• Sudaromas arbitrų sąrašas kolektyviniams darbo ginčams spręsti – teikite kandidatūras

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia asmenis, pageidaujančius tapti arbitrais, teikti savo kandidatūras.

  Darbo arbitražas – nenuolatinė institucija, nagrinėjanti kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. Darbo arbitražas sudaromas prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbdavio ar darbdavių organizacijos buveinė. Darbo arbitražą sudaro trys arbitrai.

  Arbitrai, kuriuos iš arbitrų sąrašo pasirenka kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalys, šio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu atleidžiami nuo darbo pareigų. Arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų dydį ir apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-29 įsakymu Nr. A1-342 nustatytas darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas.

  Dokumentai priimami post@socmin.lt
  iki 2017-11-01.

  Informacija, susijusi su teikimu yra pateikta dokumente „Dėl arbitrų sąrašo sudarymo
  „.

  Rūmų narius, teikiančius kandidatūras, prašome apie teikimus informuoti Kauno PPA rūmus el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt

Skip to content