• Naujienos
  • Dėl karantino sąlygų lengvinimo smulkiajam verslui

    Bendradarbiaudami su savo nariais ir atstovaudami smulkaus verslo interesams, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai raštu kreipėsi į LR Vyriausybę bei LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir pareiškė poziciją dėl karantino sąlygų lengvinimo smulkiajam verslui. 

    Išskirtinė pandemijos situacija neabejotinai paveikė Lietuvos ekonomiką ir verslą. Rašte pažymime, kad verslo apribojimai regionuose yra ne tik labai skaudūs smulkiajam verslui, prekybininkams, amatininkams, paslaugų teikėjams, tačiau taip pat pažeidžia sąžiningos konkurencijos sąlygas leidžiant prekiauti didiesiems prekybos centrams, kai smulkiesiems tai daryti draudžiama. Smulkaus verslo subjektai, kurie turi specializuotus, dažnai netgi sezoniškumo įtaką patiriančius sėklų, sodo ir daržo technikos, siuvimo, rankdarbių reikmenų, rūbų ir kitus verslus, skaudžiai pralaimi didiesiems dėl nevienodų karantino apribojimų.

    Gerėjant epidemiologinei situacijai siūlėme artimiausiu metu leisti veikti parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra ne maisto prekių pardavimas, siuvykloms ir kitoms paslaugų teikimo vietoms,  turinčioms atskirą įėjimą iš lauko, užtikrinant vienam lankytojui būtiną kv. m plotą ir laikantis visų kitų privalomų reikalavimų veiklai pandemijos sąlygomis.

    Sveikatos apsaugos ministerija, pagal kompetenciją atsakydama į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų raštą informavo, kad karantino režimo priemones nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226). Vadovaujantis Nutarimo Nr. 1226 2.2.3 papunkčiu draudžiama teikti grožio, taip pat kitas paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Šis draudimas netaikomas medicininės reabilitacijos paslaugoms, psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugoms, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugoms, advokatų teikiamoms teisinėms paslaugoms, finansinėms paslaugoms ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, taip pat toms paslaugoms, kurias leidžiama teikti pagal šio nutarimo 2.1.6, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.61 , 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 papunkčius. Paslaugų, kurios Nutarimu Nr. 1226 nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas) turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. Paslaugų, kurias nedraudžiama teikti Nutarimu Nr. 1226, būtinosios teikimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“. Nutarime Nr. 1226 nustatant karantino režimo priemones, atsižvelgiama į daugelį veiksnių, tarp jų epideminę situaciją ir jos kitimą, sveikatos priežiūros ekspertų ir socialinių partnerinių išsakytas pastabas ir pasiūlymus, kitas aplinkybes. Socialinių kontaktų mažinimas išlieka pagrindine karantino režimo priemone, todėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės tikslais yra pateisinamos visos priemonės, padedančios mažinti bereikalingą žmonių būriavimąsi ir kontaktus, kai yra užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojus. Nustatant tam tikras karantino režimo priemones, pagrindinis tikslas nėra pats tam tikros veiklos draudimas, tačiau visų pirma tikimasi asmenų supratingumo ir atsakingo elgesio, kuris leistų sustabdyti užkrečiamųjų ligų plitimą. Nutarimo Nr. 1226 nuostatos yra nuolatos peržiūrimos atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją. Galimybė griežtinti ar švelninti karantino režimo sąlygas tam tikriems ekonominės veiklos sektoriams svarstoma atsižvelgiant į sergamumo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) duomenis ir įvertinus jau taikomų ribojimo priemonių efektyvumą.

Skip to content