• Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)
 • Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)

  Erasmus+ projektas supažindino su Pietų Europos virtuve

   

  Projekto pavadinimas: Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)

  Projekto numeris: 2018-1-LV01-KA202-047004

  Projekto finansavimas: Erasmus+ programa

  Projekto koordinatorius: Valsts izglītības satura centrs

  Projekto partneriai:

  • SIA Baltic Bright
  • Ogres Technikums
  • WINNOWA
  • Kaunas Technical VET centre
  • OMNIA The Joint Authorithy of Education in Espoo region
  • Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 rugsėjis – 2020 lapkritis

  Projekto tikslinė grupė: Profesinio mokymo įstaigos ir organizacijos, teikiančios profesinį rengimą ir mokymą; Įmonės, teikiančios pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje

  Projekto tikslas: Gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus naudoti individualų požiūrį, individualių mokymosi planų rengimą ir įgyvendinimą pameistriams. Rinkti, apibūdinti ir dalintis 3 šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą.

  Projekto nauda: Gebėjimai planuoti ir naudoti individualųjį mokymo planavimąi profesinio mokymo sistemoje ir įmonėse. Daugiau vienodumo ir žingsnių siekiant 3-ių šalių tarpinstitucinių susitarimų, taigi – palengvintas tarpvalstybinių mobilumo procesas, skaidrumas ir ILP pripažinimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos. Praktinė patirtis dirbant su ILP skirtinguose sektoriuose.


  2020 09 28

  2020 09 08
  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įgyvendindami projektą „ILP4WBL – Individual approach and individual learning plan in WBL: Training for WBL tutors“ (projekto numeris 2018-1-LV01-KA202-047004) rugsėjo 16d. Kauno viešbutyje (Laisvės al.79, Kaunas) organizuoja seminarą, skirtą profesinio mokymo organizavimui pameistrystės forma.

  Renginio programa: 

  8:00 Pasitikimo kava

  8:30 Pameistrystės projekto (ILP4WBL – Individual approach and individual learning plan in WBL: Training for WBL tutors   2018-1-LV01-KA202-047004) pristatymas.

  9:30 Pameistrystės mokymo teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas.

  10:00  Suomijos pameistrystės modelio pristatymas.

  10:30 Nuo ko pradėti. 10 žingsnių sėkmingos pameistrystės link.

  10:30 Kavos pertrauka

  11:00 OER. Iššūkiai, patirtis, nauda.Praktinis užsiėmimas.

  12:00 Apibendrinimas

  13:00 Užkandžiai ir bendravimas

   

  Būtina išankstinė registracija ausra.misone@chamber.lt, 837 206679


  2019 12 10

  Įmonių bei profesinio rengimo mokyklų atstovai susirinko į informacinį rytą apie pameistrystę

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įvyko „Informacinis rytas apie pameistrystę“. 2019 m. gruodžio 10 dieną kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru organizuotame renginyje , įmonių bei profesinio rengimo mokyklų atstovai turėjo galimybę geriau susipažinti su profesinio mokymo organizavimu pameistrystės forma.

  Renginio metu buvo pristatomas šių metų spalio 23 dieną patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas. Šiuo aprašu siekiama sudaryti sąlygas plėsti praktinį profesinį mokymą darbo vietoje, tikintis, kad daugės mokinių, profesiją įgyjančių būtent pameistrystės forma.

  Visi susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomomis pameistrystės priemonėmis, kurias pristatė Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė. UAB „SDG“ ir Kauno technikos profesinio mokymo centro atstovai pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais, iššūkiais bei gaunama nauda vykdant pameistrystę. Renginyje taip pat buvo pristatytas Suomijos pameistrystės modelis.


  2019 10 21

  Partnerių susitikimas Helsinkyje

  Nuo 2018 metų KPPA rūmai  dalyvauja projekte Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL). Šio projekto tikslas – iš projekte dalyvaujančių šalių perimti geriausius mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) pavyzdžius, individualų požiūrį į mokinį bei pritaikyti įgytas žinias Lietuvoje.

  Nors iki šiol Lietuvoje nėra sukurta įstatyminė bazė, reglamentuojanti Pameistrystę Lietuvoje, mokymosi darbo vietoje tema yra itin aktuali tiek mokykloms tiek darbdaviams, todėl ypač svarbu tam tinkamai pasiruošti bei susipažinti su šalių, kuriose toks mokymasis – įprasta praktika, pavyzdžiais.

  2019 m. spalio 7 – 10 dienomis, Suomijoje Helsinkio mieste vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo surengti mokymai Projekto dalyviams. Su mokymu darbo vietoje dalyviai  buvo supažindinti ir praktikoje. Individualus požiūris bei individualus mokymo planas, mokymas tutoriams – tai  pagrindinės temos, kurios buvo aptartos mokymuose, kartu dalijantis įvairių šalių praktine patirtimi. Mokymų metu ieškota geriausių pavyzdžių, diskutuota apie skirtingas šalių patirtis.

  Suomijos  Espoo regiono profesinėje mokykloje Omnia (OMNIA The Joint Authorithy of Education in Espoo region)  projekto partneriai iš Latvijos, Suomijos bei Lietuvos susipažino su praktiniais Pameistrystės įgyvendinimo aspektais.

  Nors praktinis mokymasis darbo vietoje Suomijoje vykdomas  jau ne pirmus metus, visos šalys susiduria su panašiais iššūkiais. Individualus požiūris į mokinį, individualūs mokymosi planai, integracijos problemos, darbas su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais – tai iššūkiai, su kuriais susiduria visų šalių profesinio rengimo  įstaigos bei darbdaviai.

  Per keturias mokymų dienas projekto dalyviai susipažino su įvairių specialybių mokinių rengimu, pradedant statybininkų bei aplinkos dizaino specialistų parengimu, baigiant slaugytojais bei gidais. Beje, šios mokyklos mokiniai turėjo išlaikyti testą –  surengti mokymų dalyviams ekskursiją po Suomijos miestą Helsinkį ir taip suteikti dalyviams galimybę susipažinti su istorinėmis miesto vietomis.

  Mokymų pabaigoje buvo aptarti pagrindiniai aspektai į kuriuos reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir pradėti jų įgyvendinimą savo šalyse.

  Mokymuose dalyvavo projekto koordinatoriai iš Latvijos Nacionalinio švietimo centro, įmonės  SIA  Baltic Bright,  Mokymo įstaiga Ogres Technikums. Lietuvą atstovavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno technikos profesinio mokymo centro atstovai. Be mokymus organizavusios Omnia, čia dalyvavo ir Suomijos  mokyklos WINNOWA, rengiančios metalo apdirbimo specialistus, atstovai.


  2019 04 19

  Parengti Lietuvos, Latvijos ir Suomijos aprašai

  Pranešame naujieną, kad jau yra parengti Lietuvos, Latvijos, Suomijos šalių aprašai ir geroji patirtis planuojant individualų mokymą (pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje atvejams). Aprašai pateikiami priede.

  Rūmų vykdomo šio projekto tikslas – gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus pritaikant individualų požiūrį, rengiant ir įgyvendinant individualius mokymosi planus pameistriams. Jo įgyvendinimo metu numatyta rinkti, apibūdinti ir dalintis trijų – Suomijos, Latvijos ir Lietuvos – šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą. Tai leis palengvinti tarpvalstybinių mobilumo procesą ir individualaus mokymo pripažinimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos.


  2019 04 15

  Projekto sklaida parodoje

  Specializuotos statybos ir namų įrangos parodos „Namų pasaulis“ metu rūmų stendo lankytojams buvo pristatytas projektas „Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)“. Stende dirbusios projekto komandos narės Aušra Misonė ir Greta Šimukauskaitė pristatė projekto naudas gerinant profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus naudoti individualų požiūrį, individualių mokymosi planų rengimą ir įgyvendinimą pameistriams.

  2019 04 10

  Vaizdo įrašas apie programą: https://youtu.be/v9EzKcO1NZw


  2019 04 04

  2019 m. balandžio 3-4 dienomis Kaune vyko antrasis tarptautinis projekto susitikimas. Susitikimo metu aptartas pirmasis rezultatas – Lietuvos, Latvijos, Suomijos šalių aprašai ir geroji patirtis planuojant individualų mokymą (pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje atvejams). Šių aprašų pagrindu bus rengiama mokymo programa (profesijos mokytojams ir įmonių meistrams). Už programos parengimą atsakingi Suomijos partneriai. Spalio mėn. numatomi pilotiniai mokymai.


  2019 03 27

  Rengiami Lietuvos, Latvijos ir Suomijos aprašai

  Rūmų vykdomo projekto tikslas – gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus pritaikant individualų požiūrį, rengiant ir įgyvendinant individualius mokymosi planus pameistriams.  Jo įgyvendinimo metu numatyta rinkti, apibūdinti ir dalintis trijų – Suomijos, Latvijos ir Lietuvos –  šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą. Tai leis palengvinti tarpvalstybinių mobilumo procesą ir individualaus mokymo pripažinimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos.

  Šiuo metu rengiami Lietuvos, Latvijos, Suomijos šalių aprašai ir geroji patirtis planuojant individualų mokymą (pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje atvejams).

  2018 m. spalio 15-16 dienomis Rygoje (Latvijoje) vyko pirmasis tarptautinis projektinis susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Valsts Izglitibas Satura Centrs – Latvijos,  Lansirannikon Koulutus OY (WINNOVA)- Suomijos, Ogres technikums – Latvijos, Baltic Bright, Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu – Latvijos, Espoon  Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia– Suomijos ir du partneriai iš Lietuvos – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno technikos profesinio mokymo centro. Susitikimo metu visos institucijos pristatėme savo veiklas ir pasiekimus pameistrystės srityje, numatėme artimiausius tikslus ir  veiklas iki sekančio projektinio susitikimo, kuris vyks Kaune 2019 metų balandžio 3-4 dienomis.

Skip to content