• Naujienos
 • Kviečiame dalyvauti “EU4Business: Connecting Companies” mobilumo programoje

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau trečius metus įgyvendina Eurochambres projektą EU4Business: Connecting Companies. Projekto idėja – gilinti ir stiprinti santykius tarp Europos Sąjungos (ES), jos valstybių narių ir šešių rytinių kaimynų: Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, dirbančių tekstilės sektoriuje. Projekto EU4BCC vienas iš tikslų yra remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą su ES Rytų partnerystėje esančiomis šalimis, joms padedant stiprinti mažą ir vidutinį verslą,  skatinant prekybą, vidines investicijas bei kuriant verslo ryšius su ES įmonėmis. Kitas projekto tikslas – stiprinti Rytų partnerystės šalių verslo asociacijų gebėjimą skatinti prekybą bei santykius su ES. Projektas vykdomas įgyvendinant tokias veiklas kaip tarptautiniai verslo kontaktų renginiai (B2B), keitimasis gerąja praktika ar verslo vizitų organizavimas.

  Projektas EU4Business: Connecting Companies tiesiogiai atitinka pagrindinius Eurochambres nusimatytus tikslus: pagerinti verslo sąlygas, palengvinti verslams patekimą į rinkas Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir už jos ribų bei užtikrinti žmogiškųjų, finansinių ir gamtos išteklių prieinamumą.

  Mobilumo programa yra mainų programa, kuria siekiama suteikti verslo paramos organizacijoms (VPO)  bei  mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) savininkams ir vadovams iš Rytų partnerystės šalių praturtinančius judumo mainus Europos Sąjungoje. Pagal šią programą verslo mainai bus remiami 2023 m. vasario – gegužės mėnesiais (mainai gali trukti 1 ar 2 mėnesius).

  Atsižvelgiant į dabartinę Rusijos invaziją Ukrainoje ir šios situacijos poveikį Ukrainos verslo bendruomenei, Ukrainos MVĮ ir VPO paraiškoms bus teikiama pirmenybė. Prašymo pateikimo metu pareiškėjai iš Ukrainos neprivalo būti įsikūrę Ukrainoje, taip pat jiems nereikia keliauti iš Ukrainos, kai bus patvirtinta mainų programa.

  NAUDA DALYVIAMS

  Verslo paramos organizacijoms:

  • Išvykstantys iš Rytų partnerystės šalių VPO darbuotojai ir dalyviai turės naudos, apsikeičiant informacija apie įrankius, priemones, darbo būdą, o taip pat keitimosi gerąja patirtimi, susijusia su paslaugomis, teikiamomis MVĮ.
  • Priimantys ES VPO darbuotojai ir dalyviai geriau susipažins su Rytų partnerystės šalimis, labiau supras kontekstą ir galės suteikti tikslesnę informaciją bei labiau skatins verslo mainus regione.
  • Abi pusės turės naudos iš patirties bei darbo būdo dalijimosi, kas praturtins jų patirtį bei atras naujų paslaugų, kurias galėtų pasiūlyti MVĮ, besidominčioms verslo ryšiais Rytų partnerystės šalyse ar ES regione.

  MVĮ:

  • Įvykstantys verslininkai, MVĮ savininkai ir (arba) vadovai turės naudos iš „mokymosi darbo vietoje“ ir keitimosi patirtimi MVĮ kitoje dalyvaujančioje šalyje. Tai palengvins sėkmingą verslo bendradarbiavimo pradžią ir (arba) sustiprins Rytų partnerystės šalies įmonės verslo pajėgumus. Abiejų šalių (Rytų partnerystės šalies ir ES) dalyviai taip pat gali gauti naudos iš patekimo į naujas rinkas, tarptautinio bendradarbiavimo ir galimo tolesnio bendradarbiavimo su verslo partneriais užsienyje.
  • Priimantys verslininkai, MVĮ savininkai ir (arba) vadovai gali pasinaudoti naujomis idėjomis iš motyvuoto Rytų partnerystės šalies partnerio. Rytų partnerystės šalių dalyviai gali turėti naujų vizijų, specialių įgūdžių ar žinių toje srityje, kurios šeimininkas neįvaldo, o tai taip pat galėtų papildyti priimančios įmonės kompetencijas.
  • Tai abipusiai naudingas bendradarbiavimas, kurio metu abi pusės taip pat gali atrasti naujas rinkas ar verslo partnerius, o taip pat ir skirtingus verslo valdymo būdus.
  • Ilgainiui dalyviai gaus naudos iš plačių tinklaveikos galimybių ir,  galbūt, nuspręs tęsti bendradarbiavimą kaip ilgalaikiai verslo partneriai (pvz., bendros įmonės, subrangos veikla, rangovo ir tiekėjo santykiai ir kt.).

  Registracijos forma

Skip to content