• Viešieji pirkimai: įstatymo pakeitimai nuo 2015-01-01, ES direktyvos, geroji praktika ir tendencijos

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir

  Administracijos darbuotojų asociacija

  2015 m. vasario 11 d.

  kviečia į seminarą

  “Viešieji pirkimai: įstatymo pakeitimai nuo 2015-01-01, ES direktyvos, geroji praktika ir tendencijos”

  SEMINARAS SKIRTAS

  • Organizacijų atstovams, turintiems didesnę nei vienerių metų patirtį.

  • Perkančiųjų organizacijų darbuotojams rengiantiems viešųjų pirkimų dokumentus.

  • Asmenims ginantiems tiekėjo interesus ir įmonių, ketinančių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose darbuotojams.

  • Tiekiančiųjų organizacijų atstovams, rengiantiems konkursų pasiūlymus.

  • Seminaras orientuotas į viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir perkančiųjų interesus.

  Seminaro metu bus apžvelgtos naujosios Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvos, kaip įgyvendinant jų nuostatas keisis Viešųjų pirkimų įstatymas,(pirminės rinkos konsultacijos, trumpesnis pasiūlymų pateikimo terminas, nepatikimų tiekėjų sąrašai, įsiskolinimo suma, iki kurios tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, subrangovų keitimas pasiūlymų nagrinėjimo metu, galimybė tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais ir pan.) taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai dėl pasikeitusios nacionalinės valiutos, pirkimo dokumentų rengimo aktualijos, nagrinėjami praktiniai kvalifikacijos duomenų, pasiūlymų ir pateiktų kainų aspektai, didelis dėmesys bus skiriamas mažos vertės pirkimų vykdymui, tiekėjų galimybėms ginčyti pirkimo dokumentus.

  SEMINARO PROGRAMA:

  1. Pirkimų organizavimas perkančiojoje organizacijoje.

  2. Tiekėjams aktualūs aspektai.

  3. Teisinio reglamentavimo tendencijos ir naujovės.

  4. Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie mažos vertės pirkimus.

  5. Pirkimo procedūrų nutraukimas.

  6. Tarptautinio pirkimo vertės ribos.

  7. Pirkimai iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją.

  8. Reikalavimas mažos vertės pirkimuose nurodyti subrangovus, subtiekėjus ir subteikėjus.

  9. Reikalavimas darbų pirkimuose nurodyti, kokius pagrindinius darbus privalo atlikti pats tiekėjas.

  10. Galimybė tiekėjams pataisyti įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

  11. Neatlygintinai prieinami dokumentai ir informacija apie tiekėjų kvalifikaciją.

  12. Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų kvalifikacija ir patirtis taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

  13. Privalomi mažos vertės pirkimų reikalavimai.

  14. Pirkimų planavimas.

  15. Numatomo pirkimo vertė: reguliarūs ir nereguliarūs pirkimai; pasikeitęs prekių numatomo pirkimo vertės skaičiavimas.

  16. Pirkimo sutartis, ilgesnės kaip 3 metų sutartys, sutarties sąlygų keitimo galimybės.

  17. Pirkimo sutarčių kainodara.

  18. Pretenzijų nagrinėjimas.

  19. Dažniausiai daromos perkančiųjų organizacijų klaidos.

  20. Dažniausiai daromos tiekėjų klaidos.

  21. Klausimai ir atsakymai.

  Seminaro lektorius: 18 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje turintis, vienas populiariausių perkančiųjų organizacijų tarpe lektorius Audrius Vaznelis. Šiuo metu dirba didžiausioje Lietuvos perkančiojoje organizacijoje – Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie LR Susisiekimo ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju. Taip pat yra dirbęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju bei ėjęs Kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjo pareigas Viešųjų pirkimų tarnyboje prie LR Vyriausybės. Seminarus viešųjų pirkimų temomis Audrius Vaznelis veda nuo 1999 metų.

  Mokymai vyks viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje (Laisvės al. 79, Kaunas)

  Seminaro trukmė 6 akad. val.

  Seminaro dalyvių registracija

  9:30 val.

  Seminaro pradžia

  10:00 val.

  Kavos pertraukėlė

  11:30 val. (pertraukos trukmė 15 min.)

  Pietų pertrauka

  13:30 val. (pertraukos trukmė 40 min.)

  Seminaro pabaiga

  15.30 / 16:00 val.

  * (tikslią seminaro dienotvarkę patvirtins mūsų administratorė likus kelioms dienoms iki seminaro)

  Seminaro kaina: 56,47 €. Kaina su pietumis 62,26 €.

  Kauno PPA rūmų nariams taikoma 20 proc. nuolaida.

  Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 2 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus – pinigai negrąžinami.

  Platesnė informacija el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  , tel. (8 37) 20 34 83.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

  Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba pervesti nurodytą sumą į Rūmų sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu.

  Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

  Data: 2015-02-11, nuo 09:30 iki 16:00


Skip to content