• Naujienos
 • Solidarumo koridoriai. Pradeda veikti Europos Komisijos sukurta platforma ES ir Ukrainos verslo ryšiams užmegzti

  Prasidėjus nepagrįstai Rusijos invazijai į Ukrainą ir jos jūrų uostų blokavimui, Ukraina per savo Juodosios jūros uostus negalėjo eksportuoti produktų į paskirties vietas visame pasaulyje. Reikia skubiai pradėti naudotis kitais keliais, kad būtų išvengta grėsmių pasauliniam apsirūpinimui maistu. Europos Sąjunga imasi konkrečių veiksmų, kad palengvintų Ukrainos žemės ūkio produktų eksportą ir paremtų Ukrainos žemės ūkio sektorių 2022 m. Šiuo klausimu Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, Ukrainos valdžios institucijomis ir veiklos vykdytojais, atsakingais už su solidarumo koridoriais susijusių darbų spartinimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos maisto produktų eksportui iš Ukrainos įvairiais ES sausumos ir vandens kelių maršrutais. Siekdama rasti pragmatiškų sprendimų, Europos Komisija Europos įmonių tinkle sukūrė priemonę ES ir Ukrainos verslo ryšiams užmegzti.

  Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Adina Vălean šia proga sakė: „Ukrainoje užstrigę milijonai tonų grūdų, tad turime suvienyti įvairių sektorių ir šalių pastangas, kad galėtume juos perkelti; mūsų ryšių užmezgimo platforma padės surasti naujų partnerių įmonėms, ieškančioms būdų paremti Ukrainos eksportą, įmonėms, siūlančios transporto ar sandėliavimo sprendimus, ir Ukrainos grūdų pardavėjams, ieškantiems logistikos partnerių. Nekantriai laukiu naujų partnerysčių veiklos – kiekviena grūdų tona svarbi!“

  Platforma padeda įgyvendinti ES ir Ukrainos solidarumo koridorių veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Ukraina galėtų eksportuoti grūdus ir importuoti jai reikalingas prekes. Jau įgyvendinta daug veiksmų: specializuoti nacionaliniai kontaktiniai centrai dabar veikia kaip vieno langelio centrai su jų šalimi susijusiems prašymams teikti, logistinėms problemoms spręsti ir saugojimo pajėgumams nustatyti.

  ES valstybės narės stengiasi paspartinti procedūras sienos perėjimo punktuose, o Europos Komisija rengiasi sudaryti kelių transporto susitarimus su Ukraina ir Moldova, kad būtų pašalintos kitos kliūtys. Išplėtus TEN-T koridorius Ukrainoje bei sustiprinus ES ir Ukrainos jungtį, bus sudarytos sąlygos Ukrainos atstatymui ir prisidėta prie Ukrainos priartinimo prie ES.

  Daugiau informacijos apie ES ir Ukrainos solidarumo koridorius pateikiama ČIA.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content