• Ukraina

  • Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 24 d., 13 val. organizuoja nuotolinį susitikimą, kurio metu kalbės apie paramą Ukrainai ir su ja susijusias lengvatas verslui. Susitikimo metu bus aptariama: Labdaros ir paramos įstatymo nuostatos; mokesčių lengvatos paramą teikiančioms įmonėms; paramos teikimas tiesiogiai Ukrainos paramos gavėjams. Nuoroda dalyvavimui: https://vmi-lt.zoom.us/j/84237248827?pwd=eWNLTnR4VDdVMjhCQVM2S0FGQWptUT09 Susitikime dalyvaus: VMI vadovė Edita Janušienė, taip pat Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė. Kviečiame iki […]

   Plačiau
  • Dalinamės LR Užsienio reikalų ministerijos pateiktu Ukrainos Vyriausybės patvirtintu Kritinių prekių sąrašu, kuriems taikoma išimtis atsiskaitymams. Jeigu susidurtumėte su problemomis taikant šį sąrašą, LR Užsienio reikalų ministerija prašo informuoti. Taip pat skelbiame Europos Komisijos parengtas gaires dėl ES ribojamųjų priemonių taikymo Baltarusijai ir Rusijai. Visa informacijas apie taikomas sankcijas skelbiama: https://www.urm.lt/sankcijos Kita aktuali informacija dėl situacijos Ukrainoje: https://urm.lt/Situacija_Ukrainoje […]

   Plačiau
  • Europos Komisijos įsteigta turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė (angl. „Freeze and Seize“ Task Force), skirta užtikrinti europinį koordinavimą įgyvendinant sankcijas į sąrašą įtrauktiems Rusijos ir Baltarusijos oligarchams, ėmėsi aktyvių veiksmų tarptautiniu lygmeniu. Ji dirbs drauge su naujai įsteigta darbo grupe Rusijos elito, įgaliotinių ir oligarchų klausimais (toliau – REPO), kurioje ES veikia kartu su G7 […]

   Plačiau
  • LR Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad dar kartą išplėtus ES sankcijas Rusijai, nuo kovo 16 d. šalia kitų naujų sankcijų taip pat uždraustas geležies ir plieno produktų importas į ES. Draudimas taikomas produktams išvardintiems reglamento 2022/428 II priede išvardintiems produktams (iš esmės tai produktai, kuriems ES taiko prekybos apsaugos priemones (angl. safeguard) nustatytas reglamentu 2021/1029). […]

   Plačiau
  • Europos Komisija palankiai vertina kovo 15 d. ES Tarybos pasiektą susitarimą priimti ketvirtąjį ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinį reaguojant į žiaurią agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones. Šiomis sankcijomis toliau didinamas ekonominis spaudimas Kremliui ir silpninamas jo gebėjimas finansuoti invaziją į Ukrainą. Priemonės buvo koordinuojamos su tarptautiniais partneriais, visų pirma Jungtinėmis Valstijomis. Priemonės, dėl kurių susitarta: […]

   Plačiau
  • Europos Komisija Ukrainai išmokėjo 300 mln. EUR skubią makrofinansinę pagalbą. Lėšų išmokėjimas buvo paspartintas siekiant padėti sustiprinti Ukrainos makroekonominį stabilumą, atsižvelgiant į neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos invaziją. Šie 300 mln. EUR yra pirmosios 600 mln. EUR išmokos dalis pagal naują Ukrainai skirtą 1,2 mlrd. EUR vertės skubios makrofinansinės pagalbos programą. Tikimasi, kad dar 300 mln.  EUR bus išmokėti […]

   Plačiau
  • Europos Komisija sveikina šiandieninį valstybių narių susitarimą patvirtinti papildomas tikslines sankcijas atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje ir reaguojant į Baltarusijos dalyvavimą agresijoje. Naujos sankcijos – tai naujai nustatomos ribojamosios priemonės 160 asmenų ir atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių bei dėl Rusijos veiksmų, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) […]

   Plačiau
  • Šiuo metu keleivių vežėjų, kaip ir daugumos šalies žmonių, mintis užvaldė karas Ukrainoje. Lietuvos keleivių vežėjų įmonės jau perdavė Ukrainai daugiau kaip 10 autobusų. Skirtingos bendrovės autobusais veža žmones iš Ukrainos miestų iki Lenkijos pasienio, humanitarinę pagalbą iš Lietuvos į Lenkijos ir Ukrainos pasienį, pasirinkusius mūsų šalį karo pabėgėlius atveža į Lietuvą. Pirmuosius 10 turistinių […]

   Plačiau
  • Europos Komisija pristatė ES teikiamos pagalbos nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms ir juos priimančioms ES šalims priemonių rinkinį. Neišprovokuotos ir niekuo nepagrįstos Rusijos karinės invazijos į Ukrainą akivaizdoje Europa solidariai padeda žmonėms: teikiama tiesioginė humanitarinė pagalba, skubi civilinės saugos pagalba, parama pasienyje, taip pat nuo karo bėgantiems asmenims suteikiamas aiškus teisinis apsaugos statusas, kad jie galėtų nedelsiant […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei juose veikiantis Enterprise Europe Network smerkia karinę Rusijos agresiją, pažeidžiančią tarptautinę teisę ir keliančią grėsmę visos ES saugumui, ir palaiko ES atsaką, įskaitant ir taikomas ekonomines sankcijas. Deja, šios sankcijos jau palietė ne tik agresorių ekonomikas, bet ir ne vienos ES šalies verslus ir ekonomiką. Siekiant sumažinti sankcijų […]

   Plačiau
  • Kaunas prašo Jūsų pagalbos: prisidėkite prie pagalbos besiginančiai Ukrainai medikamentais. Parama renkama Kauno miesto miestams-partneriams Ukrainoje – Luckui ir Lvivui. Taipogi, reikalinga pagalba daiktais Kulautuvoje įrengiamame centre. Informacija apie esamą poreikį – nuolat atnujinama. Nusprendus prisidėti, Jums reikėtų susisiekti business@kaunasin.lt ir nurodyti, kokią paramą ir jos kiekį galėtumėte skirti, savo įmonės ar įstaigos pavadinimą ir savo kontaktus. […]

   Plačiau
Skip to content