• Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP

  “Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP”

  VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008

  Kauno PPA rūmų Jonavos filiale 2015 metų rugsėjo 17 dieną vyks renginys ” Verslo plėtra. ES struktūrinių fondų priemonių, kurios planuojamos 2015m. pabaigoje, pristatymas”.

  Renginio pradžia – 9.30, renginio vieta- Kauno prekybos,pramonės ir amatų rūmai,Jonavos filialas ( įmonė UAB Baldai jums ) , Fabriko g.3, Jonava,, II aukšto salė.

  Registracija el.p. dalia.sinkeviciene@chamber.lt
  arba tel.8-679-74343

  Renginio programa:

  Elektroniniai sprendimai. Pirkimų ir tiekimo proceso automatizavimas, naudojantis e-sprendimais. Tokių priemonių nauda ir galimybės. Konkrečių priemonių galimybių pristatymas.

  • Internetu veikiantys (SaaS) ir diegiami sprendimai.
  • Pirkimų proceso efektyvinimas naudojant e-sprendimus: pirkimų, sutarčių, prekių katalogų, vidinių paraiškų, užsakymų tiekėjams, e-saskaitų valdymas.
  • E-sprendimų teikiama nauda ir galimybės

  ES struktūrinių fondų priemonių, kurios planuojamos 2015m. pabaigoje, panaudojimas efektyviai verslo plėtrai.

  Pranešėjai ir konsultantai:

  Julius Dargis, el. vadybos sprendimų kūrėjas

  Konsultuos Kristina Kovaitė, CMC, vadybos konsultantė.

  Asociacija “Lietuvos mediena”, įgyvendina iš dalies ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP” sutarties Nr. V VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę “Asistentas – 4” ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

  Projekto bendra vertė: 1.043110,00 Lt.
  Finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas
  Projekto trukmė: 2014 m. vasario mėn. – 2015 m. liepos mėn.

  Pareiškėjas: Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija “Lietuvos mediena”

  Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.

  Projekto uždavinys – organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti.

  Projekto teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos. Tikimasi, kad pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą, padidės susidomėjimas inovacijų paramos paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.

  Projekto kontaktai Jonavoje:

  Kauno PPA rūmai,

  Įmonė UAB Baldai jums, Fabriko g.3, Jonava,LT-55111

  Dalia Sinkevičienė, el.p. dalia.sinkeviciene@chamber.lt
  tel. 8-679-74343

  Data: 2015-09-17, nuo 09:30 iki 12:00


Skip to content