• Laukiama verslo pasiūlymų

  EK iš dalies keičiama  Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos. Priimtoje E. prekybos PVM direktyvoje (be kitų nuostatų):

  – PVM mokėjimo atsakomybė perkeliama internetinėms pardavimo platformoms (toliau – platformos), per kurias ES viduje neapmokestinamiesiems asmenims parduodamos prekės, t. y. PVM apmokestinimo tikslais jos būtų laikomos prekių tiekėju (nepriklausomai nuo to, ar platforma fiziškai gauna prekes ar ne).

  –  plečiama vieno langelio sistema (toliau – OSS) smulkių prekių siuntų tiekimui iš trečiųjų šalių ir atsisakoma importo PVM lengvatos smulkioms prekių siuntoms.Šiuo metu taikoma Mini OSS – tai vieno langelio principu grįsta sistema, kai PVM, kurį ūkio subjektai, teikiantys televizijos ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims visoje ES teritorijoje,  moka skirtingoms ES valstybėms narėms, surenkamas  per registravimosi ES valstybę narę.

  Europos Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą šių priimtų E. prekybos PVM direktyvos nuostatų įgyvendinimą, parengė ir 2018 m. gruodžio 11 d. pristatė pasiūlymo dėl direktyvos projektus.

  Minėtų pasiūlymų tikslas – nustatyti papildomas bei išsamias įgyvendinimo taisykles, kuriomis būtų pagrįsti nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios E. prekybos PVM direktyvos pakeitimai. Finansų ministerija kviečia verslą teikti savo pasiūlymus. Išsamiau – priede.

  Dėl EK pasiūlymų

Skip to content