• ES valstybės narės vis dar praranda beveik 150 mlrd. EUR pajamų iš PVM

  Europos Komisijos rugsėjo 21 d. paskelbtas naujausias tyrimas atskleidžia, kad 2016 m. ES šalys prarado beveik 150 mlrd. EUR pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamų.

  PVM nepriemoka rodo PVM pajamų, kurių galima tikėtis pagal ekonomikos dydį, ir faktiškai surinktos sumos skirtumą. Tyrimo duomenimis, PVM nepriemoka nominaliąja verte 2016 m. sumažėjo 10,5 mlrd. EUR iki 147,1 mlrd. EUR sumos, t. y. iki 12,3 proc. bendrų PVM pajamų, palyginti su 13,2 proc. ankstesniais metais.

  Atskirose valstybėse narėse PVM nepriemoka svyruoja nuo 0,85 proc. Liuksemburge iki 35,88 proc. Rumunijoje. Lietuvoje 2016 m. PVM nepriemoka šiek tiek sumažėjo, palyginus su 2015 metais, tačiau vis tiek išlieka beveik 20 proc.

  Paskelbti duomenys liudija būtinybę reformuoti dabartinę ES PVM sistemą ir glaudžiau bendradarbiauti ES lygmeniu, kad valstybės narės galėtų kuo geriau panaudoti PVM pajamas savo biudžetuose. Europos Komisija pernai pasiūlė reformą, kuri padėtų ES sistemoje sumažinti sukčiavimo PVM mastą. Reforma padėtų pagerinti ir modernizuoti sistemą tiek vyriausybių, tiek įmonių naudai – sistema taptų tvirtesnė, o įmonėms būtų paprasčiau ja naudotis.

   

  Daugiau informacijos apie tyrimą: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_lt.htm

  Daugiau informacijos apie EK pasiūlytą PVM reformą: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_lt.htm

Skip to content