• Naujienos
 • Informacija apie pažeidimus, dėl kurių įmonės perkeliamos į aukštesnę tarifų grupę

  Pastaruoju metu VDI nuolat gauna atsakingų asmenų paklausimų dėl pokyčių konkrečioms įmonėms nuo 2024 m., t. y. domimasi, kodėl viena ar kita įmonė priskirta aukštesnei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupei.

  Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas informuoja ir primena, kad laikytis darbų saugos yra svarbu, kad būtų išsaugotos dirbančiųjų gyvybės ir sveikata. Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe VDI tiria įvykį ir aiškinasi, ar jį lėmė neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

  1. Balčiūnas pabrėžia, kad draudėjai (darbdaviai) atitinkamai aukštesnei nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei gali būti priskiriami, jei įmonėje įvyko sunkus arba (ir) mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe, kurį lėmė darbdavio neįgyvendinti teisės aktų reikalavimai, arba kai VDI inspektorius, atlikdamas įmonės patikrinimą, priėmė sprendimą sustabdyti darbus arba (ir) nustatė, kad darbo vietose neįvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio, apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis, galimo daiktų, krovinių kritimo, įrenginių virtimo, birių medžiagų ar grunto griūties rizika ir (ar) nenumatytos šios rizikos prevencijos ar mažinimo priemonės – tai yra pažeidimai, dažniausiai lemiantys mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe.

  Draudėjai, kurie galėtų būti priskirti pirmajai, antrajai ar trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei, VDI pateikus informaciją „Sodrai“ apie nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, priskiriami atitinkamai aukštesnei – antrajai, trečiajai ar ketvirtajai – nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei.

  „Apie nustatytus įmonės tikrinimo pažeidimus darbdaviai informuojami VDI inspektorių atliekamo inspektavimo metu bei išsiunčiant jiems įmonių tikrinimo klausimynus ir reikalavimus pašalinti pažeidimus“, – akcentuoja S. Balčiūnas.

  VDI dar kartą atkreipia darbdavių dėmesį ir prašo įmonių vadovų, darbdavį atstovaujančių ir kitų įgaliotų asmenų išsamiai susipažinti su VDI paskelbtais darbuotojų saugos ir sveikatos įmonių tikrinimo klausimynais (https://vdi.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/klausimynai/imoniu-tikrinimo-klausimynai/) ir, visų pirma, užtikrinti, kad būtų įgyvendinti teisės aktų reikalavimai, nurodyti klausimyno dalyje „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“.

  VDI informacija

Skip to content