kurių apyvarta nukrito 50 ir daugiau procentų).

  2020-05-18 / 2020-05-20 surinkta ir susisteminta informacija dėl paramos priemonių (lengvatų) verslui Kauno ir Marijampolės savivaldybėse. https://chamber.lt/naujienos/savivaldybiu-parama-del-covid-19-pandemijos-nukentejusiam-verslui/ . Planuojama, kad sąrašas bus atnaujinamas savivaldybių taryboms ar administracijos vadovui priėmus naujus sprendimus.

  2020-05-21  Kauno PPA rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentė Vaida Butkuvienė, generalinė direktorė Olga Grigienė ir Verslo atstovavimo skyriaus vadovė Daiva Vyšniauskienė dalyvavo LPPARA finansų komiteto posėdyje. Posėdyje svarstytas memorandumo dėl siekio išsaugoti dirbančiųjų pajamas turinys, jam pritarta. Svarstyta pozicija dėl investicijų ekonomikos skatinimo plano http://finmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-po-covid-19-investicijos-kurios-keis-ekonomikos-dnr. Planas išplatintas nariams, surinkta jų nuomonė. LPPARA finansų komiteto posėdyje svarstyta  pozicija dėl  darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo (išlaidų už darbuotojams skiriamas motyvacines priemones, pvz.: sveikatinimo paslaugas netraktavimo kaip pajamų natūra.

  Susisiekime verslo atstovavimo klausimais: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8 687 36240

Skip to content