• Naujienos
 • Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. gruodžio mėn.

  2020 m. gruodį prekių eksportuota už 2,69 mlrd. EUR, importuota už 2,51 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,56 EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 173,3 mln. EUR.

  Per mėnesį (gruodį, palyginti su lapkričiu) eksportas padidėjo 5,4 proc., importas sumažėjo 7,9 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs įvairių chemijos produktų (86 proc.), geležies ir plieno (2 kartus), javų (27,8 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (19,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (15,4 proc.), žalios naftos (32,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,4 proc., importas sumažėjo 7,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,7 proc., be mineralinių produktų – 5,8 proc.

  Per metus (2020 m. gruodį, palyginti su 2019 m. gruodžiu) eksportas padidėjo 14,1 proc., importas sumažėjo 1,7 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs įvairių chemijos produktų (4,5 karto), javų (53 proc.), baldų (23,3 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs žalios naftos (59,2 proc.), organinių chemijos produktų (33,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 20,5 proc., importas – 7,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 19,7 proc., be mineralinių produktų – 32,9 proc.

  2020 m., palyginti su 2019 m., eksportas sumažėjo 3,4 proc., importas – 9,3 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (51,4 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 25,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (12,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (8,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (45,4 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 17,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (17,2 proc.), organinių chemijos produktų (23,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,4 proc., importas sumažėjo 1,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,8 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 6 proc.

  2020 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,4 proc.), Latviją (9,3 proc.), Vokietiją (8,1 proc.) ir Lenkiją (6,4 proc.), o importavo iš Lenkijos (13,1 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Rusijos (9,1 proc.), Latvijos (7,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,2 proc.), Švediją (6,9 proc.), Latviją (6,8 proc.), Lenkiją (6,8 proc.) ir Nyderlandus (6,7 proc.).

  2020 m. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,7 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,8 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,1 proc.), mineralinių produktų (12,2 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,7 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,2 proc.), naftos produktų (9 proc.).

  Daugiau informacijos rasite Lietuvos statistikos departamento pranešime.

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content