• Naujienos
 • ES susitarė dėl dešimtojo sankcijų Rusijai rinkinio

  Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė dešimtąjį sankcijų Rusijai ir tiems, kas remia jos neteisėtą agresiją prieš Ukrainą, rinkinį.

  Dešimtąjį sankcijų rinkinį sudaro šie elementai:

  Sankcijos taikomos papildomiems asmenims ir subjektams

  ES į sankcijų sąrašą įtraukė apie 120 asmenų ir subjektų, įskaitant Rusijos sprendimus priimančius asmenis, aukšto rango vyriausybės pareigūnus ir karinius lyderius, prisidėjusius prie karo prieš Ukrainą, taip pat Rusijos įsteigtus įgaliotuosius subjektus okupuotose Ukrainos teritorijose. Į sąrašą taip pat įtraukti pagrindiniai asmenys, susiję su Ukrainos vaikų grobimu ir išvežimu į Rusiją, taip pat organizacijos ir asmenys, kurie dezinformacija teršia viešąją erdvę ir prisideda prie informacinio  karo. Taip pat imamasi priemonių prieš asmenis Irane, kurie dalyvauja kuriant dronus ir komponentus, teikiamus Rusijai. Be to, priemonės taikomos Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ nariams ir rėmėjams bei jos veiklai kitose šalyse, pavyzdžiui, Malyje ar Centrinės Afrikos Respublikoje.

  Papildomi ES eksporto draudimai ir apribojimai

  Remiantis iš Ukrainos, ES valstybių narių ir mūsų partnerių gauta informacija, nustatyti nauji eksporto apribojimai jautrioms dvejopos paskirties ir pažangioms technologijoms, kuriomis prisidedama prie Rusijos karinių pajėgumų ir technologijų tobulinimo. Tai apima papildomus elektroninius komponentus, naudojamus Rusijos ginklų sistemose (dronuose, raketose, sraigtasparniuose, kitose transporto priemonėse), taip pat draudimus naudoti konkrečius retuosius žemių elementus ir šilumines kameras kariniais tikslais. Be to, įtraukti 96 papildomi subjektai, susiję su Rusijos kariniu-pramoniniu kompleksu, todėl bendras karinių galutinių vartotojų skaičius yra 506. Tai apima Rusijos subjektus, susijusius su Kremliaus kontroliuojama „Wagner“ sukarinta organizacija. Tai taip pat pirmą kartą apima septynis Irano subjektus, kurie naudojo ES komponentus ir tiekė Rusijai karinius „Shahed“ dronus civilinei infrastruktūrai Ukrainoje atakuoti. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais ir prie mūsų kaip partneriai prisijungia Australija, Kanada, Naujoji Zelandija ir Norvegija.

  Papildomi eksporto draudimai dabar taip pat taikomi prekėms, kurias galima lengvai nukreipti naudoti Rusijos karo pastangoms remti. Tai:

  o    Transporto priemonės: sunkiasvoriai sunkvežimiai (ir jų atsarginės dalys), puspriekabės ir specialios transporto priemonės, pavyzdžiui, sniegaeigiai;

  o    Prekės, lengvai nukreipiamos Rusijos armijai: elektros generatoriai, žiūronai, radarai, kompasai ir kt.;

  o    Statybos prekės, pvz., tiltai, šakiniai krautuvai, kranai ir kt.;

  o    Prekės, kurios yra itin svarbios Rusijos pramonės pajėgumų veikimui ir didinimui (elektronika, mašinų detalės, siurbliai, metalų apdirbimo mašinos ir kt.);

  o    Sukomplektuoti pramoniniai įrenginiai: ši kategorija įtraukta siekiant išvengti spragų;

  o    Prekės, naudojamos aviacijos pramonėje.

  Šie nauji draudimai ir apribojimai taikomi ES eksportui, kurio vertė – 11,4 mlrd. EUR (2021 m. duomenimis). Jie papildo 32,5 mlrd. EUR vertės eksportą, kuriam jau pritaikytos sankcijos ankstesniais sankcijų rinkiniais. Šiandienos sankcijų rinkiniu ES iš viso sankcijas pritaikė beveik pusei (49 proc.) savo 2021 m. eksporto į Rusiją.

  Papildomi importo į ES draudimai

  Šiandienos sankcijų rinkiniu nustatomi importo draudimai šioms Rusijos didelių pajamų prekėms: bitumui ir susijusioms medžiagoms, pvz., asfaltui, ir sintetiniam kaučiukui.

  Šie nauji importo draudimai apima beveik 1,3 mlrd. EUR vertės ES importą ir papildo jau sankcionuotą 90 mlrd. EUR sumą; tai iš viso sudaro 58 proc. 2021 m. ES importo.

  Finansų sektorius

  Į subjektų, kuriems taikomas turto įšaldymas ir draudimas leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, sąrašą įtraukti trys Rusijos bankai.

  Kitos priemonės, be kita ko, yra šios:

  o    Draudimas Rusijos piliečiams eiti pareigas ES valstybių narių ypatingos svarbos infrastruktūros įmonių valdymo organuose;

  o    Draudimas Rusijos piliečiams ir subjektams rezervuoti dujų laikymo pajėgumus Europos Sąjungoje (išskyrus SGD);

  o    Priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos ES veiklos vykdytojams atsiimti investicijas iš Rusijos .

  Į sąrašą taip pat įtraukta trečiosios šalies laivybos bendrovė, kuri, kaip įtariama, padeda Rusijai apeiti sankcijas naftos eksportui.

  Sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo ir kovos su sankcijų apėjimu priemonės

  Šiandienos sankcijų rinkiniu nustatomos naujos prievolės teikti ataskaitas apie Rusijos centrinio banko turtą. Tai ypač svarbu dėl galimo viešojo Rusijos turto panaudojimo Ukrainos atstatymui po Rusijos pralaimėjimo finansuoti.

  Kitos priemonės, be kita ko, yra šios:

  o    prievolės teikti ataskaitas apie įšaldytą turtą (įskaitant sandorius prieš įtraukiant į biržos sąrašus) ir turtą, kuris turėtų būti įšaldytas;

  o    Apie privačius skrydžius tarp ES ir Rusijos tiesiogiai arba per trečiąsias šalis turėtų būti pranešama iš anksto;

  o    Draudimas vežti dvejopos paskirties prekes ir šaunamuosius ginklus per Rusijos teritoriją į trečiąsias šalis.

  Be šiandienos paketo, ES sankcijų pasiuntinys Davidas O’Sullivanas bendrauja su trečiosiomis šalimis, kad užtikrintų griežtą sankcijų įgyvendinimą ir užkirstų kelią apėjimui. Vasario 23 d. Briuselyje įvyko pirmasis Sankcijų koordinatorių forumas, kuriame dalyvavo ES tarptautiniai partneriai ir ES valstybės narės, siekiant sustiprinti sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo pastangas.

  Papildomi Rusijos dezinformacijos kanalų draudimai

  Į draudžiamų kanalų sąrašą įtraukti dar du Rusijos kanalai.

  Daugiau informacijos:

  Visas pranešimas spaudai

  Klausimai ir atsakymai [bus paskelbti artimiausiu metu]

  Europos Komisijos interneto svetainė, skirta ES sankcijoms Rusijai ir Baltarusijai

  Ukrainai skirta Europos Komisijos interneto svetainė

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content