• Naujienos

  • Oficialiame statistikos portale ,,Su COVID–19 susijusi gyventojų ir verslo statistika“ pateikta, kad Kėdainių rajone nukentėjusių verslo subjektų nuo COVID–19 yra 473, kuriose dirba 4 595 darbuotojai. Labiausiai nukentėjo verslo subjektai pagal šias veiklos rūšis: Mažmeninė  prekyba (20,66 proc. – bendras procentas nuo veikiančių verslo subjektų), išskyrus maisto, automobilių degalų, vaistų ir kt. prekybą – nukentėjo […]

   Plačiau
  • Įmonės ar verslininkai, kurių veikla dėl paskelbto karantino buvo sustabdyta, ją vykdantys nuomotose patalpose, nuo šiandien gali kreiptis į nacionalinę plėtros įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl patalpų nuomos išlaidų dalinio kompensavimo. Kompensacijos teikiamos už nuomos išlaidas, patirtas nuo kovo 16 d. iki karantino laikotarpio pabaigos plius du mėnesius po jo. Paraiškas dėl kompensacijos galima teikti iki šių metų gruodžio […]

   Plačiau
  • Virginija Poškaitienė Duomenų apsaugos pareigūnas – konsultantas MB „Intendo LT” Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Verslo moterų tinko narė   Pasaulyje išplitus COVID-19 visos šalys įvedė karantino taisykles ir asmenų judėjimo apribojimus siekdamos suvaldyti viruso plitimą. Įmonėms iškilo sudėtinga užduotis – kaip karantino sąlygomis užtikrinti verslo tęstinumą ir bent minimaliai išsaugoti verslo apyvartas. […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius gegužės 6 d. dalyvaus Ekonomikos komiteto posėdyje LR Seime. Atstovaudami Rūmų narių interesams ruošiame poziciją dėl priemonių ir paramos skyrimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19. Prašome atsakyti į keletą svarbių klausimų, Jūsų atsakymai padės atstovauti Jūsų interesams. Šios apklausos tikslas, ar numatyta valstybės parama dėl COVID-19 pasekmių […]

   Plačiau
  • Praėjusį savaitgalį Europos Komisijos inicijuotame hakatone #EUvsVirus, ieškojusiame novatoriškų kovos su koronaviruso protrūkiu idėjų, lietuvių komandos sukurtas sprendimas, skirtas trumpalaikiam smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui, tapo vienu iš hakatono laimėtojų. Lietuvių įkurto fintech startuolio „Bankera“ komandos pasiūlytas sprendimas buvo pripažintas geriausiu teminėje „Skaitmeninių finansų“ hakatono kategorijoje. Šis sprendimas padėtų Europos smulkiam ir vidutiniam verslui, patyrusiam nuostolių dėl COVID-19 pandemijos, patikimai ir […]

   Plačiau
  • Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 101,5 mln. EUR vertės nuomos mokesčio kompensavimo schemą, skirtą paremti nuomininkams, vykdantiems veiklą tam tikruose sektoriuose, be kita ko, mažmeninės prekybos, viešbučių, restoranų, kultūros ir sporto. Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Priemonės, kurių valstybės narės turėjo imtis, kad apribotų koronaviruso plitimą, labai stipriai paveikė daugelį įmonių. Šia 101,5 mln. EUR […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami verslo interesams ir atsižvelgdami į sudėtingą verslo įmonių situaciją dėl LR Vyriausybės ir kitų šalių paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, balandžio 7 d. raštu kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės merą Valerijų Makūną, prašydami peržiūrėti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus, savivaldybės įmonėms taikyti lankstesnius mokėjimo terminus verslo subjektams, nukentėjusiems dėl Covid-19 […]

   Plačiau
  • Siekiant palengvinti tarptautinę verslo komunikaciją, Europos Komisija mažoms ir vidutinėms įmonėms siūlo nemokamai naudotis mašininio vertimo priemone „eTranslation“. Priemonė „eTranslation“ siūlo saugų duomenų pristatymą, garantuoja duomenų privatumą ir autorių teises. Šiuo metu priemonė prieinama visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, taip pat islandų ir norvegų kalbomis (ateityje planuojama dar daugiau kalbų). Tai moderniausias mašininis teksto fragmentų […]

   Plačiau
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami verslo interesams ir atsižvelgdami į sudėtingą verslo įmonių situaciją dėl LR Vyriausybės ir kitų šalių paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, kreipėsi į savivaldybes prašydama peržiūrėti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus, savivaldybės įmonėms taikyti lankstesnius mokėjimo terminus verslo subjektams, nukentėjusiems dėl Covid-19 pandemijos. Kauno miesto savivaldybės taryba balandžio […]

   Plačiau
  • Lietuvos bankų asociacijai (LBA) priklausančios finansų ir kredito įstaigos, siekdamos palengvinti klientų, susiduriančių su sunkumais dėl COVID-19, padėtį, pasirašė moratoriumus, kuriais įsipareigojo suteikti galimybę visiems privatiems klientams būsto paskolų įmokas atidėti iki vienerių metų, o lizingo ir vartojimo kreditų – iki pusmečio ir iki 6 mėnesių atidėti paskolų mokėjimus įmonėms (moratoriumas taikomas verslo paskoloms, kurių […]

   Plačiau
  • Dėl COVID-19 pandemijos Europos Komisija (EK) laikinai išplėtė didesnės rizikos eksporto rinkų apibrėžimą, įtraukdama ir Europos Sąjungos (ES) nares bei kitas valstybes iki šiol laikytas mažai rizikingomis. Šis sprendimas leidžia Lietuvos nacionalinės plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) teikti eksporto kredito garantijas įmonėms, eksportuojančioms lietuviškas prekes ir į Europą. INVEGA eksporto kredito garantijos leidžia valstybei ir […]

   Plačiau
  • Žengiamas dar vienas žingsnis atsinaujinančios energetikos plėtros link – Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtiems įstatymų projektams, kurie leis gyventojams kooperuotis ir steigti atsinaujinančių išteklių energetines bendrijas. Taip pat leista elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamintojams tiesiogiai sudaryti sutartis ir parduoti energiją galutiniams vartotojams. Tai turėtų padaryti žaliąją energiją dar patrauklesnę tarp įmonių. „Matome, kad atsinaujinanti energetika tarp gyventojų […]

   Plačiau
  • Finansų ministerijos parengtoje Lietuvos stabilumo 2020 metų programoje pateiktos makroekonominės ir finansų projekcijos, parengtos išskirtinio neapibrėžtumo dėl COVID-19 pandemijos plitimo ir jo keliamų padarinių aplinkybėmis. Vis dar nėra aišku, kada pandemija bus suvaldyta ir kokio gylio recesiją ji sukels Europos Sąjungos ir kitose pasaulio šalyse. Programos duomenimis, valdžios sektoriaus deficitas 2020 metais sudarys nuo 9,1 […]

   Plačiau
  • Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), siekdama sudaryti Lietuvos įmonėms galimybes gauti valstybės lėšomis garantuojamus kreditus faktoringo sandoriams, pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį su „SME finance“ dėl priemonės „Portfelinės garantijos faktoringui 2“ įgyvendinimo. Tikimasi, jog netrukus prisijungs ir kitos finansų rinkos dalyvės. Faktoringo sandoriams su valstybės garantija finansuoti skirta papildomai skirta 10 mln. Eur lėšų, kurios […]

   Plačiau
  • Siekiant padėti verslui ir gyventojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, priimtos mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatos, valstybės lėšomis finansuojamos prastovos, teikiamos subsidijos smulkiesiems verslininkams bei įgyvendinamos verslo likvidumą užtikrinančios priemonės.  Apibendrintą informaciją apie taikomas pagalbos priemones galite rasti čia.

   Plačiau
  • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) parengė gaires, kuriomis siekiama padėti darbdaviams ir darbuotojams išlikti saugiems ir sveikiems darbo aplinkoje, kuri labai pasikeitė dėl COVID-19 pandemijos. Gairėse pateikiamos rekomendacijos dėl: rizikos vertinimo ir atitinkamų priemonių įgyvendinimo: galimybių užsikrėsti COVID-19 mažinimo; veiklos darbo vietoje atnaujinimo po jos uždarymo laikotarpio; problemų, susijusių su didelio skaičiaus darbuotojų […]

   Plačiau
  • „Sodra“ skaičiuoja, kad viena darbo diena karantino socialinio draudimo fondui kainuoja apie 2 milijonus eurų išlaidų. Tiek išaugo vidutinė vienos dienos ligos ir nedarbo socialinio draudimo išmokų vertė, palyginti su  laikotarpiu iki karantino. „Nors ir skaičiuojame, kiek karantinas kainuoja socialinio draudimo fondui, tačiau norime pabrėžti, kad  socialinio draudimo paskirtis – kompensuoti dėl draudiminių įvykių prarastas […]

   Plačiau
  • Balandžio 28 d. LR Seimo teisės aktų projektų duomenų bazėje įregistruotas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo projektas. Paskutinė šio projekto derinimo diena – gegužės 6 d., tačiau greita reakcija būtų efektyvesnė. Todėl prašome siųsti pastabas ar pasiūlymus iki […]

   Plačiau
  • Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad jaunos įmonės gali kur kas lengviau gauti lengvatines paskolas pagal priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“. Jeigu įmonė priskiriama smulkiajam ir vidutiniam verslo subjektui ir veiklą vykdo iki 3 metų, ji automatiškai nėra laikoma sunkumų patiriančia įmone ir gali gauti paskolą įmonės apyvartinėms lėšoms padengti. Paskolas pagal šią […]

   Plačiau
Skip to content