• Verslo, mokslo ir valdžios partnerystės stiprinimas: kaip orientuoti moksleivius rinktis inžinerinius mokslus

  Apskritojo stalo diskusija

  Verslo, mokslo ir valdžios partnerystės stiprinimas:

  kaip orientuoti moksleivius rinktis inžinerinius mokslus

  Renginys vyks AB “Kauno Baltija”

  Gaižiūnų g. 4, Kaune

  2017 m. sausio 27 d. 14 val.

  Renginio trukmė – 2 val.

  Pastaraisiais metais sparčiai augant inžinerinės pramonės sektoriui Lietuvos darbo rinka išgyvena inžinerijos ir technologijų krypties darbuotojų stygių. Dėl didelės takoskyros tarp verslo ir mokslo yra nepatenkinamas darbuotojų poreikis. Tik nedaugelis geriausių Lietuvos abiturientų pasirenka studijuoti inžinerinius, tiksliuosius mokslus.

  Siekiant spręsti inžinerinės krypties specialistų stygiaus problemą svarbu jungtis verslui ir švietimo įstaigoms ir bendrai veikti kryptingai. Tęsiame bendradarbiavimą ir kviečiame Jus aktyviai diskusijai su KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojais, kurioje šįkart dalyvaus ir Kauno miesto savivaldybės bei mokyklų atstovai.

  Renginio tikslas: stiprinti bendradarbiavimą tarp fakulteto, mokyklų ir verslo įmonių. Numatyti galimybes vykdyti moksleivių profesinį orientavimą tikslingai nukreipiant rinktis paklausias darbo rinkoje profesijas.

  Programa

  1. Ekskursija po įmonę

  2. DiskusijaVerslo, mokslo ir valdžios partnerystės stiprinimas: kaip orientuoti moksleivius rinktis inžinerinius mokslus”

  • Moksleivių profesinio orientavimo galimybės

  • Bendradarbiavimas viešinant technologines studijas

  • Verslo dalyvavimas moksleivių profesiniame orientavime

  Renginyje dalyvaus:

  Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoja dr. Rasa Šnapštienė, Kauno miesto savivaldybės mero patarėja Irena Segalovičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Panfilaitė, mokyklų karjeros specialistai;

  KTU Mechanikos ir inžinerijos fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Jolanta Baskutienė, studijų programų komiteto narė prof. Virginija Daukantienė, kiti fakulteto dėstytojai ir administracijos atstovai;

  Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų tarybos narys, AB “Kauno Baltija” generalinis direktorius Vidas Butkus, verslo įmonių atstovai.

  Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų programos: aprangos mados inžinerija
  , aviacijos inžinerija
  , branduolinė energetika
  , eksporto inžinerija
  , gamybos inžinerija ir technologijos
  , mechanikos inžinerija
  , mechatronika
  , medienos inžinerija ir technologijos
  , medijų inžinerija
  , pramoninio dizaino inžinerija
  , šilumos energetika ir technologijos
  , sporto inžinerija
  , tekstilės inžinerija
  , transporto priemonių inžinerija
  .

  Kviečiame aktyviai dalyvauti!

  Tai puiki galimybė paskatinti pokyčius, patenkinti bendradarbiavimo poreikius.

  Iškilus klausimams prašome kreiptis el. paštu andreja.starkute@chamber.lt
  arba tel. (8 37) 20 34 83

  Data: 2017-01-27, nuo 14:00 iki 16:00


Skip to content