• Naujienos
 • Rusijos karas Ukrainoje. Europos Sąjunga priėmė šeštąjį sankcijų Rusijai rinkinį

  Europos Komisija palankiai vertina tai, kad priimtas šeštasis ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinys. Sankcijos yra viena apčiuopiamiausių, aiškiausių ir galingiausių ES atsakomųjų priemonių į brutalų neišprovokuotą Rusijos išpuolį prieš Ukrainą, be kita ko, sisteminį smurtą ir žiaurumus prieš civilius gyventojus. Šiuo rinkiniu taip pat nustatomos papildomos sankcijos Baltarusijai, atsižvelgiant į jos dalyvavimą šioje agresijoje. Kartu su penkiais ankstesniais rinkiniais šiandien priimtos sankcijos yra beprecedentės ir sukurtos taip, kad jomis būtų dar labiau didinamas ekonominis spaudimas Rusijai ir mažinamos jos galimybės vykdyti karą Ukrainoje. Šis sankcijų rinkinys, kaip ir ankstesnieji, buvo koordinuojamas su tarptautiniais partneriais.

  Šiandienos sankcijų rinkiniu visiškai uždraudžiama importuoti rusišką jūromis vežamą žalią naftą ir naftos produktus. Tai apima 90 proc. mūsų dabar iš Rusijos importuojamo naftos kiekio. Draudimui taikomi tam tikri pereinamieji laikotarpiai, kad sektorius ir pasaulinės rinkos galėtų prisitaikyti, ir laikina išimtis vamzdynais tiekiamai žaliai naftai, siekiant užtikrinti, kad rusiškos naftos būtų atsisakyta tvarkingai. Taip ES ir jos partneriai galės užsitikrinti alternatyvų tiekimą ir kuo labiau sumažinti poveikį pasaulinėms naftos kainoms.

  Kalbant apie eksporto apribojimus, į šiandienos rinkinį įtraukti ribojimai dėl cheminių medžiagų, kurios galėtų būti naudojamos cheminiams ginklams gaminti.

  ES ne tik priima sankcijas, bet ir aiškiai rodo, kad būtina skubiai mažinti mūsų priklausomybę nuo energijos importo iš Rusijos. 2022 m. gegužės 18 d. Europos Komisija priėmė planą „REPowerEU“, kuriuo siekiama kuo greičiau panaikinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir kovoti su klimato krize.

  Remiantis ES vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu, ES šiandien taip pat sudarė aukšto rango karininkų ir kitų asmenų, dariusių karo nusikaltimus Bučoje ir atsakingų už nežmonišką Mariupolio miesto apgultį, sąrašą. Sąrašas taip pat apima su kariniu sektoriumi susijusius subjektus ir subjektus, gaminančius įrenginius bei programinę įranga, naudojamus Rusijos agresijoje prieš Ukrainą. Be to, į naujus sąrašus įtraukta daugiau politikų, propagandos ir verslo veikėjų, taip pat asmenų, palaikančių glaudžius ryšius su Kremliumi.

  Šiandien priimtą rinkinį sudaro tokios dalys:

  1. Naftos importo apribojimai
  • 2021 m. ES iš Rusijos importavo 48 mlrd. EUR vertės žalios naftos ir perdirbtų naftos produktų už 23 mlrd. EUR. Remdamosi bendru ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymu, ES valstybės narės šiandien nusprendė nustatyti embargą šių produktų importui. Šios sankcijos įsigalios nedelsiant ir jomis bus tvarkingai nutrauktas Rusijos naftos importas. Neatidėliotinus rinkos sandorius ir esamas sutartis dėl jūromis vežamos žalios naftos bus leidžiama vykdyti šešis mėnesius nuo įsigaliojimo, o atitinkamus sandorius ir sutartis dėl naftos produktų – aštuonis mėnesius nuo įsigaliojimo. ES Valstybės narės, kurios yra labai priklausomos nuo tiekimo vamzdynais iš Rusijos, gali pasinaudoti laikina išimtimi ir toliau gauti vamzdynais tiekiamą žalią naftą, kol Taryba nenuspręs kitaip. Tačiau ES valstybės narės, kurioms taikoma ši išimtis, negalės perparduoti tokios žalios naftos ir naftos produktų kitoms valstybėms narėms ar trečiosioms šalims.
  • Dėl specifinės geografinės padėties susitarta dėl specialios laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos Bulgarijai – ji galės toliau importuoti žalią naftą ir naftos produktus jūrų transportu iki 2024 m. pabaigos. Be to, Kroatija galės iki 2023 m. pabaigos leisti importuoti rusišką vakuuminį gazolį, kurio reikia jos naftos perdirbimo įmonės veikimui.
  1. Naftos transportavimo paslaugos
  • Pasibaigus 6 mėnesių pereinamajam laikotarpiui ES veiklos vykdytojams bus uždrausta apdrausti ir finansuoti naftos transportavimą, visų pirma jūriniais keliais, į trečiąsias šalis.
  • Dėl to Rusijai bus ypač sunku toliau eksportuoti žalią naftą ir naftos produktus į kitas pasaulio šalis, kadangi ES veiklos vykdytojai yra svarbūs tokių paslaugų teikėjai.
  1. Priemonės finansinių ir verslo paslaugų srityje
  • Iš SWIFT sistemos pašalinti dar trys Rusijos bankai, įskaitant didžiausią Rusijos banką „Sberbank“, ir dar vienas Baltarusijos bankas. Šie bankai yra itin svarbūs Rusijos finansų sistemai ir V. Putino galimybėms vykdyti karą. Tai sustiprins Rusijos finansų sektoriaus izoliaciją pasaulinės sistemos atžvilgiu.
  • Patobulintos priemonės dėl patikos – peržiūrėtoje nuostatoje nustatytos tinkamos išimtys (pvz., dėl humanitarinių priežasčių arba pilietinės visuomenės).
  • Uždrausta tiesiogiai ar netiesiogiai teikti tam tikras verslui svarbias paslaugas, pavyzdžiui, apskaitos, audito, teisės aktų nustatyto audito, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas, verslo bei valdymo konsultacijas ir viešųjų ryšių paslaugas Rusijos vyriausybei ir Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms.
  1. Transliacijų sustabdymas
  • Sustabdyta dar trijų Rusijos valstybinių kanalų – „Rosija RTR/RTR Planeta“, „Rosija 24/Russia 24“ ir „TV Centre International“ – transliavimo veikla. Tai yra vieni svarbiausių Kremliui palankių dezinformacijos kanalų, kurių tikslinė auditorija – Ukrainos ir ES žmonės; jie skleidžia propagandą, kuria remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.
  • Kelios ES valstybių narių reguliavimo institucijos jau ėmėsi veiksmų prieš šiuos Rusijos valstybės kontroliuojamus transliuotojus ir kanalus. Dabar jiems bus užkirstas kelias platinti savo turinį visoje ES bet kokia forma ar pavidalu – kabeliniais tinklais, palydovu, internetu, išmaniųjų telefonų programėlėmis.
  • Taip pat uždrausta reklamuoti produktus ar paslaugas sankcionuojamuose kanaluose.
  1. Eksporto apribojimai
  • Į šiandienos rinkinį įtraukti papildomi eksporto apribojimai. Išplėstas pažangiųjų technologijų objektų, kuriuos draudžiama eksportuoti į Rusiją, sąrašas: į jį įtrauktos papildomos cheminės medžiagos, kurios galėtų būti naudojamos cheminių ginklų gamybos procese, jau kontroliuojamos nuo 2013 m. dėl kitų paskirties vietų, pavyzdžiui, Sirijos. Be to, šiandienos rinkiniu dar labiau išplečiamas su Rusijos kariniu pramonės kompleksu susijusių fizinių, juridinių asmenų ar subjektų sąrašas. Šie fiziniai, juridiniai asmenys ar subjektai veikia įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, elektronikos, ryšių, ginklų, laivų statyklų, inžinerijos ir mokslinių tyrimų sektoriuose. Atnaujinimu suderinamos ES ir Jungtinių Valstijų priemonės, o kiti partneriai savo priemones turėtų priderinti artimiausioje ateityje.
  • Šiuo rinkiniu Jungtinė Karalystė ir Korėjos Respublika įtraukiamos į šalių partnerių, kurios priėmė iš esmės lygiaverčius eksporto apribojimus, priedą.
  • Gerokai išplėstas Baltarusijos subjektų, kuriems taikomi apribojimai, sąrašas (nuo 1 iki 25). Tai susiję su leidimais parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinės ir technologinės pažangos arba prie jos gynybos ir saugumo sektoriaus vystymosi.

   Europos Komisija ir ES vyriausiasis įgaliotinis yra pasirengę pasiūlyti papildomų sankcijų atsižvelgiant į Rusijos agresijos prieš Ukrainą raidą. Už sankcijų įgyvendinimą atsako ES valstybės narės. Siekdama užtikrinti, kad šeši priimti rinkiniai būtų įgyvendinami kuo veiksmingiau ir nuosekliau, Europos  Komisija aktyviau bendrauja su suinteresuotaisiais subjektais ir valdžios institucijomis, kad pateiktų gairių, pasidalytų informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

  Šiandienos rinkinys grindžiamas plataus masto beprecedenčiais priemonių rinkiniais, kurių ES ėmėsi reaguodama į Rusijos agresiją, nukreiptą prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, ir į dažnėjančius žiaurumus prieš Ukrainos civilius gyventojus ir miestus. ES vieningai solidarizuojasi su Ukraina ir toliau rems Ukrainą bei jos žmones kartu su savo tarptautiniais partneriais, be kita ko, teikdama jai papildomą politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą.

  Daugiau informacijos: 

  Klausimai ir atsakymai apie šeštąjį sankcijų rinkinį (anglų k.)

  Europos Komisijos svetainė, skirta ES sankcijoms Rusijai ir Baltarusijai

  Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis

  Klausimai ir atsakymai dėl ribojamųjų priemonių

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content