• Naujienos
 • REACT-EU. Lietuvai, Estijai ir Lenkijai – daugiau kaip 125 mln. eurų, skirtų paremti žmones, bėgančius nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą

  Lietuvai, Estijai ir Lenkijai iš Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo pagal iniciatyvą „REACT-EU“ bus papildomai skirta 125 mln. eurų, siekiant paremti žmones, bėgančius nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Šiomis lėšomis bus remiamas užimtumas ir sveikatos priežiūros sektorius.

  Lietuvoje 61 mln. eurų bus skirta suinteresuotiesiems subjektams, vietoje priimantiems žmones, bėgančius nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą, sveikatos priežiūros sektoriaus atsigavimui po pandemijos, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir užimtumo priemonėms remti.

  Estijoje 29,6 mln. eurų bus investuota į ligonines, energijos vartojimo efektyvumą globos namuose ir pastatuose, taip pat į vakcinų nuo COVID-19 įsigijimą.

  Lenkijoje Lodzės regionas gaus 14 mln. eurų, skirtų paremti MVĮ, nukentėjusias nuo verslo sutrikimų, kuriuos sukėlė Rusijos agresija prieš Ukrainą. Taip pat bus remiamas netaršus transportas ir taršos mažinimo priemonės, o Didžiosios Lenkijos regione 1,8 mln. eurų bus skirta žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, būstui ir priežiūros paslaugoms. Lenkijos Kujavijos Pamario regionas gaus 2,4 mln. eurų investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių energiją viešuosiuose pastatuose ir 1,8 mln. eurų priemonėms, daugiausia susijusioms su sveikatos ir socialine infrastruktūra bei socialinėmis paslaugomis, stiprinti ir pabėgėliams iš Ukrainos priimti.

  Pagal iniciatyvos „REACT-EU“ 2021 m. dalį jau skirta 40 mlrd. eurų padėti ES valstybėms narėms atsigauti po pandemijos, investuoti į skaitmeninę ir žaliąją pertvarką, o dabar – priimti ir integruoti nuo karo Ukrainoje bėgančius žmones. Be to, nuo 2022 m. kovo mėn. Europos Komisija valstybėms narėms pagal iniciatyvą „REACT-EU“ išmokėjo 3,5 mlrd. eurų išankstinio finansavimo.

  Neseniai Europos Komisija pateikė „Lanksčios pagalbos teritorijoms“ (FAST-CARE) pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad išankstinio finansavimo mokėjimai būtų padidinti papildoma 3,5 mlrd. eurų suma, kuri būtų išmokėta 2022 ir 2023 m.

Skip to content