• Viešųjų pirkimų organizavimas 2016

  KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI JONAVOS FILIALAS

  2016 m. vasario 4 d. 10:00 val. kviečia dalyvauti seminare Jonavoje:

  Viešųjų pirkimų organizavimas 2016 “

  Seminaro tikslas – mokymų dalyviams pateikti susistemintą informaciją apie viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą: išdėstyti pagrindines viešųjų pirkimų nuostatas, supažindinti su viešųjų pirkimų konkursų būdais ir jų specifika, techninių specifikacijų rengimo, kvalifikacinių reikalavimų nustatymo ypatybėmis, viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo procesu ir procedūromis.

  Seminaro metu bus pateikiama bei analizuojama daug praktinių pavyzdžių dėl viešųjų pirkimų konkurso būdo parinkimo, kvalifikacinių reikalavimų dalyviams nustatymo, techninės specifikacijos rengimo, gautų pasiūlymų vertinimo, aptariamos dažniausios pirkimų klaidos.

  Tikslinė auditorija – perkančiųjų organizacijų (mokyklų, vaikų darželių, profesinio rengimo centrų, daugiafunkcių ir socialinių centrų, ligoninių, pirminės sveikatos priežiūros centrų, slaugos ir senelių namų, muziejų, jaunimo centrų, ugdymo ir turizmo centrų, kaimo bendruomenių ir pan.) darbuotojai, verslo įmonių ir kitų organizacijų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų konkursuose, darbuotojai.

  Seminaro programa (trukmė – 5 val.):

  1. Bendrosios viešųjų pirkimų nuostatos.
  2. Pirkimų planavimas ir pasirengimas pirkimų organizavimui:
  2.1. pirkimus atliekantys asmenys;
  2.2. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų taisyklės;
  2.3. pirkimų plano sudarymas ir skelbimas;
  3. Viešųjų pirkimų konkursų būdai, jų specifika:
  3.1. apklausa;
  3.2. supaprastintas atviras konkursas;
  3.3. supaprastintas ribotas konkursas;
  3.4. supaprastintos skelbiamos derybos;
  3.5. supaprastintas konkurencinis dialogas;
  3.6. supaprastintas atviras projekto konkursas;
  3.7. supaprastintas ribotas projekto konkursas;
  3.8. kiti konkursų būdai pagal viešųjų pirkimų įstatymą;
  3.9. dinaminė pirkimų sistema.
  4. Viešųjų pirkimų organizavimas:
  4.1. Pirkimo dokumentų rengimas, reikalavimų tiekėjams ir pasiūlymams nustatymas:
  4.1.1. Ekonominio naudingumo ir mažiausios kainos principas;
  4.1.2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai;
  4.1.3. Techninė specifikacija;
  4.1.4. Terminai;
  4.2. Pirkimų skelbimas;
  4.3. Pirkimų dokumentų paaiškinimas;
  4.4. Gautų pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas.
  4.5. Pirkimo sutarties sudarymas.
  5. Centralizuoti pirkimai. Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO katalogą.
  6. Užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų viešieji pirkimai.
  7. Pirkimai iš socialinių įmonių.
  8. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema ir pirkimų joje skelbimas bei vykdymas.

  Seminaro trukmė: 10:00-15:30

  Kavos pertrauka : 12:30-12:45

  Lektorius – Gintaras Bleizgys, UAB “SIKC” (Struktūrinių investicijų konsultavimo centras) projektų įgyvendinimo grupės vadovas, turintis 11 metų konsultavimo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais.

  Seminaro kaina: Kauno PPA rūmų nariams – 35,- Eur, kitiems klausytojams – 48,- Eur. PVM neskaičiuojamas pagal PVM įst. 22 straipsnio 1 dalį .

  Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, metodinė (dalomoji) medžiaga.

  Išankstinė registracija tel. 8-679-74343, el. paštu: dalia.sinkeviciene@chamber.lt

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Prašome dalyvio mokestį pervesti nurodytą KPPAR Jonavos filialo sąskaitą (įmones kodas 303298793, a/s LT887044060008009065 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu. Neatvykus, pinigai už seminarą grąžinami, apie nedalyvavimą pranešus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Seminaras įvyks tik susirinkus minimaliam dalyvių skaičiui.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

  Data: 2016-02-04, nuo 10:00 iki 13:00


Skip to content