• Socialinis verslumas
 • Socialinis verslumas

  Erasmus+ projektas supažindino su Pietų Europos virtuve

   

   

  Projekto pavadinimas:  Socialinis verslumas

  Projekto akronimas: PASSIONPRENEURS

  Projekto numeris: 2019-1-DE02-KA204-006105

  Projekto finansavimas: ERASMUS + programa

  Projekto koordinatorius: VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV

  Projekto partneriai:

  • KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
  • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILI TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA
  • ASOCIACION CAMINOS – ASOCIACION PARA EL INTERCAMBIO EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL
  • FOLKUINERSITETET STIFTELSEN VID LUNDS UNIVERSITET
  • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD
  • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI

   

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.11.01 – 2021.10.31

  Projekto tikslinės grupės:

  • Užimtumo patarėjai, „koučeriai“, Užimtumo tarnyba, verslo paramos organizacijos, suaugusiųjų mokymo centrai.
  • Suaugusieji (25 – 50 m.) iš nepažangių regionų ir nutolusių bendruomenių, bedarbiai, migrantai, mokymosi sunkumų patiriantys ir motyvacijos stokojantys asmenys.
  • Vietinės bendruomenės.

  Projekto tikslas: projektas skirtas mažinti  nedarbą ir pažeidžiamų asmenų grupių socialinę atskirtį, ugdant jų motyvaciją, kompetencijas ir talentus. Projektas „Socialinis verslumas“ apims idėjų generavimą  ir verslo kūrimą, ekonomikos plėtrą, žmonių bendradarbiavimą sprendžiant socialinės atskirties problemas.

  Projekto siekiai:

  • Sukurti socialinio verslumo galimybes, vietinių regionų bendruomeninę veiklą.
  • Įgalinti suaugusiuosius imtis pokyčių ir iššūkių jų bendruomenėse.
  • Sukurti resursus ir remti pradedančius socialinius verslus.

  Projekto nauda: 

  Projektas „PASSIONPRENEURS“ dalyviai  gebės panaudoti savo gabumus ir pomėgius, bus pozityviai motyvuoti kurti savo socialines įmones. Dalyvavimas projekte suteiks jiems žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų tai padaryti. Dalyviai turės galimybę panaudoti įvairius mokymosi išteklius, pvz. Internetinius seminarus, instruktavimą. Išmoks būti treneriais ir mokytojais, mokydamiesi vieni iš kitų socialinėje aplinkoje. Siekiams teigiamas poveikis dalyviams – padidėjusi savivertė ir sustiprėjusi savirealizacija.

   

  2021 09 06

  Projekto naujienlaiškis Nr. 3


  2020 12 17

  Projekto naujienlaiškis Nr. 2


  2020 01 14

  Projekto naujienlaiškis Nr. 1


   

  2019 12 09

  Projekto PASSIONPRENEURS moto: DARYDAMAS GERAI, KURK GERUMĄ

  Apie ką šis projektas?

  Socialinis verslumas yra nauja ir sparčiai auganti kryptis visoje Europoje: iš vienos pusės ji apima jau esančius socialinius ir ekonominius dėsnius – iš kitos pusės, ji gali padėti žmonėms, kurie turi mažesnes galimybes įsidarbinti, pradėti savo verslą ir tapti nepriklausomais.

  Įstaigos, kurios iniciavo projektą „PASSIONPRENEURS – Socialinis verslumas, per pomėgius“, nusprendė pasinaudoti šios krypties pranašumu, kad įgalintų dirbti pažeidžiamų sričių žmones, kurie susiduria su savitais išbandymais ir faktoriais, tokiais kaip jų geografinė vieta, lytis, amžius, sugebėjimai, pilietybė, ir įvairūs politiniai bei ekoniminiai pokyčiai.

  Tam, kad tai pasiektume, mes kuriame mokymo programą „Socialinis verslumas, per pomėgius“, kurios praktiniai įrankiai ir veiklos būsimiems suaugusiems projekto dalyviams padės identifikuoti jų telentus, pomėgius ir aistras. Taip pat dalyviai išmoks pasidalinti savo patirtimi su kitais, patys būdami koučeriai ar treneriai.

  Atsiželgiant į tai, šio projekto veiklos skirtos:

  • žmonėms, susiduriantiems su socialiniais, ekonominiais ir mokymosi sunkumais, tačiau turintiems pomėgius, talentus ir aistras, kuriuos jie galėtų įdarbinti praktiškai,
  • profesijos konsultantams, koučeriams, įdarbinimo agentūrų ekspertams, treneriams arba Užimtumo tarnyboms ir suagusiųjų mokymo centrams,
  • vietinėms bendruomenėms.

  Iš esmės, projekto siekis sukurti socialinio verslumo galimybes tarp pažeidžiamų grupių, įgalinti žmones siekti pokyčių ir įsitraukti į vietines bendruomenes ir įveikti esamus socialinius iššūkius.

  Kas toliau?

   2019 m. gruodžio 2 – 3 dienomis Palermo mieste, Sicilijoje, įvyko partnerių iš Vokietijos, Graikijos, Lietuvos, Ispanijos, Švedijos, Kipro ir Italijos susitikimas, kurio tikslas aptarti Mokymo programos struktūrą, sudedamąsias dalis ir kitus projekto klausimus. Kai programa bus parengta, ji bus vykdoma kaip 5 savaičių trukmės kursai, skirti 15 žmonių iš kiekvienos šalies. Mokomoji kursų medžiaga ir nuorodos, kai ja naudotis taip pat bus pasiekiama tiesiogiai („online“).

  Kas mes esame?

  Volkshochschule im Landreis Cham e.V. – Suaugusiųjų mokymo centras Bavarijoje, Vokietijoje, kuris turi sukaupęs 30 metų patirtį kokybiškame švietime ir mokyme įvairioms tikslinėms grupėms.

  IDEC. S. A. – įmonė, įsikūrusi Pirėnuose, Graikijoje, teikia konsultavimo ir sertifikavimo paslaugas, bei vykdo mokymus ir tyrimus Graikoje ir tarptautiniu mąstu.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvoje – nevyriausybinė organizacija, atsovaujanti verslo bendruomenės interesus, remia įmonių ekonominės veiklos plėtrą, bei teikia konsultavimo paslaugas verslininkams.

  Acociacija Caminos, Ispanija – asociacija orientuota puoselėti mainus ir komunikaciją, pasitelkiant individualias galimybes plėtojant ir remiant rizikos grupių socialinį įtraukimą.

  Folkuniversitetet, Švedija – suaugusiųjų švietimo asociacija, kurie vykdo eilę tarpautinio lygio projektų, tokių kaip kalbos mokymosi kursai, kursai užsienyje ir projektai su tarptautiniu akcentu.

  Socialinių inovacijų centras LTD, Kipras – R&D organizacija orientuota atrasti ir pristatyti sprendimus, žlugdančius socialinę, švietimo ir ekonominę gerovę.

  Kūrybinio tobulėjimo centras „Danilo Dolci“, Italija – ne pelno siekianti asociacija, atlieka švietimo projektus bednradarbiauja su mokyklomis, universitetais, insitucijomis, asociacijomis ir socialinėmis grupėmis tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Skip to content