• Naujienos
 • Užsienio prekyba prekėmis 2022 m. vasario mėn.

  2022 m. vasarį prekių eksportuota už 3 mlrd. EUR, importuota už 3,45 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,85 EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 494,6 mln. EUR.

  Per mėnesį (2022 m. vasarį, palyginti su 2022 m. sausiu) eksportas sumažėjo 5,4 proc., importas padidėjo 0,6 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (25,9 proc.), įvairių chemijos produktų (34,4 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (10,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (12,2 proc.), plastikų ir jų gaminių (11,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 2,7 proc., importas padidėjo 2,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 9,9 proc., be mineralinių produktų – 6,6 proc.

  Per metus (2022 m. vasarį, palyginti su 2021 m. vasariu) eksportas padidėjo 20,8 proc., importas – 39 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų (2 kartus) (kiekis tonomis padidėjo 35 proc.), plastikų ir jų gaminių (36,3 proc.), baldų (22,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (3 k.) (kiekis tonomis padidėjo 76,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (21,5 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (22,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 13,8, importas – 22,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 26,1 proc., be mineralinių produktų – 17 proc.

  2022 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 28,5, importas – 46,3 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (2,5 karto) (kiekis tonomis padidėjo 66,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (46,4 proc.), baldų (27,5 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo išaugęs žalios naftos (2,7 karto) (kiekis tonomis padidėjo 57,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (24,6 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (27,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 19,1 proc., importas – 27,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 31,9 proc., be mineralinių produktų – 19,2 proc.

  2022 m. sausio–vasario mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Latviją (9,3 proc.), Rusiją (9,2 proc.), Lenkiją (9 proc.), Vokietiją (8,8 proc.), o importavo iš Rusijos (16,7 proc.), Vokietijos (11,4 proc.), Lenkijos (10,6 proc.), Latvijos (7,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,2 proc.), Jungtines Valstijas (9,4 proc.), Lenkiją (8,9 proc.), Nyderlandus (6,4 proc.) ir Latviją (6 proc.).

  2022 m. sausio–vasario mėn. Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (16,4 proc.), mineralinių produktų (13,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (12,3 proc.); daugiausia importavo mineralinių produktų (24,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių (16 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,4 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (16,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (15,3 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,1 proc.), plastikų ir jų gaminių (7,8 proc.).

  Daugiau informacijos Lietuvos statistikos departamento informaciniame pranešime.

  Lietuvos statistikos departamento informacija

   

Skip to content