• Naujienos
 • Rūmų pozicijos atstovaujant Jūsų verslo interesams

  Dėkojame nariams už pasitikėjimą, atvirą bendravimą ir pasiūlymų dėl COVID-19 įtakos verslui mažinimo ir ekonomikos gaivinimo teikimą.

  Rūmų pozicija LR Seimo ir ekonomikos komiteto posėdyje  

  Gegužės 8 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius dalyvavo LR Seimo ekonomikos ir komiteto nuotoliniame posėdyje, kuriame išsakė poziciją šiais klausimais:

  1. Dėl pernelyg didelių biurokratinių reikalavimų įvairiose verslo paramos priemonėse. Verslas negali efektyviai pasinaudoti parama. Jau beveik 2 mėnesius keičiamos, koreguojamos priemonės, bet reali pagalba negaunama. Verslas sustabdytas Vyriausybės nutarimu, ES skatina remti verslą, kompensuoti nuostolius, tuo tarpu Lietuvos verslas skriaudžiamas.
  2. Dėl subsidijų už prastovas informavo komiteto narius, kad dar yra įmonių – Rūmų narių, kurių nepasiekė subsidijos už prastovas kovo mėnesį, nors įmonėms jau reikia atsiskaityti su darbuotojais už balandžio mėnesį. Pabrėžė, kad tokia situacija nėra toleruotina.
  3. Dėl refinansuojamų paskolų palūkanų kompensavimo galimybės per INVEGĄ. Vykdant investicinius projektus ar kitais atvejais yra normalu, kad  paskolos refinansuojamos, todėl ir palūkanos turi būti kompensuojamos refinansuojamoms paskoloms.
  4. Dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo išdėstė poziciją, kad priemonė gera, tačiau diskriminuojantis apribojimas, kai nuomotojas ir nuomininkas negali priklausyti įmonių grupei, ar nuomotojas nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką. Dėl pandemijos patiriama žala yra ta pati, kaip ir kitų įmonių, sutartys registruotos pagal CK reikalavimus, patalpų nuomos kaina nustatyta pagal patvirtintą susijusių įmonių Kainodaros politiką, sumokėti mokesčiai, turtas atskirtas nuo verslo. Todėl skaidrus verslas paliktas be šios priemonės, neatsižvelgta ir į kitus verslo pateiktus pasiūlymus dėl šios priemonės. Pozicija, parengta Kauno PPA rūmų narių, išsakytų pastabų ir pasiūlymų pagrindu.
  5. Dėl turizmo sektoriaus skatinimo priemonių išsakė pozicija, kad Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytos priemonės turizmo sektoriui yra nepakankamos, kitos ES šalių ir EK ypatingą dėmesį ir lėšas skiriamas atvykstamajam turizmui.
  6. Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro paskyrimo. Ministro paskyrimas yra būtinas tokiu sudėtingu laikotarpiu. Ministerijoje taip pat turėtų būti paskirtas viceministras, kuruojantis turizmo sritį.

   

  Prekinis kredito draudimas

  Gegužės 8 d. Vyriausybei ir atitinkamoms ministerijoms Lietuvos PPAR asociacija pateikė poziciją dėl prekinio kredito draudimo.

  Ar valstybės teikiama parama pasiekia ir atitinka narių lūkesčius?

  Gegužės 4-5 d. atlikome Kauno PPA rūmų narių apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, ar numatyta valstybės parama dėl Covid-19 pasekmių pasiekė rūmų narius,  ar valstybės teikiama parama atitinka lūkesčius? Apie apklausą rašėme čia. Rūmų narių pasiūlytos priemonės dėl pagalbos verslui ir ekonomikos plano įtrauktos į bendrą Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų poziciją.

  Verslo balsas konferencijoje „COVID-19: pasekmės ekonomikai, verslui ir socialinei aplinkai“

  Gegužės 6 d. 2,6 tūkst. įmonių atstovų dalyvavo konferencijoje „COVID-19: pasekmės ekonomikai, verslui ir socialinei aplinkai“.  Rūmų pozicija dėl pandemijos ir priemonių verslui išsakyta viešai per Lietuvos PPA  rūmų asociacijos kartu su Rūmais regionuose organizuotą konferenciją. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams ir nariams atstovavo viceprezidentas Vidas Butkus. Jei neturėjote galimybės dalyvauti – kviečiame žiūrėti įrašą (įrašas ir informacija apie konferenciją).

  Pozicija dėl verslo padėties pandemijos sukeltos krizės metu ir priemonių ekonomikai gaivinti 

  Gegužės 6 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija išplatino poziciją dėl verslo padėties pandemijos sukeltos krizės metu ir priemonių ekonomikai gaivinti. Į poziciją taip pat įtraukti Kauno PPA rūmų narių pasiūlymai. Pozicija išplatinta LR Prezidentūrai, LR Vyriausybei, kiekvienam LR Seimo nariui, EP nariams iš Lietuvos, Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, žiniasklaidos priemonėms (naujienų agentūroms, portalams, „Verslo žinioms“). LR Vyriausybės kancleris pavedė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įvertinti pasiūlymus ir pateikti atsakymus.

  Avanso ir sandorio užtikrinimo garantavimas ES finansuojamuose projektuose, darbdavių socialinių iniciatyvų darbuotojams neapmokestinimas

  Gegužės 4 d. LPPARA prezidentas Rimas Varkulevičius dalyvavo ir Rūmų narių interesams atstovavo  darbo grupės valstybinio lygmens ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslo klausimams koordinuoti posėdyje. Šiame posėdyje buvo svarstyti 2 klausimai, kuriuos inicijavo ir bendradarbiaudami su Rūmų nariais rengė Kauno PPA rūmai:

  1. Dėl avanso ir sandorio užtikrinimo garantavimo ES finansuojamuose projektuose. Nutarta: pasiūlyti asocijuotoms verslo organizacijoms šiuo klausimu kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus atskirai aptarti su Finansų ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis.
  2. Dėl darbdavių socialinių iniciatyvų darbuotojams neapmokestinimo. Nutarta: atsižvelgiant į tai, kad asocijuotų verslo organizacijų ir ministerijų nuomonės išsiskyrė, šiuo klausimu bus organizuotos politinio lygmens konsultacijos.

   

  Prekinis kreditas, viešieji pirkimai, darbdavių socialinių iniciatyvų įstatymas

  Gegužės 7 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė Vaida Butkuvienė, Verslo atstovavimo skyriaus vadovė  Daiva Vyšniauskienė dalyvavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Finansų komiteto posėdyje svarstyti klausimai dėl prekinio kredito draudimo, viešųjų pirkimų sąlygų ir galimybės aktyviau juose dalyvauti Lietuvos gamintojams, darbdavių socialinių iniciatyvų įstatymo naudos verslui. Šiais klausimais dirbama toliau ir bus teikiamos atitinkamos pozicijos valdžios ar  valstybės valdymo institucijoms.

  Mokymai „COVID-19 įtaka darbo santykiams“

  Gegužės 7 d. vyko seminaras „COVID-19 įtaka darbo santykiams“ rūmų nariams, dalyvavo 22 dalyviai. Po seminaro į Užimtumo tarybą Rūmai kreipėsi dėl kelių narių, kurie dar nebuvo gavę subsidijos už kovo mėn. prastovas. Gegužės 8 d. subsidijos pasiekė įmones.

  Primename, kad atstovaujame Rūmų narių interesams teikdami pasiūlymus dėl COVID -19 pasekmių verslui mažinimo, ekonomikos skatinimo darbo grupėms Vyriausybėje, Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.  Nuolat kviečiame jus teikti aiškiai išdėstytas problemas, pasiūlymus – prašomus sprendimus,  kurie padėtų verslui ir Lietuvos ekonomikai šiuo sudėtingu laikotarpiu: el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8687 36240  (Daiva Vyšniauskienė, Verslo atstovavimo skyriaus vadovė).

Skip to content