• Personalo specialistai diskutavo su kolegijų vadovais

    Rūmuose veikiančio Kauno personalo vadovų klubo nariai susitiko su Kauno technikos, Kauno ir Marijampolės kolegijų bei  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vadovais. Būriui personalo specialistų kolegijų vadovai Nerijus Varnas, Paulius Baltrušaitis, Irena Sviliuvienė ir Vaidotas Lygis pristatė studijų programas, galimas naujas kryptis, bendradarbiavimo praktikas su įmonėmis, būsimų specialistų poreikio planavimo būdus.

    Pasak Kauno technikos kolegijos direktoriaus N. Varno, šalyje veikia 21 kolegija, iš jų 12 valstybinių ir 9 privačios. Kelios pastaruoju metu  jau baigė savo veiklą. Kolegijų absolventų, įgyjančių aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro laipsnį, išskirtinumas – praktika, paremta teorinėmis žiniomis. Jau įsitvirtinusios tokios bendradarbiavimo su verslu formos: tiesioginės investicijos į studijų procesą, bendri projektai, perkvalifikavimas, dalyvavimas studijų procese, stipendijos ir stažuotės.

    Susitikime diskutuota apie tai, kad jauniems žmonėms trūksta informacijos apie rinkoje paklausias ir orų atlyginimą garantuojančias profesijas, nors daliai jaunimo jau nepakanka ir šios motyvacijos, kaip didinti kolegijų absolventų dėmesį konkrečiai įmonei ir kt.

    Vėliau Jurgita Lemešiūtė, vienos lyderiaujančių Lietuvoje personalo paieškos ir atrankos kompanijos „People Link“ vadovaujanti partnerė, dalyviams pristatė pagrindines tendencijas personalo atrankos srityje.

Skip to content