• Naujienos
 • Savivaldybių parama dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusiam verslui

  Pateikiame Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybių priimtus sprendimus dėl pagalbos priemonių verslui, nukentėjusiam dėl COVID-19 pandemijos.

  Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami verslo interesams ir atsižvelgdami į sudėtingą verslo įmonių situaciją dėl LR Vyriausybės ir kitų šalių paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, balandžio mėn. pradžioje raštu kreipėsi į Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybes, prašydami peržiūrėti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus, savivaldybių įmonėms taikyti lankstesnius mokėjimo terminus verslo subjektams, nukentėjusiems dėl COVID-19 pandemijos.

   

   

   

  Kauno miesto savivaldybė

  Kauno miesto savivaldybė priėmė sprendimą dėl lauko kavinių viešose vietose, taip siekiant padidinti lauko kavinių plotą. Ši priemonė taikoma iki karantino galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 2020-12-31. Asmenys, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimo ir kioskų (paviljonų) naudojimo viešosiose vietose sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-3737 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimo ir kioskų (paviljonų) naudojimo viešosiose vietose sutarčių sudarymo tvarkos“, nustatyta tvarka gavę leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose lauko kavinėse, gali padidinti leidime nurodytos lauko kavinės plotą, jeigu atitinka tam tikrus reikalavimus.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80ae719089ea11eab005936df725feed

  3 mėnesiams, bet ne ilgiau nei iki 2020-08-01, trumpalaikės reklamos skleidėjams atidedamas vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą ant Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą mokėjimo terminas.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ada1c3e08a0911eab005936df725feed

  Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu asmenys atleidžiami nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse 2020 m. išdavimą.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39c3b900893d11eab005936df725feed

  Kauno rajono savivaldybė

  Nuo 2020-03-01 iki 2020-08-31 Kauno rajono savivaldybėje fiziniai asmenys atleidžiami nuo fiksuotų pajamų mokesčio įsigijus verslo liudijimus vykdomai veiklai 2020 m.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1fba9ea090f611ea9515f752ff221ec9

  Nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, žemės nuomos mokesčių 50 proc. lengvatos 2020 m. Kauno rajone suteikiamos:

  1. Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius mokėtojams už Kauno rajone esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus.
  2. Valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) nuomos mokestį už valstybinės žemės, esančios Kauno rajone.

   

  Lengvatos taikomos veikloms: kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto. Kai nuomojamame valstybinės žemės sklype, apmokestinamame privačios nuosavybės teise valdomame nekilnojamame turte ir apmokestinamame žemės sklype vykdomos ir kitos veiklos, kompensacija taikoma proporcingai.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7333dc6090f411ea9515f752ff221ec9

  Laikotarpiu nuo 2020-03-01 iki 2020-08-31 asmenys, turintys turto nuomos sutarčių ir teikiantys švietimo, kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatos priežiūros, mažmeninės prekybos, viešbučių, administracines, reklamos, sandėliavimo, viešojo maitinimo, restoranų, kavinių, grožio paslaugas yra atleidžiami nuo negyvenamųjų patalpų mokesčio.

  Prienų rajono savivaldybė

  Prienų rajono savivaldybėje Smulkiam ir vidutiniam verslui yra taikomos įvairios priemonės: patalpų nuomos, nekilnojamo turto, žemės mokesčių, mokymų, darbo vietų kūrimo, palūkanų kompensavimo ir kt. Paramos gavėjais gali būti labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, atitinkančios LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, arba verslininkai, atitinkantys šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, registruoti ir vykdantys veiklą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6f259908e0a11ea9515f752ff221ec9

  Jonavos rajono savivaldybė

  Jonavos rajono savivaldybėje nuspręsta neskaičiuoti delspinigių ir netaikyti išieškojimo procedūrų pradelstiems mokėjimams už šias paslaugas:

  1. Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo paskolas.
  2. Savivaldybės įstaigų valdomo nekilnojamojo turto nuomą.
  3. Savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų bendrovių teikiamas komunalines paslaugas.

   

  Nustatyta įsiskolinimų už paslaugas dengimo tvarka, pasibaigus karantinui. Juridiniai asmenys, kurių veikla LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207 (toliau – Nutarimu) buvo uždrausta arba apribota ir fiziniai asmenys, kurių asmens pajamos (šeimos atveju – vienam šeimos nariui tenkančios pajamos) per mėnesį karantino metu buvo mažesnės kaip 200 eurų, pageidaujantys gali susidariusių įsiskolinimų už smulkiojo ir vidutinio verslo fondo paskolas ar komunalines paslaugas grąžinimą išdėstyti ilgesniam nei tvarkoje nurodytam laikotarpiui. Juridiniai asmenys, kurių veikla Nutarimu buvo uždrausta, atleidžiami nuo karantino metu susidariusių įsiskolinimų už savivaldybės turto nuomą dengimo. Juridiniai asmenys, kurių veikla Nutarimu buvo apribota, atleidžiami nuo karantino metu susidariusių įsiskolinimų už savivaldybės turto nuomą dalies, neviršijančios 50 procentų karantino metu priskaičiuoto nuomos mokesčio. Juridiniai asmenys, kurių veikla Nutarimu buvo uždrausta, atleidžiami nuo karantino metu susidariusių įsiskolinimų už savivaldybės turto nuomą dengimo, jei jie karantino metu nevykdė kitos ūkinės veiklos ir per 60 dienų nuo karantino pabaigos pateikia motyvuotą prašymą ir veiklos nevykdymą patvirtinančius dokumentus savivaldybės turto nuomotojui.

  Daugiau informacijos ir dokumentą rasite čia.

  Kėdainių rajono savivaldybė

  Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomotojai, kurie karantino laikotarpiu negali vykdyti veiklos ir nesinaudoja išsinuomotomis patalpomis karantino laikotarpiu yra atleidžiami nuo nuomos mokesčio.

  Daugiau informacijos ir dokumentą rasite čia.

  Kaišiadorių rajono savivaldybė

  Nuo 2020-03-16 iki karantino režimo laikotarpio pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį tam tikru laikotarpiu yra suteikiamos nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, žemės nuomos mokesčių lengvatos iki 100 procentų.

  Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėjimo nekilnojamojo turto ir žemės savininkams už Kaišiadorių rajono savivaldybėje esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kuriuose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių maisto prekėmis, veikla.

  Žemės nuomos mokesčio valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už valstybinės žemės, kurioje yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių maisto prekėmis, nuomą.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db1a7e508ae211eab005936df725feed

  Raseinių rajono savivaldybė

  Raseinių rajono savivaldybėje nuo kovo 16 d. iki karantino pabaigos maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos atleidžiamos nuo Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Raseinių rajono savivaldybės administracijos bei ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų patalpų nuomos mokesčio.

  Daugiau informacijos ir dokumentą rasite čia.

  Marijampolės savivaldybė

  Karantino laikotarpiu Marijampolės savivaldybėje taikomas atleidimas arba mokesčių sumažinimas (Nekilnojamojo turto, žemės, žemės nuomos, iš savivaldybės nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos mokesčiai, vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ir paslaugoms teikti). Šia savivaldybės parama pasinaudoti gali Marijampolės savivaldybėje veikiančios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys (taikoma atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimą Nr. 207 “Dėl karantino paskelbimo”). Tačiau yra įvairių išlygų konkrečiu atveju, todėl visos įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, pageidaujantys pasinaudoti savivaldybei mokamų mokesčių lengvata, turi pateikti prašymus.

  Kazlų Rūdos savivaldybė

  Kazlų Rūdos savivaldybėje yra taikomos mokesčių lengvatos pagal individualius prašymus. Dėl mokesčių lengvatų suteikimo prašymus gali teikti žemės savininkai ir valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai), valdantys žemės sklypus Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybės teritorijoje turintys nekilnojamojo turto, apmokestinamo nekilnojamojo turto mokesčiu, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys mokantys privalomą įmoką už savivaldybės institucijos suteiktas paslaugas, bei gyventojai, mokantys paveldimo turto mokestį. Mokesčių lengvatos teikiamos už metus, kuriais pareiškėjas kreipėsi į Savivaldybės tarybą dėl lengvatos suteikimo.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/627354207a2711eab005936df725feed

  Kalvarijos savivaldybė

  Kalvarijos savivaldybėje nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose atleidžiami Kalvarijos savivaldybės gyventojai bei ūkininkai, prekiaujantys savo namų ūkyje ar ūkininko ūkyje išauginta produkcija.

  Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5890bd008eca11ea9515f752ff221ec9

Skip to content