• Atsparumo korupcijai užtikrinimas vykdant ūkio subjektų priežiūrą statybos srityje

  LR Specialiųjų tyrimų taryba kartu su Kauno PPA rūmais 2018-11-27 organizavo viešojo ir privataus sektoriaus diskusiją „Atsparumo korupcijai užtikrinimas vykdant ūkio subjektų priežiūrą statybos srityje“. Nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje ūkio subjektų priežiūra įvardinta kaip antikorupciniu požiūriu labai rizikinga veiklos sritis. Korupcijai atsparios aplinkos užtikrinimas vykdant priežiūrą statybos sektoriuje aktualus dėl vis dar pastebimų viešojo ir privataus sektoriaus atstovų susitarimų įvairiuose statybos vykdymo etapuose, pradedant statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, baigiant objektų pridavimu – neteisėtai išduodami leidimai, netinkamaiir neefektyviai vykdoma priežiūra, nefiksuojami nustatyti pažeidimai, klastojami duomenys ir pan.

  Diskusijos metu buvo aptartos galimos korupcijos rizikos ir priemonės, kurios jau yra įdiegtos ar planuojamos diegti, kad statybų procesas būtų kuo skaidresnis įvairiose institucijose. Aplinkos ministerijos atstovas informavo, kad šiuo metu ministerija rengia Statybų įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusiais su statybų verslu, pakeitimo projektus. Diskusijos metu pasisakė p. Mantas Raišys, rūmų nario UAB „Incon“ direktorius ir statybos inžinierių asociacijos prezidentas. Olga Grigienė, Kauno PPA rūmų generalinė direktorė sakė, kad „formuokime požiūrį, kad verslas yra gėris“.

  STT Administravimo valdybos viršininkas Romualdas Gylys apibendrino „Negalime vieni kitiems trukdyti, neprovokuokime vieni kitų, nesuteikime galimybės gauti nepagrįstą naudą, sudarykime vieni kitiems galimybes pranešti apie nesąžiningą elgesį, diekime IT technologijas ir analizuokime žmones, su kuriais dirbame“.

  Diskusijos prezentacijos.

  Korupcijos rizika statybų sektoriuje

  M. Juškys – Korupcijos prevencija

  Sandra Ragėnaitė – Verslo priežiūra

  Marijus Šalčius – Viešojo intereso gynimas statybų sektoriuje

Skip to content