• Naujienos
 • 2018–2020 m. Lietuvoje inovacinę veiklą vykdė 52,9 proc. įmonių

  Išankstiniais duomenimis, 2018–2020 Lietuvoje inovacinę veiklą vykdė 52,9 proc. gamybos ir paslaugų įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. Įmonių, diegusių inovacijas, dalis, palyginti su 2016–2018 m., padidėjo 2,4 procentinio punkto.

  2018–2020 m. 46 visų įmonių įdiegė verslo proceso inovacijas, 31,3 proc. pateikė rinkai produkto inovacijas. Inovacijas diegusių įmonių dalis buvo didžiausia tarp gamybos įmonių ir sudarė 56,6 proc. šių įmonių, tarp paslaugų – 50,3 proc. Palyginti su 2016–2018 m., inovacijas diegusių įmonių dalis labiausiai padidėjo tarp paslaugų veiklomis užsiimančių įmonių – 3,5 procentinio punkto.

  Didžiausią inovacijas diegusių įmonių dalį sudarė apdirbamosios gamybos (38,6 proc. visų įmonių), didmeninės prekybos (20,4 proc.), transporto ir saugojimo (19,5 proc.) veiklų įmonės. Inovacijas diegusių įmonių dalis atskirose veiklos rūšyse buvo skirtinga: didžiausia jų dalis buvo informacijos ir ryšių (67,2 proc. visų tos veiklos įmonių), kasybos ir karjerų eksploatavimo (61,1 proc.), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (60,4 proc.) veiklose, o mažiausia – transporto ir saugojimo (41,6 proc.) veikloje. Labiausiai inovacijas diegusių įmonių dalis padidėjo didmeninės prekybos veikloje (8,6 procentiniais punktais).

  2018–2020 m. inovacinę veiklą vykdė 91,2 proc. didelių (250 ir daugiau darbuotojų), 72 proc. vidutinių (nuo 50 iki 249 darbuotojų) ir 46,1 proc. mažų (nuo 10 iki 49 darbuotojų) įmonių. Palyginti su 2016–2018 m., inovacijas diegusių įmonių dalis padidėjo visose darbuotojų skaičiaus grupėse.

  Verslo proceso inovacijas įdiegė 46 proc. visų įmonių, ir daugiausia – didelės (250 ir daugiau darbuotojų) įmonės – 83,3 proc. visų tos grupės įmonių. Vidutinės (nuo 50 iki 249 darbuotojų) įmonės įdiegė 64,9 proc., mažos (nuo 10 iki 49 darbuotojų) įmonės – 39,3 proc. Daugiausia verslo proceso inovacijas įdiegusių įmonių buvo informacijos ir ryšių (53,8 proc. visų tos veiklos įmonių), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (53,1 proc.) veiklose, mažiausiai – transporto ir saugojimo (38,1 proc.) veikloje.

  2018–2020 m. naujas ar patobulintas prekes ar paslaugas rinkai pateikė 31,3 proc. visų įmonių, daugiausia – didelės (250 ir daugiau darbuotojų) įmonės – 55,1 proc. visų tos grupės įmonių. Vidutinės (nuo 50 iki 249 darbuotojų) įmonės pateikė 37 proc., mažos (nuo 10 iki 49 darbuotojų) įmonės – 28,7 proc. Daugiausia produkto inovacijas pateikusių rinkai įmonių buvo informacijos ir ryšių (49,5 proc. visų tos veiklos įmonių), didmeninės prekybos (37 proc.), apdirbamosios gamybos (36,6 proc.) veiklose, mažiausiai – transporto ir saugojimo (15,1 proc.) veikloje.

  Kaip labiausiai trukdančius inovacinei veiklai veiksnius įmonės nurodė nuosavų lėšų inovacijoms kurti ir diegti trūkumą – 23,8 proc. visų inovacijas diegusių įmonių, 19,4 proc. – per aukštą inovacijų kainą, 16,8 proc. – kvalifikuoto personalo trūkumą. Kaip mažiausiai aktualią kliūtį inovacinei veiklai įmonės nurodė – skirtingus prioritetus įmonės viduje (3,9 proc.).

  28,7 proc. inovacijas diegusių įmonių, vykdydamos inovacinę veiklą, bendradarbiavo su kitomis įmonėmis ar organizacijomis. Pagrindiniai inovacinės veiklos partneriai buvo privačios verslo įmonės – įrenginių, medžiagų, sudėtinių dalių (komponentų), programinės įrangos ar paslaugų tiekėjai (16,4 proc. visų inovacijas diegusių įmonių), konsultantai, komercinės laboratorijos, privačios mokslinių tyrimų įstaigos (14,3 proc.), privataus sektoriaus klientai (11,4 proc.).

  Tyrimo duomenimis, 2018–2020 m. valstybės finansinę paramą inovacinei veiklai vykdyti gavo 22,8 proc. visų inovacijas diegusių įmonių. 20 proc. visų inovacijas diegusių įmonių pasinaudojo ES fondų parama; ES lėšomis, skirtomis MTEP ir „Horizontas 2020“ programoms finansuoti, pasinaudojo 1,1 proc. įmonių.

  Daugiau informacijos Lietuvos statistikos departamento informaciniame pranešime

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content