• Naujienos
 • VMI, „Sodros“ ir Užimtumo tarnybos pagalbos priemonės verslui

  Valstybės pagalba, užklupus antrajai COVID-19 bangai, numatoma ir šiais metais, todėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pakvietė Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ ir Užimtumo tarnybos atstovus pristatyti mokestines pagalbos priemones verslui bei naują prastovų paramos modelį, kuris turėtų padėti lengviau išgyventi šį sunkų laikotarpį darbuotojams ir darbdaviams.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius renginio pradžioje pasveikino dalyvius ir kalbėjo apie pagalbos verslui priemonių svarbą. Tai patvirtina ir faktas, kad renginyje dalyvavo 130 verslo atstovų, kurie buvo itin aktyvūs ir pranešėjoms uždavė nemažai klausimų.

   

   

  Valstybinės mokesčių inspekcijos pagalbos priemones verslui pristatė Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė. Ji informavo, kad yra sudarytas naujas nukentėjusiųjų nuo COVID-19 įmonių sąrašas. Renginio dieną į sąrašą buvo įtraukta apie 67 tūkst. Lietuvos įmonių, trečdalis jų yra PVM mokėtojos.

   

  Mokesčių mokėtojai, kurie yra įtraukti į naująjį sąrašą, ir kuriems nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. atsiras mokėtinų mokesčių (išskyrus vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai, be prašymo iki balandžio 30 d. + 2 mėn.:

  • atleidžiami nuo delspinigių
  • nevykdomas jų mokesčių išieškojimas

   

  O norėdamos sudaryti Mokestinės paskolos sutartį be palūkanų verslininkai turi kreiptis į mokesčių administratorių iki balandžio 30 d.

  Yra trys kriterijai, kuriais vadovaujantis įmonės yra įtraukiamos į nukentėjusiųjų nuo COVID-19 įmonių sąrašą:

  1. Įmonės, kurių EVRK yra įtrauktas į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą.
  2. Kai įmonė yra PVM mokėtoja, vertinamas ir jos apyvartos pokytis – į sąrašą ji įtraukiama tuomet, kai 2020 m. spalio-lapkričio mėn. apyvarta < 2019 m. spalio-lapkričio mėn.
  3. Kai įmonė yra nauja arba nėra PVM mokėtoja, vertinamas tik jos EVRK.

   

  Kas mėnesį (t.y. už gruodžio ir sausio mėn., o jei karantinas tęsis, ir už vasarį) bus iš naujo vertinamos įmonių PVM deklaracijos ir sąrašas atnaujinamas. Be to, jeigu įmonė nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau patyrė neigiamas pandemijos pasekmes, ji gali kreiptis į VMI ir paprašyti taikyti mokestinės pagalbos priemones.

  Nuo 2021 m. sausio 1 d. yra taikomos šios mokestinės pagalbos priemonės:

  • naujų išieškojimo veiksmų neinicijavimas iki 2021 m. birželio 30 d. nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 balandžio 30 d.
  • atleidimas nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2021 sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
  • galimybė iki 2021 m. balandžio 30 d. kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo iki 2022 m. gruodžio 31 d. be jokių palūkanų ir be klausimų.

   

  Nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašas skelbiamas ir atnaujinamas VMI interneto svetainėje: https://www.vmi.lt/evmi/nukentejusiems-nuo-covid-19

  Daugiau informacijos galite rasti SKAIDRĖSE.

  „Sodros“ mokestinę pagalba verslui pristatė VSDFV Kauno skyriaus Įmokų išieškojimo skyriaus vedėja Iveta Levinienė.

  Įmonėms ir savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie patyrė karantino apribojimų poveikį „Sodra“ netaiko sankcijų negalint sumokėti einamųjų socialinio draudimo įmokų dar 10 dienų po karantino pabaigos, jeigu buvo pateiktas prašymas netaikyti priverstinio poveikio priemonių. Taip pat yra leidžiama atidėti įmokas supaprastinta tvarka: nereikia pagrįsti mokumo ir pateikti mokumo atkūrimo planų, neskaičiuojamos palūkanos, atidėjimo ir sumokėjimo terminas – iki 5 metų. Kreiptis dėl atidėjimo galima karantino metu ir ne vėliau kaip per 10 dienų pasibaigus karantinui. Svarbu žinoti, kad yra būtina „Sodrai“ pateikti prašymą netaikyti sankcijų ir prašymą atidėti įmokas.

  Mokestinė pagalba teikiama įmonėms ir savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurių veikla yra apribota dėl karantino – jei atitinka 3 sąlygas:

   1. Ekonominė veikla yra apribota Vyriausybės sprendimu
   2. Įmonė yra įtraukta į VMI COVID-19 neigiamą poveikį patyrusių įmonių sąrašą
   3. Įmonei nėra pradėta nemokumo procedūra, „Sodra“ nėra perdavusi skolos išieškojimo antstoliui

   

  Įmonė, kurios veikla nėra apribota, ar kuri nėra įtraukta į VMI sąrašą, gali kreiptis dėl įmokų atidėjimo įprasta tvarka.

  Mokestinės pagalbos priemonių „Sodra“ automatiškai netaiko, todėl įmonė ar savarankiškai dirbantis asmuo dėl pagalbos turi kreiptis patys. Įmonės pateikia standartinės formos prašymus netaikyti sankcijų per EDAS, o savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi el. parašo, prašymo kopiją gali pateikti ir el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt. Tokiu atveju „Sodra“ neteiks mokėjimo nurodymų laiku nesumokėjus įmokų. Taip pat galima pateikti standartinės formos prašymą atidėti įmokų mokėjimą. Pateikti prašymą dėl įmokų mokėjimo galima ir  per 10 dienų po karantino pabaigos, kai bus aiški įsipareigojimų suma, taip pat  per 10 dienų po karantino pabaigos anksčiau pateiktą prašymą dėl atidėjimų galima patikslinti. „Sodra“ prašymus išnagrinėja ir atsakymą įmonei dėl sankcijų netaikymo ir įmokų atidėjimo pateikia per 20 darbo dienų per EDAS. Jeigu įmonė, kurios veikla yra apribota, nepateikia prašymo dėl sankcijų netaikymo, „Sodra“ įmokas administruoja įprasta tvarka, pavyzdžiui, teikia mokėjimo nurodymus vėluojant sumokėti įmokas.

  Supaprastinta įmokų atidėjimo tvarka reiškia, kad nereikia pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų ir nepatiriamos papildomos sąnaudos (palūkanos). Įmokos gali būti atidėtos iki 5 metų laikotarpiui:

  • Ne ilgiau nei 1 metus nuo prašymo atidėti įmokas dienos įmokos gali būti visai nemokamos (atidedamos).
  • Įmokos gali būti sumokėtos periodiškai ne ilgiau nei per 4 metus pasibaigus atidėjimo terminui.
  • Atidėjimo ir įmokų sumokėjimo terminus pasirenka ir prašyme nurodo pačios įmonės.
  • Jeigu įmonė iki karantino pabaigos norės atidėti įmokų papildomai – pateikus prašymą įmokų atidėjimo sprendimas pakeičiamas.
  • Įmokos supaprastinta tvarka atidedamos iki nereikšmingos valstybės pagalbos, nustatytos EEB sutartimi (de minimis) ribos.
  • Atidėjus įsiskolinimą, įmonė privalo mokėti einamąsias socialinio draudimo įmokas ir vykdyti įmokų atidėjimo sprendime numatytus įsipareigojimus.

   

  Daugiau informacijos galite rasti SKAIDRĖSE.

   

  Užimtumo tarnybos Covid-19 pagalbos priemones verslui 2021 m. pristatė Užimtumo tarnybos prie LR SADM Kauno KAD vyriausioji specialistė Renata Ševerenkienė.

  Subsidijos darbdaviams darbo užmokesčiui už prastovose esančius darbuotojus

  Norėdami  gauti subsidijas darbo užmokesčiui už prastovose esančius darbuotojus darbdaviai turi paskelbti pilną ar dalinę prastovą karantino ir ekstremalios situacijos  metu  pagal LR DK  47 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Paskelbus prastovą turi būti mokamas ne mažesnis nei MMA už pilną prastovos mėnesį. Dėl subsidijos gali kreiptis socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės, darbdaviai, vykdantys pameistrystę ar dalyvaujantys kitose UŽT priemonėse. Tačiau įmonės vadovas  ar kitas  atsakingas asmuo negali turėti  nuobaudų, o įmonei negali būti iškelta bankroto byla, ji negali būti likviduojama bei jai negali buti pritaikytos tarptautinės sankcijos. Dėl šios subsidijos biudžetinės įstaigos kreiptis negali.

  Subsidijos dydis yra 100 proc. nuo  darbuotojo darbo sutartyje iki karantino dienos nustatyto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (Max 963 EUR).

  Subsidija darbo užmokesčiui skaičiuojama už darbo užmokestį už prastovos laiką. Darbo užmokestis už prastovos laiką negali būti didesnis, nei numatytas darbo sutartyje iki karantino paskelbimo. Jei prastova paskelbta ne visą mėnesį, subsidija mokama proporcingai. Subsidija mokama kol tęsiasi ekstremali padėtis ar karantinas ir dar vieną mėnesį, suėjus bent vieno jų paskelbimo terminui, nebent darbuotojas atšaukiamas iš prastovos arba nutraukia darbo santykius su darbdaviu.

  Subsidija nemokama tikslinių atostogų metu, laikino nedarbingumo metu, kitais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

  Subsidiją gaunantis darbdavys įsipareigoja išlaikyti ne mažiau 50 proc. darbo vietų ne mažiau 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prastovos atšaukimo Užimtumo tarnybai pateikti dokumentą apie prastovos atšaukimą. Darbdavys taip pat privalo pateikti Užimtumo tarnybai jos prašomą informaciją bei papildomus dokumentus, susijusios su subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimu pagal šį pasiūlymą.

  Nesilaikant įsipareigojimų gali tekti susidurti su pasekmėmis. VDI nustačius pažeidimus, kad prastovininkas atlieka darbus, darbdavys per 2 mėnesius grąžina visą subsidijos sumą, sumokėtą už tą darbuotoją  ir 12 mėnesių negali dalyvauti  UŽT priemonėse darbdaviams (remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvose). Jeigu darbdavys atleidžia daugiau kaip 50 proc. darbuotojų, jis negalės dalyvauti 12 mėnesių UŽT priemonėse darbdaviams (neįskaitomi atvejai, kai įvyksta darbuotojų atleidimas šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva, nesant DS šalių valios, mirties atvejais, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės).

  Daugiau informacijos galite rasti SKAIDRĖSE.

   

  Parengta pagal VMI, „Sodros“ ir Užimtumo tarnybos informaciją

Skip to content