• Naujienos
 • Užimtumas ir nedarbas

  2020 M. KETVIRTĄJĮ KETVIRTĮ NEDARBO LYGIS SUDARĖ 9 PROC.

  • Nedarbo lygis 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 9 proc. Vyrų nedarbo lygis sudarė 9,7 proc., moterų – 8,4 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 19,2 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 3,9 procentinio punkto.
  • 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 134,5 tūkst. bedarbių, t. y. 2,7 tūkst. mažiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį sumažėjo 1,9 tūkst. ir buvo 36,8 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 20,1 tūkst.
  • 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 352,4 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 10,1 tūkst.
  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 0,7 procentinio punkto ir buvo 71,4 proc. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis 1 procentiniu punktu viršijo moterų užimtumo lygį (atitinkamai 71,9 ir 70,9 proc.). 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,2 procentinio punkto ir 2020 m. ketvirtą ketvirtį sudarė 67,5 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 30,3 proc. ir per ketvirtį padidėjo 2,1 procentinio punkto.

   

  2020 M. NEDARBO LYGIS ŠALYJE BUVO 8,5 PROC.

  • 2020 m. nedarbo lygis sudarė 8,5 proc. ir buvo 2,2 procentinio punkto didesnis nei 2019 m. Vyrų nedarbo lygis sudarė 9,3 proc., moterų – 7,7 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2020 m. sudarė 19,6 proc. ir buvo 7,7 procentinio punkto didesnis nei 2019 m. Ilgalaikio nedarbo lygis, palyginti su 2019 m., padidėjo 0,6 procentinio punkto ir sudarė 2,5 proc.

   

  1 pav. Nedarbo lygis 2011–2020 m.

  Procentai

  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e3505cdf-fbac-48c7-ae55-747e138ab320#/

   

  • 2020 m. buvo 126 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 20,1 tūkst. Per metus bedarbių skaičius padidėjo 34 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 7,3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 36,5 tūkst., arba 29 proc. visų bedarbių, – tai 8,3 tūkst. daugiau nei 2019 m.

  15–64 METŲ AMŽIAUS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO LYGIS PER 2020 M. SUMAŽĖJO 1,4 PROCENTINIO PUNKTO

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. sudarė 71,6 proc. ir per metus sumažėjo 1,4 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 72,2 proc., moterų – 71 proc., atitinkamai 1,3 ir 1,5 procentinio punkto mažiau nei prieš metus. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2020 m. sudarė 29,4 proc., per metus jis sumažėjo 3,5 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2020 m. sumažėjo 0,8 procentinio punkto ir buvo 67,6 proc.

  2 pav. Užimtumo lygis 2011–2020 m.

  Procentai

  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=84f3a03c-c737-4822-8130-6628f7372ff3#/

  • 2020 m. buvo 1 mln. 484,1 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus jų skaičius padidėjo 13,7 tūkst.
  • 2020 m. buvo užfiksuotas užimtų gyventojų skaičiaus sumažėjimas kai kuriose ekonominės veiklos grupėse dėl COVID-19 pandemijos ir užimtų gyventojų skaičius siekė 1 mln. 358,1 tūkst., arba 20,3 tūkst. mažiau nei 2019 m. Darbą turėjo 82,7 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų, arba 12,1 tūkst. mažiau nei 2019 m.
  • 2020 m. buvo 886,1 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,2 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 63,4 proc. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 91,9 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

   

  Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

  Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį apklausta 11,6 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

  Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

  Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

   

  Paaiškinimai

  Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

  Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.

  Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

  Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

  Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

  Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

  Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.

  Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

   

   

Skip to content