• Naujienos

  • Saugaus darbo akcija
  • Balandžio 28-ąją dienos darbus nemažai įmonių pradėjo saugaus darbo tema. Tokiu devizu kasmetinę akciją „Saugok save“ dvylikos Lietuvos miestų sankryžose anksti ryte skelbė SDG įmonių grupės atstovai. Šia, jau penktus metus organizuojama, akcija „Saugok save“ jie ragino prisiminti, kad saugaus darbo kultūra – tai būtina investicija į darbuotojo gerovę.

   Plačiau
  • Ar įmanoma važiuoti nors ir geriausiu dviračiu, jeigu jo padangose trūksta oro? Tokiu klausimu Kauno PPA rūmuose vykusią verslo informacinę popietę apie apyvartinio kapitalo svarbą pradėjo Danske banko lėšų valdymo specialistas Algirdas Bogdevičius.

   Plačiau
  • 2011 m. balandžio 28 d. Vilniuje, Kaliningrado srities dienų Lietuvoje metu, vyks Verslo forumas „Kaliningradas – Lietuva: verslo bendradarbiavimo galimybės“.

   Forumo metu bus pristatomos Kaliningrado srities ūkio, investicijų ir verslo sąlygos, viešųjų pirkimų tvarka ir kitos verslui aktualios temos, taip pat vyks verslo kontaktų mugė.

   Plačiau
  • ES valstybės narės pateikė prašymus suspenduoti muitus ar suteikti tarifinę kvotą tam tikriems produktams nuo 2012 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad muitų suspendavimas yra netaikomas ir tarifinės kvotos nesuteikiamos tais atvejais, kai ES viduje yra gaminamas pakankamas kiekis tapačių gaminių ar jų pakaitalų, ES gamintojams yra sudaryta galimybė pareikšti protestą muito suspendavimo ar tarifinės kvotos prašymui, jei tai pažeistų jų interesus.

   Plačiau
  • Kauno miesto savivaldybės Taryba pritarė Kauno miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno mieste specialiojo plano koncepcijai, kurią parengė UAB „Miesto planas“. Šis dokumentas leis koordinuoti tolygią miesto prekybinių centrų plėtrą.

   Plačiau
  • Šiuo metu Vyriausybė svarsto priemones, susijusias su grynųjų pinigų apyvartos mažinimu. Tuo pačiu siekiama įvertinti, kokios kliūtys šiuo metu trukdo efektyvesnį ir platesnį atsiskaitymą negrynaisiais pinigais.

   Plačiau
  • Valstybės pažangos taryba, į kurią prieš metus Vyriausybė sukvietė įvairių sričių ekspertus, mokslininkus, verslo, ekonomikos, politinių procesų analitikus, visuomenei pristato pirminį šalies ilgalaikės pažangos strategijos projektą „Lietuva 2030“ ir kviečia visus į atvirą diskusiją, prašo visuomenės grupių pareikšti savo nuomonę, teikti savo pasiūlymus ir pastabas, dalyvauti apklausoje.

   Plačiau
  • Kauno teritorinė darbo birža kviečia ekonominius sunkumus patiriančias įmones (kai darbuotojai dirba ne visą darbo laiką) dalyvauti ESF projekte „Laikinieji darbai“, organizuojant viešuosius darbus įmonėje savo darbuotojams, ir gauti darbo užmokesčio kompensaciją.

   Plačiau
  • Siekdami sustiprinti grįžtamąjį ryšį su Rūmų bendruomene, išsiaiškinti narių nuomonę apie Rūmų veiklą, teikiamas paslaugas, jų kokybę, taip pat norėdami išryškinti verslo bendruomenės lūkesčius, rengiame narių apklausą.

   Plačiau
  • Kauno strateginio plano rengėjus sudomino neseniai Rūmų atliktas miesto įmonių vadovų nuomonės tyrimas (apie jį buvo plačiai rašoma kovo mėnesio „Rūmų žiniose“). Rengdami naują miesto viziją, jie norėtų pasinaudoti Rūmų narių išreikšta nuomone, pasiremti tyrimo išvadomis.

   Plačiau
  • 2011 m. gegužės 19–20 d. Helsinkio parodų centre rengiamas Trečiasis Helsinkio cheminių medžiagų forumas. Forumo programa pridedama. Forumą organizuoja Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) kartu su Helsinkio miestu ir Helsinkio universitetu.

   Plačiau
  • Kovo pradžioje Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „Moterų verslumas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) regione: tendencijos ir gerosios patirties pavyzdžiai“. Konferenciją organizavo ESBO Lyčių lygybės padalinys kartu su Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vilniaus universiteto Lyčių studijų centru.

   Plačiau
Skip to content