• Naujienos
 • 2022 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,3 proc.

  UŽIMTUMAS IR NEDARBAS 2022 M. I KETVIRTIS

  2022 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,3 proc.

  • Nedarbo lygis 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 6,3 proc. ir, palyginti su 2021 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto, o palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,2 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 6,5 proc., moterų – 6,2 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 12,7 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,5 procentinio punkto, per metus – 0,2 procentinio punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo ir 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,6 proc., palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, jis nesikeitė.
  • 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 93,5 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 12,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 9,3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 38,5 tūkst., arba 41,2 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 5,3 tūkst., per metus – padidėjo 0,4 tūkst.

  15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 72,6 proc.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 72,6 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 0,6 procentinio punkto, per metus – padidėjo 1 procentiniu punktu. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 1,5 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,3 ir 71,8 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 32,3 proc., per ketvirtį sumažėjo 3,1 procentinio punkto, per metus – padidėjo 2,5 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,5 procentinio punkto ir 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 66,8 proc.
  • 2022 m. pirmąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 474,1 tūkst., palyginti su 2021 m. ketvirtuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius sumažėjo 4,6 tūkst.
  • 2022 m. pirmąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 380,6 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 4,8 tūkst., per metus – 28,8 tūkst.
  • 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 900,4 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 16,6 proc. – besimokantis15–24 metų amžiaus jaunimas.

  Daugiau informacijos Lietuvos statistikos departamento informaciniame dokumente.

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content