• Naujienos
 • Pirmasis Verslo tarybos posėdis Marijampolėje

  2023 metais, bendradarbiaujant Marijampolės savivaldybės administracijai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams ir Sūduvos pramonės ir verslo asociacijai, buvo įkurta Marijampolės verslo taryba. Tai – patariamasis organas, veikiantis miesto bendruomenės socialinio kapitalo, miesto ekonominio vystymo skatinimo,  verslo aplinkos tobulinimo srityse.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus Verslo taryboje atstovauja KPPAR Marijampolės filialo tarybos pirmininko pavaduotojas Vygantas Subačius, rūmų nariai: Elvyra Andriukaitienė, Reda Damanskienė ir Simonas Petrulis.

  Kovo 15 d. (penktadienį) įvyko pirmasis Marijampolės verslo tarybos posėdis, kuriame svarstyti šie klausimai:

  • Verslo tarybos pirmininko išrinkimas. Nutarta Verslo tarybos pirmininku vienerių metų kadencijai išrinkti Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą;
  • Mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybės su Kauno technologijos universitetu. Nutarta šį klausimą plačiau aptarti su KTU rektoriumi Marijampolės verslo tarybos vizito metu į KTU M-LAB;
  • Vietinio verslo įsitraukimas dalyvaujant mažos vertės viešuose pirkimuose. Marijampolės savivaldybė siekdama skaidresnio mažos vertės pirkimų vykdymo, skatina sau pavaldžias institucijas mažos vertės pirkimus vykdyti per sistemą ,,Mano konkursas”. Šią sistemą 2023 m. jau pradėjo naudoti dauguma Marijampolės savivaldybei pavaldžių institucijų, verslo atstovai skatinami jungtis prie šios sistemos ir siūlyti savo prekes bei paslaugas;
  • Inovacijų agentūros įtaka smulkaus verslo augimui regione. Buvo trumpai pristatytos Inovacijų agentūros veiklos, bei Marijampolės Spiečiaus rezultatai. Po pristatymo nutarta ir pavesta Marijampolės turizmo ir verslo informaciniam centrui drauge su Marijampolės ,,Spiečiumi” suorganizuoti susitikimą su Inovacijų agentūros atstovais bei KTU Inovacijų centro atstovais, kurio metu būtų pristatytos galimybės verslui gauti ES paramą ir būdai ją įsisavinti.

Skip to content