• Rūmų naujienos

  • Kaune susitiko pameistrystės projekto partneriai
  • Spalio 14-15 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įvyko trečiasis Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projekto „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320 partnerių susitikimas.

   Plačiau
  • Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su partneriu Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkosaugos centru kviečia š.m. lapkričio 3 d. dalyvauti verslo misijoje iš Suomijos.

   Plačiau
  • 2011 m. rugpjūtį bendras eksportas grįžo į 6 mlrd. Lt. zoną, o lietuviškos kilmės eksportui tai buvo rekordinis mėnuo, kuomet eksporto vertė viršijo 4 mlrd. Lt. Tačiau Lietuvos eksporto augimo tempai lėtėja, tai susiję ir su palyginamosios statistinės bazės augimu ir su vis didėjančiu neužtikrintumu pagrindinėse Lietuvos eksporto rinkose.

   Plačiau
  • Spalio 26 d. 10.00-12.30 val. viešbutyje Park Inn (K. Donelaičio 27, Kaune) vyks renginys, skirtas pasaulinės ekonomikos tendencijoms ir jų poveikiui Lietuvos ir NVS šalių ekonominiams ryšiams.

   Plačiau
  • Spalio 26 d. Marijampolėje rengiama konferencija „Regiono plėtra: dabartis ir ateities perspektyvos“. Jos tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų, verslo, visuomeninių ir jaunimo organizacijų.

   Plačiau
  • Spalio 27 d. 11 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose bei Lietuvos inovacijų centre, kviečia įmonių vadovus į metinę konferenciją. Joje bus pristatoma EK inovacijų rėmimo programa 2014-2020 m., apžvelgiamos nauujos paramos galimybės, EVIT veikla ir paslaugos.

   Plačiau
  • ICC Lietuva kviečia Lietuvos įmones prisijungti prie verslo delegacijos vizito į Mongoliją. Vizitas planuojamas apie gruodžio 10 d. diplomatinių santykių 20-mečiui paminėti. Lietuvos delegacijai vadovautų UR viceministre Asta Skaisgirytė-Liauškienė.

   Plačiau
  • Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, siekdama didinti verslo kompetenciją ĮSA srityje, organizuoja mokymus: atsakingos reorganizacijos tema – Kaune, atsakingo tiekėjų valdymo tema – Vilniuje. Mokymai yra numatomi lapkričio mėn. antrąją savaitę. Tai vienos dienos nemokamas renginys, į kurį norėtume pakviesti po 1-2 įmonių atstovus.

   Plačiau
  • Socialinės atsakomybės standartas
  • Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kviečia įmones teikti paraiškas dalyvauti socialinio atsakingumo SA8000 diegime, kuriam bus skiriamas projektinis finansavimas. Pagal šią priemonę įmonės galės organizuoti mokymus, įsivertinimo ir praktinius seminarus ĮSA orientacinio standarto, socialinės atskaitomybės, aplinkosaugos ir socialinės vadybos sistemų diegimo klausimais. Įmonėms bus pasiūlyta diegtis SA8000, papildomai ISO 26000 gaires. Šios veiklos tikslas – užtikrinti realų ĮSA principų diegimą įmonės struktūroje, vidiniuose procesuose ir veikloje. Tai kartu padeda įmonei susitvarkyti vidinius procesus, užtikrinti kokybės valdymą, padidinti procesų našumą ir skaidrumą, produktų ir sistemų saugumą.

   Plačiau
  • Asociacija „Šviesuva“ kviečia į biomedicinos mokslų daktaro Jono Skonsmano paskaitą „Baltijos gintaras aktyviai asmens higienai bei kosmetikai ir natūraliam šeimos sveikatos palaikymui“.

   Plačiau
  • Taip sodinome ąžuolus
  • „Naujiems verslo bendruomenės santykiams laukas buvo suartas prieš 20 metų. Rūmų vagos per tą laiką darėsi vis gilesnės, arimas – vis tiesesnis ir platesnis. O rūpestingai puoselėjamoje dirvoje sėklos ir sodinukai gerai prigyja ir veši. Šiandien Rūmų 20-mečio proga į gerai išpurentą dirvą pasodinsime 20 naujų ąžuoliukų. Ąžuolų sodinimo šventėje dalyvauja Rūmų steigėjai, visų Tarybų atstovai, ilgamečiai nariai, apdovanotieji Rūmų nominacijomis, asociacijos vadovai, jaunieji verslininkai, kolegos pramonininkai, Rūmų specialistai. Šiandienos įvykiai po dešimties ar dvidešimties metų taip pat jau bus istorija. Šiandien rašome naują Rūmų istorijos puslapį. Tegu tai bus verslo ąžuolyno Kaune, naujos prasmingos tradicijos pradžia.“

   Plačiau
  • Spalio 27 d. 11 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose bei Lietuvos inovacijų centre, kviečia įmonių vadovus į metinę konferenciją. Joje bus pristatoma EK inovacijų rėmimo programa 2014-2020 m., apžvelgiamos nauujos paramos galimybės, EVIT veikla ir paslaugos.

   Plačiau
  • Austrijos prekybos biuras spalio 20 d. (ketvirtadienį) Vilniuje rengia Austrijos ir Lietuvos įmonių susitikimus.

   Plačiau
  • Rūmų durys visada atviros
  • Rūmų misija – įgyvendinti verslo savivaldą regione: formuoti ir reikšti verslo bendruomenės balsą, atstovauti bendriesiems verslo interesams, ginti šiuos interesus santykiuose su valdžia; teikti konkurencingumą stiprinančias paslaugas įmonėms ir atsakingai vykdyti valstybės deleguotas funkcijas

   Plačiau
  • Korėjos Respublikos ambasada Varšuvoje kartu su Korėjos Užsienio prekybos ir investicijų centro (Korean Trade Center (KOTRA), Investment Providing Center) atstovybe Lenkijoje, konsultuojančia Korėjos kompanijas investavimo užsienyje klausimais, spalio 14 d. 16.00 val. diplomatinių santykių užmezgimo 20-čio proga organizuoja ekonomikos forumą „Novotel“ viešbutyje (Gedimino pr. 16) Vilniuje.

   Plačiau
  • VšĮ „Versli Lietuva“, tęsdama verslumą skatinančių renginių ciklą, organizuoja dviejų dienų baigiamąjį renginį tuo pačiu pavadinimu. Renginys vyks Europos verslininkystės savaitės metu, spalio 7-8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo, Laisvės pr. 5, Vilniuje.

   Plačiau
Skip to content